ארכיון הבלוג

אחדות בעולם התורה / איל רזניקוביץ'

הבעיה של עולם הישיבות כיום היא בעיקר ארגונית. היעדר אחדות וניהול מרוכז גורם לביזור רעיוני, לבזבוז משאבים ולהישגים דלים מצד התלמידים. קריאה לשינוי מערכתי 

המשך הרשומה

כל ישראל חברים / שלום רוזנברג

למרות שעמי הארץ חשודים על הטומאה, העניקו להם חכמים מעמד של 'חברים' בעלייה לרגל. סמל של אחדות.

המשך הרשומה