קטגוריה: גיליון ראה תשע"ג – 834

הלולאה שחיברה | אלחנן ניר

בעוד הרצי"ה קוק ביקש לשייך את עצמו בכל דרך אל העולם הליטאי הרי שהרב הנזיר מצא בעצמו זיקות לחסידים ולחוקרים כמו למתנגדים. השפעותיו של האדמו"ר האמצעי מחב"ד על הגותו

המשך הרשומה

אנושי בעל כורחו | איתמר ברנר

התפיסה שלפיה ציות לדבר הא־ל מקנה ודאות אינה אלא אשליה. כל מחשבה מבוססת בהכרח על פרשנות, ולכך אחראי רק האדם

המשך הרשומה

אברכי הפייסבוק | יעלי נגיד מזרחי

פרויקט "דוסים" מורכב משישים מתנדבים ומתנדבות חרדים המגובים בהיתר רבני, ומבקשים לעצור את ההסתה הציבורית נגד החברה החרדי. כלב השמירה 
של החברה המושמצת בישראל

המשך הרשומה

לגעת במקום הזה | יהודית שלוסברג יוגב

דליים ואופניים הופכים למטוס, רגעי חיים קופאים ודימויים מתעוררים לחיים. נאוה פרנקל יוצרת מתוך הקשבה לידע שמביא איתו הגוף, ללא צורך בסיפור או דמויות. תאטרון פוסט־דרמטי

המשך הרשומה

הגבאי הנאמן | מרדכי דוד כהן

רבי דוד סבתו, אביהם של רבנים, היה כדמות מתוך ספריו של בנו, הרב חיים. נציג לעולם שבו לצד התורה והתפילה היו המסירות, האנושיות, התמימות והיושר לערכים מרכזיים. שלושים לפטירתו

המשך הרשומה

"בנות ישראל אל ר' יצחק ידידיה בכינה" | הדר ליפשיץ

סבו של הרב הראשי החדש הרב דוד לאו, הרב פרנקל, היה הראשון אשר עיגן הסכמי 
קדם־נישואין, המליץ על חליצה בידי שליח ובלט כמתיר עגונות

המשך הרשומה

בארה של מרים | שלום רוזנברג

החיוב במצוות, כמו הגשם, מגיע מלמעלה למטה, אך אין לדבר קיום ללא ההתעוררות שמלמטה, כמו מי הבאר. על נשים שאינן מצוות ועושות בעקבות דרשת הרבי מפיאסצ'נה

המשך הרשומה

בשפה אחרת | זאב שביידל

סקירת אוגוסט

המשך הרשומה

הקדושה שבסתם | רא"ם הכהן

השינוי שחל בדינו של בשר התאווה עם הכניסה לארץ ישראל משקף את המעבר מחיי מדבר טעונים קדושה אל ארץ שבה גם לחולין יש מקום ומשמעות

המשך הרשומה

נפילות טובות מאוד | כרמיאל כהן

היצרים והתאוות המיניות נתפסים כשליליים והעברות בתחומים אלה מובילות לייאוש. ספרו של הרב שיינפלד מבקש לתקן מצב נפשי נפוץ זה ולהציע תקווה ודרכי התמודדות

המשך הרשומה

זכות ראשונים | יצחק גייגר

לא זו בלבד שזכויות אדם אינן זרות לתורה אלא שהיא המקור לזכויות אלה. ספר חדש עוסק לראשונה בשיטתיות במתח שנוצר בין התפיסה המסורתית ובין ההגות ההומניסטית־ליברלית

המשך הרשומה

האויב שבתוכי | חבצלת פרבר

מערכות יחסים סבוכות מתקיימות בין תופעת הרצח הנאצי וההמון המריע לו לבין תופעת 
הקרבן היהודי. ניתוח פסיכולוגי בצורת רומן שכתב ניצול בעיצומם של ימי השואה

המשך הרשומה

שיפוט מהיר | צור ארליך

כסיכות אל מגנט | פרויקט הספר המושלם | 
הליקון 100: מאה שירים

המשך הרשומה

מר בחור | יעקב עציון

מקור בתרגום

המשך הרשומה

וְדִישֹׁן | רפאל מלכא

שיח השדה

המשך הרשומה