קטגוריה: ערכים מלקסיקון יהודי / שלום רוזנברג

נתיבים מן האור הגבוה | שלום רוזנברג

 

האם בסיס המוסר הוא אהבת הרע או הקביעה שהאדם נברא בצלם? אולם מעליהם יש קומה נוספת והיא ההליכה בדרכי ה' המשך הרשומה

ואמונתך בלילות | שלום רוזנברג

האמונה היא הוודאות הסובייקטיבית שהאדם מקבל על עצמו בתוך חוסר הוודאות האובייקטיבי. טור פרֵדה
המשך הרשומה

מלחמת דר בדר | שלום רוזנברג

איש הדת מצוי במצוקה כשהוא נאלץ לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, ובכל זאת עליו להכריע. על אויב ושמו חרדה
המשך הרשומה

דילמות ללא כבישים | שלום רוזנברג

כשהבחירה היא בין טוב לרע, החיים יחסית פשוטים. אך מה עושים כשלפנינו דרך שלישית, שבה הכול מעורבב?

המשך הרשומה

זושא בשמים ובארץ | שלום רוזנברג

לכל אדם אתגר וייעוד, המעניקים לו דרך חיים משלו. על החטא כנגד העצמי, בעקבות בובר ור' נחמן
המשך הרשומה

יכול היה להיות אחרת | שלום רוזנברג

החירות האנושית מאפשרת לאדם למרוד בא־לוהיו, אך
גם מאפשרת את התשובה. כיצד הופכים זדונות לזכויות?

המשך הרשומה

סוד הצלם | שלום רוזנברג

לרציונליסטים התבונה היא צלם אלוהים, לאחרים זוהי הבחירה. ויש גם אפשרות שלישית
המשך הרשומה

בצלם | שלום רוזנברג

צלם א־לוהיםוגם צלמו החילוני "צלם אנוש" – איננו מתנה מלידה, אלא תכלית שהאדם חייב להשיג בעמל
המשך הרשומה

גנדי לבוש קפוטה | שלום רוזנברג

ערב מלחמת העולם הראשונה הטיף הרב א"ש תמרת שלא להחזיק בכוח מגן – "וצדקת הצדיק תגן עליו" המשך הרשומה

יש עיט בשמים | שלום רוזנברג

לפני ההומניסטים עומדת מלכודת. חלילה להם לשפוך דם, אך הם גם אינם מסוגלים להילחם ברוע
המשך הרשומה

מחוט ועד שרוך נעל | שלום רוזנברג

כשאברהם ויתר על שלל המלחמה הוא קבע את גבולות המוסר היהודיים לדורות. על הציצית והתפילין כסמלי תרבות המשך הרשומה

ערבות צד ג' | שלום רוזנברג

אדם אחראי לא רק להתנהגותו כלפי האחר אלא גם על מה שנעשה לאחר בידי גורם שלישי. בעקבות לוינס
המשך הרשומה

אתיקה שבדיעבד | שלום רוזנברג

לעתים, כדי לשמור על השפיות, האדם צריך לדעת לשנוא. השתקת הרגש היסודי הזה היא לא פחות מאבסורד המשך הרשומה

סולידריות תחילה | שלום רוזנברג

לפני שמדברים על אידיאלים, צריך לכונן רגש של אחריות הדדית בחברה. בעקבות "פת שלמה" של ש"י עגנון
המשך הרשומה

אדם לאדם ערֵב | שלום רוזנברג

בניינה של חברה ומדינה מחייב ערבות הדדית, גם בעולם הפוסט־מודרני. על ערבות ישראל החדשה
המשך הרשומה

כל ישראל חברים | שלום רוזנברג

הרגלים פינו מקום לחולין. הקסם נמוג ואנו נשארנו בביתנו לרחוץ כלים. זהו “חג רחיצת הכלים“
המשך הרשומה

כי עת לחננה | שלום רוזנברג

בספרות היהודית קמו אלטרנטיבות לירושלים הממשית. ואף על פי כן, ריה"ל דרש לשוב אליה, גם בחורבנה
המשך הרשומה

עם וארץ | שלום רוזנברג

היצירה הגלותית היהודית היא מופלאה ומלאת רוח, אך היא יצירה של עם נכה. האתגר בימינו הוא לשקם את הגוף
המשך הרשומה

פניו של הכיבוש | שלום רוזנברג

בניגוד לתרבות השלטת, היהדות מתעקשת שמי שרוצה להגיע לטוב צריך לנהל מלחמה קשה בתוכו. על היצר והדמיון והספד על אסי דיין
המשך הרשומה

בסוד החמץ והתאנה | שלום רוזנברג

כמו בנהיגה, מנהיג צריך לדעת מתי לבלום ומתי להאיץ. לידיעת השופטים: התשובה לא כתובה בספר החוקים
המשך הרשומה

ברית כלכלית | שלום רוזנברג

לפי התורה העזרה לעני איננה צדקה אלא חזון כלכלי. את הקפיטליזם הנוקשה מחליף אינטרס קולקטיבי עמוק המשך הרשומה

חפש סימנים בדרך | שלום רוזנברג

בפרשת דרכים עלינו לבחור בהליכה בדרכיו, שהרי באחת מן הדרכים כבר "הלך" הקב"ה. תיאולוגיה של הידמות
המשך הרשומה

גיאוגרפיה קיומית | שלום רוזנברג

התהומות מספר תהילים מתפרשים במשנת ר' נחמן כרומזים לחוויה אמונית, ומעניקים פירוש מחודש לתפילת הטל
המשך הרשומה

עסקה עם השטן | שלום רוזנברג

התמכרות לסמים ולאלכוהול מסבה תחושת עליונות, אך בטווח הרחוק היא מפילה את האדם. חוזה בארבע כוסות
המשך הרשומה

חירות, דרור וחופש | שלום רוזנברג

שלוש המילים המבטאות את החירות מקיפות את העולם מכל צדדיו ומשיקות למשולש יחיד־חברה־אנושות
המשך הרשומה

גולם! | שלום רוזנברג

העמים הקוראים לאחריות מוכנים למכור את סודות כלי ההרס הגדולים ביותר תמורת כסף או נפט
המשך הרשומה

בת מלך שנשבתה | שלום רוזנברג

באמנות יש קדושה, אך לעתים היא נשבית בידי כוחות הרוע. אנו עדיין מחכים שהיא תשוב אלינו המשך הרשומה

בין אדנות למחויבות | שלום רוזנברג

הגישה המיסטית לטבע עומדת לכאורה בסתירה לגישה הטכנולוגית, אך התורה קוראת לאיזון. עוד על דרך האמצע המשך הרשומה

בין השלג לאש | שלום רוזנברג

רבים יחשבו שדרך האמצע של הרמב"ם לקוחה מאריסטו, אך זהו המוטיב שהנחה את חז"ל לאורך ההיסטוריה הדתית המשך הרשומה

הקומוניזם והנפש | שלום רוזנברג

החסיד של ריה"ל הוא המנהיג את גופו ונפשו במידה הראויה להם. בין נזירות לאנרכיזם המשך הרשומה