ארכיון הבלוג

גמרא של קלף / דוד הנשקה

איך הפך הישן־נושן לחדש אסור מן התורה? ומה אירע להשוואת נוסחי התלמוד מאז המצאת הדפוס? על ערנותם הביקורתית של רבותינו, לכבוד הוצאת 'אוצר כתבי היד התלמודיים'  המשך הרשומה