ארכיון הבלוג

מבנאליות לשטניות | שלום רוזנברג

הצגת אייכמן כאדם בנאלי שביצע את תפקידו מסתירה את 
החטא שברקע: החשבת היהודי ללא אדם. על חנה ארנדט 
ועל “הספציאליסט“ המשך הרשומה