ארכיון הבלוג

תודעה שבויה | בכל סרלואי

מקס הלוקה באספרגר נחטף ורק חברו הדמיוני יכול להצילו. נקודת מבטו של יציר הדמיון מעבירה משהו מחווייתו של הילד הלכוד בתוך עולמו 
המשך הרשומה

בשפה אחרת – סקירת יוני 2013 | זאב שביידל

סקירת כתבי עת מן העולם המשך הרשומה