קטגוריה: ערכים מלקסיקון יהודי / שלום רוזנברג

המוקד: המוסר! | שלום רוזנברג

אפשרות השליטה העצמית היא תנאי הכרחי בחינוכו של אדם מוסרי. המשמעות זקוקה גם למשמעת

המשך הרשומה

מזייפי ההיסטוריה | שלום רוזנברג

אובדן ההבחנה בין אמת לשקר הוא אחד מביטוייו הטרגיים של המשולש הפוסט־מודרני, ששיאו בהכחשת השואה המשך הרשומה

אשליה של גן עדן | שלום רוזנברג

ההתמכרות לסמים מתחילה בפיתוי חיצוני שחודר פנימה והופך לטבע שני. ממש כמו הנחש מפרשת גן עדן המשך הרשומה

חוזה עם השטן | שלום רוזנברג

בסיפור עוץ לי גוץ לי הזהב הוא הערך העליון, הילד עובר לסוחר והאדם יכול לשלוט בשדים. פגאניות לילדים המשך הרשומה

דיאלוג באקדמיא דרקיעא | שלום רוזנברג

האם שפיכות הדמים נובעת מפסיכולוגיית המוות או משאיפות הרוע? בין פרויד והראי"ה קוק המשך הרשומה

נולד כדי להישאר | שלום רוזנברג

העולם זר ואכזרי, ולמרות זאת אסור לבני האדם לברוח ממנו. על האמונה הגנוסטית והטעות של הנסיך הקטן המשך הרשומה

למרגלות החוף האחרון | שלום רוזנברג

היהדות רואה בהתאבדות לא רק בגידה בא־לוהים ופגיעה של האדם ביקרים לו, אלא בעיקר בגידת האדם בעצמו המשך הרשומה

מלחמה על התקווה | שלום רוזנברג

שלושה מאבקים מרכזיים מלווים את האדם בחייו: מול הספק, הפיתוי והייאוש. האחרון קשה מכולם המשך הרשומה

הקבוע הא־לוהי | שלום רוזנברג

הרמב"ם טען שאין הוכחה מוחלטת שהעולם נברא ובכל זאת האמין בכך. על ההרמוניה שבפיסיקה, האמונה והמיאון המשך הרשומה

עולם כצל עובר | שלום רוזנברג

אסכולות יווניות דיברו על יצירת העולם במקרה ורוקנו אותו מתוכן. רק תורת הבריאה המקראית משיבה לו את המשמעות המשך הרשומה

המטבע שמעבר לפנס | שלום רוזנברג

ההכרה במוגבלותה של התבונה האנושית מחייבת כל אדם להמר בחייו – על האמונה, על המוסר וגם על התקווה המשך הרשומה

מלחמת הזהויות | שלום רוזנברג

בכל אדם קיים הספק מיהו באמת, בן מלך או תוצר אבולוציוני. בעקבות סיפורו של ר' נחמן וההברקה של דקארט המשך הרשומה

חיים התלויים בשערה | שלום רוזנברג

סוד החיים נעול מאחורי שער, הפותח בספרות הקבלית פתח קטן לכל אדם לפי השגתו. על גבולות הידיעה אצל קפקא ובזוהר המשך הרשומה

גלות האני | שלום רוזנברג

אדם חי את חייו ואיננו מודע לכך שהוא עבד לפרסומת מסחרית או לתעמולה פוליטית. בעקבות האותנטיות על פי הראי"ה קוק המשך הרשומה

אדם או הינדיק | שלום רוזנברג

האם האדם הוא יציר עליון או חיה מבויתת? בניגוד לפרויד ומרקוזה, ר' נחמן סבר שאנו בני מלך המשך הרשומה

מטמוני הנפש | שלום רוזנברג

בהגות החסידית הסיפור על האוצר מתחת לגשר מתאר את מסעו של האדם בחיים. התשובות לשאלות מצויות בסופו של דבר אצל האדם עצמו המשך הרשומה

ברווזון לא מכוער | שלום רוזנברג

יהודים ביקשו לעצמם את אוצרותיו של העולם החופשי, ולא ידעו, כמו בסיפור הידוע, שהאוצר נמצא אצלם בבית – בציונות המשך הרשומה

פרחחים באירופה | שלום רוזנברג

בפירושו של הרש"ר הירש ברכת יעקב לשמעון ולוי זוכה למשמעות אקטואלית. מעשיהם היו טובים בגלות, לא בארץ המשך הרשומה

דגל שחור, דגל לבן | שלום רוזנברג

קולה של ההומניות בוקע מיחסם של חכמי ישראל לעונש המוות, אך אסור לו שיטשטש את השיקול המכריע: טובת הכלל

המשך הרשומה

בין תגים לכתרים | שלום רוזנברג

התגים המעטרים את אותיות שעטנ”ז ג”ץ הם כמו אות אזהרה שנועד להגן על השפה מפני הפיכתה לכלי משחית. הרהורים על גרפיקת הקודש

המשך הרשומה

בחזרה לעתיד | שלום רוזנברג

בתורתם של האמוראים הסוכה אינה מייצגת רק את העבר אלא גם מטרימה את העתיד, את הזמנים שבהם לא נזדקק לקירות

המשך הרשומה

שמח להיות אשם | שלום רוזנברג

רגש האשמה כמוהו כרעב. לא צריך לטבוע בתוכו, אבל טוב שיופיע מדי פעם כדי לשמור על מערכת בריאה 

המשך הרשומה

קולה של אמא | שלום רוזנברג

ניטשה דרש לסרב לקולות הקוראים לאדם להתחרט, אך היהדות והקבלה דווקא אימצו את הרעיון שמאחורי פינוקיו

המשך הרשומה

רוח ובשר | שלום רוזנברג

אנחת השופר מביעה את התהום הפעור פעמים רבות בין גוף לנפש, ואת הגעגועים ליחסים ההרמוניים בין השניים

המשך הרשומה

עבודה במחיר כלב | שלום רוזנברג

היהדות שוללת את התפיסה שא־לוהים מקבל שוחד. המתנה היחידה שהאדם נותן לא־לוהים היא מעשים טובים

המשך הרשומה

משהו שבשנאה | שלום רוזנברג

הסופר המשומד אוטו ויינינגר האשים את היהודים בנשיות יתר, ופיתח שנאה עצמית קיצונית. אך ביהדות ישנה חובה לשנוא את הרע, כמעין תבלין השומר על האיזון בין הרע והטוב

המשך הרשומה

בארה של מרים | שלום רוזנברג

החיוב במצוות, כמו הגשם, מגיע מלמעלה למטה, אך אין לדבר קיום ללא ההתעוררות שמלמטה, כמו מי הבאר. על נשים שאינן מצוות ועושות בעקבות דרשת הרבי מפיאסצ'נה

המשך הרשומה

שבר או תיקון | שלום רוזנברג

על נשות הכותל, נשיות ייחודית והרעיה המסורתית. וגם על קדיש יתומה והאם ראוי להיאבק על התואר "רב" לאישה

המשך הרשומה

וירוס יווני | שלום רוזנברג

דימוי האישה לחומר והאיש לצורה נשתל בהגות היהודית והתגלגל למקומות לא רצויים. כשמשל הפך לנמשל

המשך הרשומה

חגן של הנשים | שלום רוזנברג

מנהג הנשים להימנע מעשיית מלאכה בראשי חודשים הוא מעין כפרה על עולם שבו מעמד האישה עדיין פגום המשך הרשומה