קטגוריה: מקור בתרגום

חד קטן / יעקב עציון

מקור בתרגום המשך הרשומה

הזמנה לעירוע / יעקב עציון

מקור בתרגום המשך הרשומה

מימון אפשרי / יעקב עציון

מקור בתרגום המשך הרשומה

דורש או תובע? / יעקב עציון

מקור בתרגום המשך הרשומה

דרך האמצע / יעקב עציון

מקור בתרגום המשך הרשומה

טמיר ונעלם / יעקב עציון

מילים עבריות ומקורן הארמי. מדור חדש נושא פרסים המשך הרשומה