קטגוריה: גיליון שבועות תשע"א – עיוני חג

דימויו של מנהיג / אריאלה הירש

 

את קברו איש לא ידע, גם לא את מראהו. בכל זאת האמנים מנסים בכל הדורות לצייר את האיש משה

המשך הרשומה

אח במצוות, אחר בחברה / זאב ספראי

 

עיון במשנת ביכורים מלמד על מעמדו הנחות של הגר מבחינה חברתית בעיני הכהנים ובעיני חלק מן החכמים. ההלכה הפסוקה נטתה לטובתו 

המשך הרשומה

אל מול פניך / ישי מבורך

 

ההתגלות הא-להית דורשת מהאדם את כולו, את התמסרותו המוחלטת, וכדי להיענות לה עליו לקבל על עצמו תחילה את העול המטפיזי הכרוך בה. מסה בעקבות ר' צדוק מלובלין ולוינס על הארה, אהבה ומחויבות

המשך הרשומה

ענן קשור על ההר / עוזי בטיש

 

הענן שרואה אברהם בדרכו לעקדה הוא הענן של ההתגלות הא-להית במעמד הר סיני. זהו האופק הרוחני שמעבר לחומר, המלמד אמונה והנותן תורה

המשך הרשומה

כיצד נשמור על 'בצילוס טורינגנסיס'? / משה בר-יוסף

 

בעיה יסודית במערכת ההדברה המהונדסת נפתרת באמצעים דומים למצוות הפאה, ופתרון חברתי לבעיית העוני משתקף במצוות הלקט. על משמעותן של מצוות הקציר

המשך הרשומה

נדודי שינה ומים על הרצפה / יואל רפל

 

למרות שחג השבועות הוא הקצר מבין הרגלים והלכותיו מועטות – ואולי דווקא בשל כך –  מנהגים רבים נתקבצו מכאן ומשם ועיצבו את אופיו

המשך הרשומה

לאן נעלם חג הקציר / יצחק דבירה (צויג)

 

קריאה פשוטה בתורה, והיכרות עם המציאות החקלאית של ההווה ושל העבר, מלמדות על מלוא משמעותו של חג ההודיה הלאומי, הקשור לא ללוח השנה הדתי אלא לזה החקלאי. עיון וחוויה

המשך הרשומה

להכניס לבית המדרש את הכלות / יהונתן רוט

 

חלום מופלא של ר' נחמן שבו הוא רואה כלות נכנסות לתוך הישיבה כגילוי כבוד תורה מעורר את הצורך בגאולת עולם הישיבות הבוגר באמצעות כניסת נשים, כלומדות שוות, לתוכו

המשך הרשומה

שומרון, ימי קציר שעורים / עודד אריה לאוב

 

עשרים גברים הולכים בנחת בנוף, מנסים להבין מה בין חיטה לשעורה ולחבר את הפרטים לתמונה שלמה. חמזי, גשש עתיק ואדם מאמין, לימד אותנו שאין סתם. יומן מילואים בשומרון

המשך הרשומה

הסבב האחרון / איתי אליצור

 

הדמיון המובהק בין מגילת רות ובין תחילת ספר שמואל רומז למאבק המתמשך בין שבטי יהודה ואפרים על זהותו של השבט הנבחר – שלגבולו ישכון המקדש ושממנו תצא המלוכה

המשך הרשומה

בחירה בהתגלות / משה מאיר

 

התפיסה המצויה של 'תורה מן השמים' מבקשת ודאות במקום שזו אינה אפשרית, אולי אף אינה רצויה. יסוד ההתגלות כרוך במהותו באי ודאות, אצל הנביא ואצל החכם כאחד. מסה לחג מתן תורה

המשך הרשומה

תורה באין מנחה וקציר / רון פכטר

 

הצמדת חג השבועות לחג הפסח, באמצעות הדרשה של 'ממחרת השבת', מעידה על הכרעתם של חז"ל בדילמה שהתעוררה אחרי החורבן לגבי עתידו של החג הקצר ונטול המצוות המיוחדות

המשך הרשומה

ההצתה המאוחרת של מתן תורה / עידו פכטר

 

התורה לא ניתנה במעמד הר סיני, אלא במהלך ארבעים השנים במדבר. את תפיסת מעמד סיני כ'מתן תורה' ואת הכתרת שבועות כ'חג מתן תורה' יש לתלות במהפך שחולל עזרא הסופר

המשך הרשומה

ההתגלות כחוויה אסתטית / אריאל לוינסון

 

הרגע המכונן ביותר בתולדות העם הישראלי הקדום מזוהה כרגע לידת התורה, אך גם כרגע לידתה של הספרות והשירה העברית. על שירת התורה המודרנית-חילונית של ברדיצ'בסקי

המשך הרשומה

דרך של נאמנות לתורה / יואב שורק

הקריאה לצאת אל מעבר לאורתודוקסיה אינה ויתור על הנאמנות לתורה, אלא מימוש של הברית שבין ה' לישראל, והמשך דרכם של חז"ל וגדולי ישראל. תשתית לתפיסה הפוסט אורתודוקסית

המשך הרשומה