קטגוריה: גיליון שמיני תשע"ה – 922

החרדים המחפשים | אלחנן ניר

קריסת הבלעדיות של דעת התורה האחת הביאה רבים בחברה החרדית לחיפוש עמוק. זיקה נכונה בינם לבין מחוזות החידוש שבבתי המדרש הדתיים־לאומיים עשויה ליצור הפריה הדדית
המשך הרשומה

היהדות לא התחילה בפוניבז' | יאיר שלג

הרב יצחק מאיר יעבץ גדל על ברכי הרב שך, למד בישיבת פוניבז', שבה דודו מכהן כראש ישיבה, והמשיך לכולל בריסק. מסע לחיפוש דרכו הוביל אותו לאמץ תפיסות ציוניות ולשרת בצבא, למצוא ברב יעקב מדן את רבו ולכהן כרב קהילה פוסט־חרדית 

המשך הרשומה

האדמו"רים החדשים | מנדי גרוזמן

התופעה החדשה בעולם החסידי: מנהיגים חסידיים עצמאיים שאינם בנים ונכדים של. במקום אדמו"ר וחסידים ותקנות קבלו מעתה את המשפיע, מחפשי הדרך והתלמידים הסרוגים
המשך הרשומה

שינוי מזג הכיפה | אריאל הורוביץ

אצל אלי זה קרה כשהוא נחשף למשנתו הפילוסופית של הרמב"ם; לשלמה היו תהיות על הציונות; ולדבורה נמאס ששופטים אותה על פי אמות מידה חיצוניות. שלושה בוגרי החברה החרדית שעברו למגזר הדתי־לאומי מספרים על המסע המורכב ולא מסתירים גם את הביקורת על המקום החדש שאליו הגיעו
המשך הרשומה

החסיד החלוץ | דותן ארד

ר' לוזר אדלר נולד בחצר חסידות בעלז, נמלט לפני המלחמה לקזחסטן, שהה במחנה עקורים בגרמניה וכשהגיע לארץ היה מעמודי התווך של מושב משואות יצחק, אך כל חייו נשאר חסיד
המשך הרשומה

חטא העצמיות | יערה ענבר

נדב ואביהוא חטאו משום שנתנו ביטוי לרצונם האישי במקום שבו נדרשת כניעה לחוק העליון. בעקבות סוד הכותונות בין המשכן וגן העדן
המשך הרשומה

במלחמה על האמת | שלום רוזנברג

נדב ואביהוא מופיעים שוב בתנ"ך: בני ירבעם נקראים אף הם באותם שמות. על רביזיוניזם היסטורי וניסיונות שונים לשכתוב ההיסטוריה
המשך הרשומה

מהפכה שמרנית | עידו חברוני

דתיות ריטואלית וצייתנות פרטנית הביאו לקפיאה, עד כדי הכחשת החזון המקראי של גאולה טבעית. יואב שורק קורא לשחרור השיח ההלכתי דווקא מתוך חיבורו לבית המדרש של חז"ל
המשך הרשומה

פסטיבל מספר סיפורים | חבצלת פרבר

סיפורי הנשים ושיחות הגברים מהעיירה חוזרים בלקט מסיפורי בשביס־זינגר בלבוש מעודכן. תוכני ילדות מסורתיים נשזרים בהתרסות אתיאיסטיות מעטו המושחז של הסופר היידי הגדול
המשך הרשומה

הרימון המתוק מחמיץ | בכל סרלואי

גם בספר שיריו המפויס יותר, השזור זיכרונות ילדות, לא נמלטים העולמות שמהם בא יוסף עוזר מביקורת דוקרת. מהנהר הערבי הגדול ועד בית הכנסת
המשך הרשומה

בתגובה ל"בני האור בבני החושך"

מאת בכל סרלואי, גיליון פרשת צו המשך הרשומה