קטגוריה: גיליון שלח תשע"ב – 775

שער הגליון – שלח תשע"ב, 775

בעל השדה והמאמץ המשיחי / חביבה פדיה

 כמנהיג קשוב לדורו, זיהה הרב שג"ר את הצורך לטלטל ולעדכן את השיח הדתי שהצטמצם לצינור האידיאולוגי-לאומי לבדו. באמצעות אימוץ, המשולב בבלימה, של משנת הרב קוק עם זיקה לחסידות ובלבוש רב-קולי – בנה זהות דתית מחודשת ומלאת רלוונטיות. חמש שנים לפטירתו המשך הרשומה

תורתו – שירת חייו / אביה הכהן

בידענות נדירה ובאהבת תורה לימד יוסקה כל ימיו במסירות גדולה ותמיד שפע כבוד, חום ואהבה. פרידה בתודה המשך הרשומה

תוכו רצוף אהבה / אבי שגיא

המשך הרשומה

רצוא ושוב בין מזרח למערב / נחום אבניאל

לנסוע להודו ולהרצות בצהרי שישי בפני אלפי מאמינים הודים על אהבת א-להים לאדם. כזה היה דוד זלר ז"ל, מחסידי הרב קרליבך. דתות אחרות לא היוו עבורו מכשול, אלא הזדמנות המשך הרשומה

"כל הטבע מסביב לי היה זרוע מאורות" / ידידיה ונגרובר

 הוא השתדך בגיל 9, סירב למלא את מקומו של סבו ברבנות, יצא נגד סוחרי האתרוגים בעירו ועלה לארץ ישראל לאחר שפרסם את עיוניו הייחודיים בשם "תורת הממדים לאין ספורות". פרק הביוגרפיה, מתוך ספר על הרב שם טוב גפן שיראה אור בקרוב המשך הרשומה

פרחי הרע / גל אורן

הקמתה של עמותת ואגנר בישראל, התומכת בהשמעת יצירותיו של המלחין הגרמני, איננה רק עלבון לזיכרונם של הנרצחים ולכבודם של הניצולים, אלא אף תמרור אזהרה לדקדנס מבהיל. מבט חוזר על הקשרים שבין ואגנר והיטלר המשך הרשומה

מלך הצעצועים / יובל גלעד

 הביוגרפיה של גאון סגנון החיים הדיגיטלי מלמדת רבות על האיש ועל התקופה. אך מעליה עדיין מרחפת שאלת תרומתו האמיתית לאנושות המשך הרשומה

צמצומה הוא קיומה: הצפת הישיבות ושקיעת עולם התורה / בני פורת

 היצירה התורנית משלמת מחיר כבד כתוצאה ממבנה החברה החרדית, שמאלצת את כלל בניה ללכת באותו מסלול ללא הבחנה איכותית. לימוד תורה לכול פירושו השטחת השיח ואיבוד המקוריות המשך הרשומה

דיאלוג גלוי וסמוי / רבקה שאול בן צבי

המשברים והקונפליקטים המיוחדים לשיח היהודי-גרמני מציעים פרספקטיבה ספרותית להבנת יצירותיהם של היוצרים הגדולים שפעלו במתח זה, מפרויד ועד שלום. עיון מאתגר ועשיר-תובנות המשך הרשומה

האמנה של בריאת האדם / שלום רוזנברג

מידותיו של הקב"ה מתגלות עם הסליחה ויוצרות אפשרות של חסד בעולם של צדק ליברלי המשך הרשומה

תגובות לגליונות קודמים

המשך הרשומה

קטגוריה בראי ההיסטוריה / ברכי אליצור

חטאי ישראל במדבר זכו לאורך ההיסטוריה לפרשנויות שונות – מחמירות ומקִלות – בהתאם לנסיבות התקופה. על הדרך שבה הפך חטא המרגלים ל'אם כל חטאת' המשך הרשומה

עדות לדתיות בוגרת / שי גיליס

מלבד הנושא החשוב שבו הוא עוסק, מצטיין המאסף בכנות הדתית הנדירה שבו. בשורה מעודדת בעידן עלוני השבת המשך הרשומה

לא תשובה, אלא יד על הכתף / ליטל קפלן

קובץ המאמרים 'חידת הייסורים' נוגע במקומות הכואבים ביותר של ההתמודדות עם האובדן, ועושה זאת מתוך עמדה משתפת, מכילה ומפוכחת. ספר שמבטא מסע קיומי, שכלי ורגשי המשך הרשומה