קטגוריה: גיליון שמיני תשע"ד – 867

חרדי ישראלי | יאיר שלג

עו"ד חיים זיכרמן, בנו של אחד מדוברי החרדיות הקנאית דהיום, גדל בחברה החרדית, כתב דוקטורט במשפטים ומוציא כעת ספר על מאפייני הדור השלישי לחרדיות הישראלית. זה שמתוכו יוצאים לשוק העבודה, הולכים לתיאטרון וצורכים תרבות כללית, אך מזדהים עם נמל הבית החרדי בשאלות הציבוריות

המשך הרשומה

נרדמו בלב הסערה | יהודה הרטמן

כשמיליוני יהודים מגורשים ומושמדים סביבם יהודי הונגריה עדיין האמינו שלהם זה לא יקרה. על האמון התמים ב"מולדת" הבוגדנית במלאת שבעים לפלישה
המשך הרשומה

נשלח להסתכלות | שמואל מוניץ

המשך הרשומה

תורה וחיים | שלמה ריסקין

אני מתנגד לכך שיהודי שרצונו ללמוד תורה ייכלא, אך רואה את התורה כמבקשת לתקן את העולם ולא להוות לו תחליף המשך הרשומה

חלומות באספמיא | אליהו בירנבוים

תור הזהב המפואר לצד הרדיפות מצד האינקוויזיציה גרמו ליהודים לפתח מערכת יחסים מורכבת עם ספרד. קשה להבין את ההתלהבות של אלו המבקשים לחזור לשם
המשך הרשומה

אם שותים לא מתפללים | דרור בונדי

בניגוד לכהני בכחוס שאומנותם בשתייה, מצווים כהני המשכן שלא לשתות; בניגוד למיסטיקנים השואפים לאחד, נקראים הכהנים להבדיל
המשך הרשומה

חפש סימנים בדרך | שלום רוזנברג

בפרשת דרכים עלינו לבחור בהליכה בדרכיו, שהרי באחת מן הדרכים כבר "הלך" הקב"ה. תיאולוגיה של הידמות
המשך הרשומה

עורג אל מעבר לעצמו | אריאל פיקאר

בקשת הא־לוהים כתופעה רוחנית משותפת לתודעה האנושית באשר היא. ההתחקות אחריה מזהה את הנקודה הפנימית כחוויה של ענווה ופתיחות ומוצאת אותה בכתבי החסידות
המשך הרשומה

היסטוריה אלטרנטיבית | אפרת שני שטרית

בחינת המדיניות הישראלית בשאלת העליות מארצות האסלאם מגלה יחס מפלה, חשדני וגזעני. מחבר הספר מציע פרשנות מאזנת אך קשה למתן את התמונה המכאיבה 
המשך הרשומה