קטגוריה: מילה בפרשה / שלום רוזנברג

תיאטרון העצמי | שלום רוזנברג

המוסר השיפוטי מחייב כל אדם, באשר כולנו שופטים את הסביבה בכל עת. כיצד נוכל לשפוט באופן נטול אינטרסים ונגיעות?
המשך הרשומה

ביזיון הטלית והדגל | שלום רוזנברג

הפשעים שנעשו אינם מבטלים את הצורך להמשיך בוויכוח חופשי בין העמדות המוסריות השונות שבתוכנו המשך הרשומה

שקט, כאן בית קברות | שלום רוזנברג

מדוע דווקא בישראל אין האקדמיה מסוגלת להכיל קולות אחרים, המחפשים רלוונטיות בטקסטים העתיקים? המשך הרשומה

לבד מול כולם | שלום רוזנברג

זה נכון למרצה זוטר באוניברסיטה, לחיילים בחזית ובעורף וגם לדיינים ורבנים פוסקי הלכה; התורה אוסרת לפעול מתוך פחד המשך הרשומה

ויחנו בחרדה | שלום רוזנברג

בילדותי התוודעתי לתורת איזביצא־ראדזין, הנוגעת בתהומות האבסורד ומבקשת להמשיך לחיות אף שם מתוך חרות המשך הרשומה

קיצור תולדות הפמיניזם | שלום רוזנברג

האם היהדות היא נשית או גברית, ומה מקומה של לילית במסורת? על פמיניזם יהודי מבנות צלפחד ועד שפינוזה המשך הרשומה

הרוע שהאדם גורם לעצמו | שלום רוזנברג

המתירנות המינית הבטיחה לאנושות אושר, אך התגלתה כאיום הגדול ביותר עליה. בעקבות הופעותיו המתוחכמות של השטן המשך הרשומה

על העיוורון | שלום רוזנברג

עכירות היצר לא רק מסתירה מהאדם מכשולים מוסריים אלא גם מבלבלת בין טוב ורע. בעקבות רמח"ל, בת יפתח ויצר הכבוד המשך הרשומה

חוות החיות ומשל יותם | שלום רוזנברג

שחיתות שלטונית נובעת מהתחושה כי המנהיג הוא הבעלים של הציבור ולא משרתו. בעקבות הצהרות הממון של משה ושמואל

המשך הרשומה

ר' נחמן כבר לא באומן | שלום רוזנברג

רק כשאנו לומדים את תורתו של הנפטר ומקבלים ממנה השראה, מתרחשת ההתקרבות האמיתית. תחיית הגוף מן התורה המשך הרשומה

תאווה שהלכה לאיבוד | שלום רוזנברג

בעולם שבו הכול מותר, האדם רק מחפש עוד ועוד גדרות לפרוץ. קדושת המשפחה היהודית מבקשת לשמור על האהבה
המשך הרשומה

עדות מן הכבשנים | שלום רוזנברג

על פי הגות הרמח"ל, ההיסטוריה רצופה בתנועות מרד נגד אלוהים, שסופן לקרוס ובאופן פרדוקסלי להביא דווקא להכרה בו
המשך הרשומה

הונאת בעלי הידע | שלום רוזנברג

כשפרופסורים מבקשים לעצמם סמכות בתחומים שמחוץ למסגרת מחקרם, זו הונאה. על חולי החכמים ותורת הנפש של הרמב"ם
המשך הרשומה

שגרירים עלי אדמות | שלום רוזנברג

קדושתו של הקב"ה אינה פגיעה אבל שמו כן. על אתגר קידוש השם בהיבט הלאומי והמוסרי
המשך הרשומה

כלל גדול בתורה | שלום רוזנברג

"ואהבת לרעך כמוך" או "זה ספר תולדות אדם"? על עיקריו של המוסר היהודי ועל המחלוקת שאיננה אלא הסכמה
המשך הרשומה

שריד אחרון לרומנטיקה | שלום רוזנברג

האם ישנה עוד אהבה בעולם? שירו של הראי"ה קוק "לחשי ההוויה" מוצא אותה בוערת גם בעידן של ייאוש והרס עצמי
המשך הרשומה

במלחמה על האמת | שלום רוזנברג

נדב ואביהוא מופיעים שוב בתנ"ך: בני ירבעם נקראים אף הם באותם שמות. על רביזיוניזם היסטורי וניסיונות שונים לשכתוב ההיסטוריה
המשך הרשומה

והגדתּ לבנך | שלום רוזנברג

היכולת לחנך מתבססת על קיומה של השפה, ולזו תפקידים שונים. בעקבות ארבעת הבנים שבהגדה
המשך הרשומה

חזון תעתועים | שלום רוזנברג

לא כל מסר שנדמה כמגיע מלמעלה הוא טהור. כדי שהנבואה לא תהפוך לעבודה זרה יש להפעיל את ביקורת התבונה
המשך הרשומה