קטגוריה: ערכים מלקסיקון יהודי / שלום רוזנברג

ערבוּת על הערבוּת | שלום רוזנברג

כיצד זכויות צומחות דווקא מתפיסה חברתית של חובות? על האחריות לאחר והאחר של האחר במשנתו של לוינס המשך הרשומה

לא רק חובות | שלום רוזנברג

ההלכה היהודית מכירה גם בזכות, והיא לא רק הצד השני של החובה. על "זכויות האדם" כניצוצות שנפלו מהקדושה המשך הרשומה

אורחים של סדום | שלום רוזנברג

הכנסת אורחים היא ערך מקודש, אך כשבשל כך אזרחים תמימים אינם יכולים להלך ברחובות, יש לעצור את התופעה. על ניצוצות וקליפות המשך הרשומה

ממש כמו מחזה | שלום רוזנברג

כשמדובר בהלכות ציבור עלינו לאמץ את המוסר התוצאתני, השם לו למטרה להרבות טוב ככל האפשר. גם במחיר האמת המשך הרשומה

מותר החיים | שלום רוזנברג

הנס יונס היה מהפילוסופים התמימים שראו בכל בעל חי צורת קיום גבוהה. אצל האדמו"ר מצאנז־קלויזנבורג האדם ניצל בזכותם המשך הרשומה

מבנאליות לשטניות | שלום רוזנברג

הצגת אייכמן כאדם בנאלי שביצע את תפקידו מסתירה את 
החטא שברקע: החשבת היהודי ללא אדם. על חנה ארנדט 
ועל “הספציאליסט“ המשך הרשומה

יודעי העתים | שלום רוזנברג

תפקידם של תלמידי החכמים איננו רק ללמוד תורה אלא גם לעמוד על שינויי הזמנים ולהבין את הדרישות המשתנות מהם. זווית מפתיעה ביחסי יששכר וזבולון המשך הרשומה

"אייכמן היה ציוני" / שלום רוזנברג

הבעיה העיקרית ביחסה של חנה ארנדט למשפט אייכמן הייתה הסטת הדיון מהרוצח לקרבן. ייתכן שהיו יהודים שמכרו את נפשם לשטן, אולם במשפט אייכמן עמד לדין השטן המשך הרשומה

משל הקת והגרזן / שלום רוזנברג

 על הוגים המציגים את היהדות כרוחנית בלבד, ומנסים
 לשכנע אותנו שאין אנו זקוקים לטריטוריה ופוליטיקה.
 בעקבות מדרש אגדה נועז המשך הרשומה

קליפת הרימון / שלום רוזנברג

האם אישיותו הקלוקלת של אדם פוסלת את תורתו? על הדילמה שהעסיקה את חכמינו, מאלישע בן אבויה ועד היידגר המשך הרשומה

פתולוגיה של 
שנאה עצמית / שלום רוזנברג

לשון הרע הופך את הענג לנגע ואת ההקשר לשקר ומפרנס את המזדהים עם אויבינו. יום העצמאות הוא הזמן להיפטר ממנו

המשך הרשומה

כל ישראל חברים / שלום רוזנברג

למרות שעמי הארץ חשודים על הטומאה, העניקו להם חכמים מעמד של 'חברים' בעלייה לרגל. סמל של אחדות.

המשך הרשומה

גרסת הבמאי / שלום רוזנברג

בתפיסה המיסטית־חסידית העולם הוא סרט מבוים, ועל גיבוריו לפרוץ את המסך. סיפור האהבה שבשיר השירים הוא משל לכך

המשך הרשומה

הגדה תרבותית / שלום רוזנברג

לימוד שפה הוא לימוד חוקים, כללי משחק, מוסר ותרבות. 
לכל אחד מארבעת הבנים יש שפה משלו המשך הרשומה

לזכות את ישראל / שלום רוזנברג

בניגוד לתפיסה הנוצרית, היהדות רואה בריבוי המצוות שניתנו לישראל זכות ולא עול. על העיקרון האחרון בדברי ר' חנניא  המשך הרשומה

גאולת נוגה / שלום רוזנברג

את הפרה האדומה זיהה הרצ"א מדינוב עם מעשי החולין שביד האדם לטמאם או לקדשם. פירוש קבלי־חסידי לפרדוקס המשך הרשומה

ניגוני אסתר / שלום רוזנברג

בניגוד לסגנון הפרסי העשיר, נשמעת במגילה מדי פעם מנגינה יהודית, חסכונית וצנועה. על הגלוי והאפל במגילת אסתר המשך הרשומה

גאולת השמחה / שלום רוזנברג

ההומור מסוגל להחיות בני אדם, אך כשמשתמשים בו לשם לעג,  הוא נטמא ומחולל. בין הלץ והבדחן המשך הרשומה

מקומו של אדם / שלום רוזנברג

כיצד ניתן לשפוט אדם ללא היכולת להכיר את עולמו הפנימי־סובייקטיבי? על אמפתיה ותפיסת המקום בעקבות ר' נחמן מברסלב המשך הרשומה

משפטי שמים וארץ / שלום רוזנברג

התורה מציגה בפנינו מערכת משפט ארצית, אך הנביאים והכתובים תובעים מאיתנו מבט מוסרי ומייצגים את משפט השמים המשך הרשומה

מוטב שתיעקר אות / שלום רוזנברג

מה עושים כשבאותו מעשה כרוכים יחד חילול השם וקידוש השם? בעקבות מעשה הגבעונים ופסק ההלכה של דוד המלך המשך הרשומה

אנטי־אח“ם / שלום רוזנברג

סכנת חילול ה' הרובצת על כתפי המנהיג בישראל מביאה לכך שחלות עליו דווקא חובות יתרות. אליטה במסלול האדום המשך הרשומה

לא יעשו עוולה / שלום רוזנברג

התנהגות הנתפסת כשלילית בעיני העמים גם היא חילול השם. 
על המלכוד שבמצוות קידוש השם בעקבות ר' משה מקוצי המשך הרשומה

שגרירי העולם הנסתר / שלום רוזנברג

בעולמה של החסידות נוכחותו של הקב"ה איננה מאיינת את העולם אלא מסתתרת בתוכו. העבודה היא בגשמיות המשך הרשומה

לא למענכם אני עושה / שלום רוזנברג

כשהגלות נתפסת כחילול שם שמים קידוש השם מחייב את הגאולה. בעקבות הנביא יחזקאל המשך הרשומה

קידוש השם של מעלה / שלום רוזנברג

אם א־לוהים שומר מצוות, כיצד הוא מקיים את מצוות קידוש ה'? על המוסר כגשר בין מאמינים לכופרים המשך הרשומה

פיתוי מסוכן / שלום רוזנברג

עבודת המולך הביאה לשיא את הרגש הדתי אבל גם השחיתה אותו בתועבות ויצרים. אמונת הייחוד דורשת צניעות המשך הרשומה

זקן שהוא תינוק / שלום רוזנברג

החומר עשוי להתעייף אבל באדם כוח פנימי המסוגל לרענן אותו. על התחדשות וגבורה בעקבות ברכת 'הנותן ליעף כוח' המשך הרשומה

מצעדי גבר / שלום רוזנברג

ההליכה דורשת שיווי משקל ואיזון נכון ומהווה דגם לפעילות המוסרית. על סוד זקיפות הקומה ועל אתגרי הלוליין המשך הרשומה

בין חירוף לטירוף / שלום רוזנברג

גבורה איננה נמדדת במידת הכוח אלא בהכרת הסיכון ובהתמודדות איתו. הקו שבין מסירות נפש להתגרות במוות המשך הרשומה