ארכיון הבלוג

ויחנו בחרדה | שלום רוזנברג

בילדותי התוודעתי לתורת איזביצא־ראדזין, הנוגעת בתהומות האבסורד ומבקשת להמשיך לחיות אף שם מתוך חרות המשך הרשומה

עבודה שלא על פי כללים | ישראל קורן

משנתם של האדמו"ר מאיזביצא ומרטין בובר נוגעת בחיפוש אחר רצון ה' האמיתי, הדינמי והמשתנה. על המתח שבין החוק להתגלות ועל הספק שמלווה כל ודאות המשך הרשומה