קטגוריה: גיליון תרומה תשס"ט

רקוויאם אמריקאי ל"שטעטל"? / רבקה מנוביץ

 

בעוד שלום עליכם מתח ביקורת על העיירה היהודית אך עשה זאת באהבה רבה, יוצרי 'כנר על הגג', שכתבו את המחזה בעקבותיו, יצרו שיר אשכבה למסורת היהודית

המשך הרשומה

תרומת הכלל: "מאת כל איש" / זאב ח' ארליך

 

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי…" (שמות כ"ה,א-ב).

  המשך הרשומה