קטגוריה: גיליון שמות תשע"ד – 854

גלתה שכינה מן ההלכה | דרור בונדי

ההלכה הפכה לקובעת את ההקשר הדתי של חיינו וכבשה את מקומו של א־לוהים. דווקא אם אנו חפצים בהלכה יש להיזהר מהפיכתה המואצת לאליל המשך הרשומה

קידושין כדת משה, 
נישואין כדת ישראל | רוני שויקה

מעשה הקידושין נועד במקורו להבטיח את הזיקה של הבעל לילדיו, ואין לו כל קשר לבניין הזוגיות. לכן, את המוקד יש להחזיר לטקס הנישואין, ובו לבנות מערכת התחייבויות שוויונית  המשך הרשומה

פרעה הוא רעמסס? | יואל אליצור

החוקרים נוטים לזהות את פרעה המשעבד כרעמסס השני, איש המאה ה־13 לפני הספירה, אך הנחה זו סותרת את הכרונולוגיה המקראית המשך הרשומה

ראתה את הנולד | יעל מאלי

 מרים הייתה מבועתת וחרדה או נועזת ואמיצת לב? סיפור משה בתיבה התרחש בצל איום קיומי על ישראל הנמצאים במצרים. שלושה יוצרים מפרשים את הסצנה הדרמטית  המשך הרשומה

שירים; גלעד מאירי, תומר-דבורה קהת שור

המשך הרשומה

אבן שואבת לחסד | אביבית לוי

עובדת סוציאלית ופסיכולוגית, אשת עסקים ומנהלת כוח אדם והשמה, מפיקת אירועים וגזברית. קווים לדמותה הייחודית של סבתי, הרבנית ברכה קאפח, במלאת שלושים לפטירתה המשך הרשומה

יציאה בשפה אלילית | חנה גודינגר (דרייפוס)

בקשתם הכפולה של משה ואהרן מפרעה לשחרר את עם ישראל נובעת מהצורך של המנהיגים לתרגם את הבקשה לתפיסת עולמו של העומד מולם. האלילות איננה יודעת מהי עבודה לשמה המשך הרשומה

מלחמה על התקווה | שלום רוזנברג

שלושה מאבקים מרכזיים מלווים את האדם בחייו: מול הספק, הפיתוי והייאוש. האחרון קשה מכולם המשך הרשומה

תגובות לגליונות קודמים – 854

המשך הרשומה

כיפה ברשות הרבים | אליהו בירנבוים

האם על היהודים בגולה להפגין את מנהגיהם ואורחות חייהם 
בציבור או שעליהם לבטאם בעיקר ברשות היחיד? המשך הרשומה

הארת החיים כולם | איתמר אלדר

חשיפת המגמה הפנימית של הסוגיה התלמודית היא מטרת מפעלו של מחבר הספר, שראשיתו במדור במוסף זה. לצד הקסם והחשיבה המרעננת שבדרך הלימוד, עליה להיזהר ממוקשים המשך הרשומה

פוליטיקה היא המשך המלחמה | יהודה שנהב

מלחמת יום הכיפורים הייתה קרב מעצמות במסגרת "המלחמה הקרה" כשבהנהגת ישראל עמד יהודי בשם קיסינג'ר. ספר חדש מציע חשיבה אחרת על מושגי מלחמה ושלום  המשך הרשומה

ערפל מוחי | חבצלת פרבר

גמלאי נתקף בשיטיון המידרדר במהירות ומתואר באמצעות מחשבותיו ההולכות ומתפוררות, בכתיבה מדויקת, משכנעת ומעוררת השתאות המשך הרשומה

אגדות – גרסת האסלאם | נַחֵם אילן

חווה הודרה מתפילת יום שישי, המן ואהרן שרי פרעה ואיזבל חזרה בתשובה מוסלמית. ספר קדמון מאפשר השוואה מעניינת בין המדרש המוסלמי ליהודי המשך הרשומה