ארכיון הבלוג

כל ישראל חברים | שלום רוזנברג

הרגלים פינו מקום לחולין. הקסם נמוג ואנו נשארנו בביתנו לרחוץ כלים. זהו “חג רחיצת הכלים“
המשך הרשומה