ארכיון הבלוג

מרחב האחווה השקט | אביבה זרקה

דרכם של שני אחים אוהבים מכלכותה נפרדת ונשזרת. באיפוק ובעדינות מספר הרומן על עקבותיו של אדם, שהן בה בעת לא כלום וגם נוכחות ממשית

המשך הרשומה