קטגוריה: גיליון שבועות תשע"ד – 877

ממלחמה לזקנה מלאת רחמים | אלחנן ניר

בעוד בריאת העולם התרחשה בעשרה מאמרות, הרי שמתן התורה אירע בעשרת הדיברות. על המעבר ממאמר לדיבור, על התורה כהתבגרות מלאת רחמים וגם פרדה מאורי אליצור המשך הרשומה

עשרת הדברות – פרוייקט מיוחד

עשרה כותבים וכותבות בעקבות עשרת הדיברות (והדיבר האחד עשר)

המשך הרשומה

מעמד של עול מלכות שמים | חגי רביב

מעמדם המיוחד של עשרת הדיברות איננו נובע מתוכן המצוות, אלא מהיותם ביטוי לקבלת עול מלכות שמים – שלב הכרחי ותודעתי הקודם לקבלת המצוות כולן 
המשך הרשומה

אחוזים בטלית | אריאל הורוביץ

 ערב החג נפגשנו עם שלושה אנשי רוח בשנות השלושים לחייהם לשיחה על מקומן של התורה וההלכה בחייהם, על קדושה וערכים מערביים, על הקיטוב המתעצם בתוך הציונות הדתית בין חרד"ל לליברל וגם על טווח ההגדרות שבין "דתי" ל"חילוני" המשך הרשומה

הנסיכה הציונית | יעל מאלי

רות הרומנטית באיורו של זאב רבן נועדה לשמש חלק מהתעמולה הציונית של תקופתו. לעומתה, רות העכשווית של יובל כספי היא דמות בוגרת ומפוכחת המודעת להיותה חוליה בשרשרת
המשך הרשומה

שירים: עמרי שרת, ציפי שחרור

המשך הרשומה

לא ניתנה אלא בשבילו | רועי הורן

בתורת הבעש"ט קבלת התורה איננה עניין היסטורי אלא חוויה קיומית. כל אחד ואחד צריך להיות כמשה המקבל את התורה מסיני לבדו 
המשך הרשומה

להשתטות עם הפסוקים | יערה ענבר

הרשות שניתנה בידינו להשתעשע עם התורה, להפוך בה ולדרוש בה, היא שמשמרת אותה מדור דור, ומונעת שכחה. על פריון, זקנה ונערות, באדם ובתורה
המשך הרשומה

ניצוצות של השתדלות | רננה בירנבוים

במשנתו של ר' צדוק נשמת ישראל אמנם גבוהה מנשמת הגרים, אך המאמץ שהגר עושה כדי להיכנס תחת כנפי השכינה מקנה לו מעלה ייחודית. בזכותו בא תיקון לעולם המשך הרשומה

זיכרון להתגלות חיה | אליכין בן נון

קביעת חכמים לחוג את שבועות במשך יום אחד ולא יומיים מלמדת שמוקד החג איננו ציון מעמד קבלת התורה בשלמותו אלא זיכרון להתגלות ה'. רצוננו לראות את מלכנו
המשך הרשומה

כוחה של מילה | ישעיה שטיינברגר

ספרם של עמוס עוז ופניה עוז־זלצברג "יהודים ומלים" מזהה נכונה את סוד קסמו של העם היהודי. לעתים האהבה למסורת אף נראית כמתגברת על הנרטיב החילוני המשך הרשומה

יום יום חג | יוסף פריאל

המפרשים התלבטו רבות מדוע התורה מאריכה בתיאור קרבנות הנשיאים. ייתכן שהפתרון הוא להתבונן באירועים מעינם של בני ישראל, היוצאים מעבדות וחווים בהגשמת חלומם
המשך הרשומה