קטגוריה: ערכים מלקסיקון יהודי / שלום רוזנברג

קטטוניה לשם שמים / שלום רוזנברג

במשנת הרמב"ם והריה"ל, תופעת הנזירות הקיצונית איננה מידת 
חסידות אלא סטייה מהאיזון הנפשי. 'סינדרום נשות השאלים' כדוגמה המשך הרשומה

הפוליטיקה של הנפש / שלום רוזנברג

מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם? על הקשר ההדוק שבין פוליטיקה ואתיקה בעקבות אפלטון וריה"ל המשך הרשומה

רפואת הנפש / שלום רוזנברג

מיהם היצר הרע והטוב, ומהו היצר? על האיזון 
שבין בולימיה לאנורקסיה במשנת הרמב"ם המשך הרשומה

שטחים כבושים / שלום רוזנברג

מדוע שונתה ברכת יוצר אור מ'בורא רע' ל'בורא את הכול'? פרק נוסף במאבק המונותיאיסטים במאמיני השניות המשך הרשומה

מעשה תנועה ואנרגיה / שלום רוזנברג

הפער התהומי שבין האדם למרכבה. 
הצצה למשל ולנמשל שבנבואת יחזקאל המשך הרשומה

השטן מחתים שעון / שלום רוזנברג

מאבקה של אמונת הייחוד לובש פנים שונות לפי האתגרים המתחלפים. מחזה בשלוש תמונות המשך הרשומה

תפילה לשלום התורה / שלום רוזנברג

תלמידי החכמים בישראל זוכים למעמד מיוחד, הן בשמחה והן בתפילה. בתנאי שיעסקו בתורה ולא יעשקו אותה המשך הרשומה

לחלום: ויאתיו / שלום רוזנברג

חג הסוכות מבטא חזון לגאולת העמים כולם, אך מקורות רבים משקפים את האכזבה מן הגויים. הניתן לחיות בשני העולמות? המשך הרשומה

להקשיב לנקודות המפנה / שלום רוזנברג

ניתן לומר שההיסטוריה היהודית המודרנית הייתה השתקפות של מאבק בין מליצות. 'החדש יתקדש' מול 'חדש אסור מן התורה' המשך הרשומה

מעבר לסייגים? / שלום רוזנברג

הקשר בין ר' יוסי לאשתו הוא שיקוף לזמנים שידעו להבחין בין המינים, בניגוד לתפיסת החברה המערבית בת זמננו. מחיר השוויון המשך הרשומה

זיכרון משתק / שלום רוזנברג

כיצד על היהדות להתמודד עם תאונות היסטוריות? בין הזהירות הנוירוטית לסכנה שבקונצנזוס, בעקבות הרפורמה המשך הרשומה

אחווה מן השואה / שלום רוזנברג

את מה שגילתה ולימדה השואה חלק מן החרדים הספיקו לשכוח. 'חטאה' של הציונות הדתית הוא שהיא עדיין זוכרת המשך הרשומה

אפילו לדבר עברה / שלום רוזנברג

האם מותר לשתף פעולה עם מחללי שבת לשם גאולת הארץ? על מסירות הנפש הדתית, בין דתיים לחרדים המשך הרשומה

מלאך או גיבור? / שלום רוזנברג

בחטא עץ הדעת נטש האדם את עולם התמימות ובחר בבחירה. פרק שני על המחלוקת בין דתיים לחרדים בעקבות הסבא מנובהרדוק המשך הרשומה

חיילים בצבא ה' / שלום רוזנברג

כיצד ניתן להגדיר את ההבדל שבין החרדים לדתיים? על טוטליות וטוטליטריזם בעולמו של הקב"ה המשך הרשומה

המקדש שבלב / שלום רוזנברג

בתורת ברסלב, חורבן בית המקדש מבטא את צער הנשמה על חוסר הרגש הדתי. על יתמות דתית בין לוינס לר' נחמן המשך הרשומה

נבואת האנוסים / שלום רוזנברג

הם התערבו בגויים ואבדו, אך מובטח כי עוד ישובו. רבי יהונתן אייבשיץ לא התייאש מאנוסי אירופה המשך הרשומה

זה כל הקסם / שלום רוזנברג

העידן המודרני הביא לביטולם של המגיה והכישוף אך גם גרם לגירוש המסתורין מן הטבע. העולם זקוק כיום לנסיוב פרו-קסמי המשך הרשומה

אוטופיה לעתיד לבוא/ שלום רוזנברג

במשנת האר"י מצטייר קרח כאידיאליסט המושלם ומשה כריאליסט הזהיר. מלחמת הטוב בטוב מאוד המשך הרשומה

האמנה של בריאת האדם / שלום רוזנברג

מידותיו של הקב"ה מתגלות עם הסליחה ויוצרות אפשרות של חסד בעולם של צדק ליברלי המשך הרשומה

ביקורת הספרות הטמאה / שלום רוזנברג

לעתים גווילים נשרפים ואותיות פורחות ולעתים הגווילים קיימים והאותיות מחוללות. מה היה אומר הרמב"ם על פריחת השירה והספרות העברית כיום?
המשך הרשומה

חפש את התכלית / שלום רוזנברג

איזה עיקרון רוחני טמון בסידור מחנה ישראל סביב למשכן? בכל דרכיך דעהו: גרסת ה-GPS

המשך הרשומה

שטן עלי אדמות / שלום רוזנברג

פרשת התוכחה תולה את החורבן בעוונות, אך השואה נבעה ממקום אחר. אם תרצו, זו הופעתו של השטן

המשך הרשומה

עושק בחסות החוק / שלום רוזנברג

בהיעדר מענה בחוק, רק הרגש המוסרי יכול למנוע את ניצולו של החלש. מבט על היהדות בעקבות חזיונות הסיבילה

המשך הרשומה

מעבר למילים / שלום רוזנברג

הצגת 'גטו' של יהושע סובול – הטקסט, הסב-טקסט והתפרעות התלמידים

המשך הרשומה

היש גבול לאהבה? / שלום רוזנברג

האם צדק פרויד כשטען שהאהבה האוניברסלית מקפחת את האהבה האמיתית? מוסר בשלוש קומות

המשך הרשומה

תקומה ותיקון / שלום רוזנברג

בשואה איבד העולם את זכות הקיום שלו, ובתקומתה של מדינת ישראל התקבלה הזדמנות נוספת. אתחלתא דגאולה במבט אוניברסלי

המשך הרשומה

קהל ועדה וישראל / שלום רוזנברג

לקרבן הפסח פנים כפולות המעידות על ארגונו החברתי של עם ישראל. בין עם, מדינה ומשפחה בעקבות פירושי רש"ר הירש

המשך הרשומה

החירות כחובה / שלום רוזנברג

מושג החירות איננו זכות לאדם אלא חובה שעליו ליטול על עצמו. על ההפקרות שבעבדות והחוק לשימור החופש

המשך הרשומה

היסטוריה כאן ועכשיו / שלום רוזנברג

 

 הסבר הרמב"ם לחוקי התורה כמי שנועדו להיאבק באלילות זוכה למשמעות עדכנית אם הופכים את כיוון ההסתכלות

המשך הרשומה