קטגוריה: גיליון שבת הגדול 2 – אייר תשע"ב

תגובות לגליון שבת הגדול II

המשך הרשומה

זכויות באותיות / ראובן גפני

היכרות מחודשת עם סבא מולידה מסע בעקבות רפובליקה ספרותית נשכחת. על ראובן גפני הסב, זכותנו (המשפטית) על הארץ, והעיתונות הדתית של ימי המנדט

המשך הרשומה

פסח קודם לשבועות – יחסי גורל-ייעוד בזהות היהודית / יאיר שלג

היהדות היא קיום ואידיאה, גורל היסטורי ובשורת ייעוד. אחרי דורות שבהם הייעוד הכתיב את הסבל היהודי, מרדה הציונות ובחרה, בצדק, בקיום; אחרי דורות של הצגת הגאולה כיעד, הגיע הזמן להשיב למרכז הבמה את קידוש החיים

המשך הרשומה

אתגר חידוש ההלכה / יוסי סופר

שומרי הלכה מצויים בדיסוננס קוגנטיבי מתמיד בין ההלכה למציאות. מבעד לזעקות הדחייה הקבועות – 'רפורמה', 'מדרון חלקלק' – יש להתמודד בכנות עם מורכבות האתגר האמיתי הניצב בפנינו

המשך הרשומה

מעֵבר למנהרה: גלות וגאולה כסיפור התבגרות אישי / אלחנן ניר

על מה אנו מוותרים כאשר אנו בוחרים בגאולה? האם יש מנהרה מפולשת בין מה שהיינו למה שנהיה? מסע רוחני, היסטורי ואישי, מבחירת האי-גאולה של הבעל-שם-טוב ועד למציאות הישראלית

המשך הרשומה

שפת אם, שפת עם / רבקה מרים

המשך הרשומה

אתיקה ותיאולוגיה בעולם חדש / מאיר רוט

הרב ברקוביץ התמודד עם הביקורת המוסרית על ההלכה ועם ריקנותו של עולם מדעי שאבדו לו מטרותיו וערכיו המוחלטים. קווים להגותו

המשך הרשומה

מהי פילוסופיה יהודית? / אליעזר ברקוביץ'

 

במאמר מכונן מציג הרב ברקוביץ את ההגות היהודית כגורם משתנה, מתאים לתקופתו, המפרש את היסודות הקבועים של היהדות – הרצון האלוהי, ישראל והתורה. נוסחה לקביעת מיהו הוגה יהודי

המשך הרשומה

דיאלוג יהודי-נוצרי: חשיבה מחודשת / שלמה ריסקין

יותר מארבעים וחמש שנה אחרי שהרב י"ד סולובייצ'יק פרסם את מסתו "עימות", מבקש תלמידו לקרוא אותה מחדש לאור השינויים שחלו בעולם הנוצרי ולאור הפיכתה של ישראל לעובדה היסטורית ותיאולוגית חד משמעית

המשך הרשומה

שוברו בצידו / יואב שורק

 חז"ל עיצבו את עולם ההלכה של 'הזמן הזה', תוך השתלת שבב-ביטול שאמור להפעיל את עצמו בשעת גאולת העם. השבב הזה, שכיום מסרבים להפעיל, הוא משורשי ההבחנה בין הברית היהודית לדת הנוצרית

המשך הרשומה

מופת הכישלון / שמואל פאוסט

שלא כאנטי-גיבור ברומן המודרני, ושלא כגיבורים הסינתטיים של סיפורי הצדיקים, סיפורי חז"ל על עצמם מעצימים הן את האמונה באדם והן את הפיכחון לגבי חולשותיו. המודל שפיתחו נועד להגן על בית המדרש מפני היהירות, העיוורון והקיבעון האורבים לו

המשך הרשומה

הקיפאון הקדוש / ישראל לבקוביץ'

השלילה הגורפת של הענקת הקשר היסטורי לדיון התלמודי-הלכתי מונעת למדנות אמיתית ומעודדת פלפולי סרק. 'דורכים במקום', חלק שני

המשך הרשומה