קטגוריה: גיליון קרח תשע"ה – 932

היצ'קוק במשרד החשב הכללי | רחלי ריף

ירון זליכה, המוכר ככלכלן בכיר, מפתיע ומוציא ספר על אהבתו הגדולה – הקולנוע. את השקפת עולמו הוא מציג דרך הבימאים והסרטים הגדולים, ומסביר מה הקשר של כל זה לכלכלה, לנתניהו ולאולמרט, וגם לכניסת החרדים לשוק העבודה

המשך הרשומה

נשאר 
בפריפריה. מבחירה | אריאל הורוביץ

מהתלמידים "טעוני הטיפוח" והנוסח האחיד של שנות השישים, ועד הרנסנס המזרחי של שנות האלפיים: חוקר העלייה מצפון אפריקה, ד"ר אבי פיקאר, מדבר על השינוי ביחס הציונות הדתית למזרחים, על מסלולים עוקפי אינטגרציה בדמות בתי הספר הדמוקרטיים וגם על הקשר בין ש"ס לפוסט־מודרניזם

המשך הרשומה

האם הנשכחת | אורי־צבי תור

החיים בצלו של אצ"ג דחקו את המשוררת עין טור־מלכא מהקלאסיקה העברית. מבט מחודש על יצירתה, כשהיא לקראת שנתה התשעים, קורא להשיבה אל קדמת הבמה הספרותית 

המשך הרשומה

לא בבית ספרנו | יוחנן בן־יעקב

ללא התייחסות להשכלה כללית ולחינוך לדמוקרטיה, חזון החמ"ד שפורסם לאחרונה מתרחק מדרכה של הציונות הדתית ומתעלם מהשקפת עולמם של רוב ההורים

המשך הרשומה

פרחים מן המדבר | אורית אבנרי

הבור הקטלני שנפער באדמה משרה אווירה של מוות ואימה, אבל אז מופיע רגע אחד של חיים ומשנה את התמונה. על הבשורה הגדולה של מטה אהרן

המשך הרשומה

נעדרים מהשיח | משה בארי

כשהעולם הרבני מתעלם מהשאלות הערכיות שמעסיקות כיום את החברה המערבית הוא מאבד את יכולת ההנהגה שלו. לקראת יום הפליט העולמי  המשך הרשומה

שאלה הלכתית ולאומית | בניהו ברונר

המשך הרשומה

12 שאלות | הלל גרשוני

המשך הרשומה

חוות החיות ומשל יותם | שלום רוזנברג

שחיתות שלטונית נובעת מהתחושה כי המנהיג הוא הבעלים של הציבור ולא משרתו. בעקבות הצהרות הממון של משה ושמואל

המשך הרשומה

צימאון נורא לחסד | בכל סרלואי

ילד בורח על נפשו בישימון החרב ופוגש ברועה זקן. הצמא למים הוא השוועה לחמלה אנושית, שגם הדת לא נותנת לה מענה, ברומן שהוא ספרות גדולה  המשך הרשומה

תגובות לגיליונות קודמים – 932

המשך הרשומה

כשמוחמד קורא שמע ישראל | אליהו בירנבוים

בלא מעט בתי ספר יהודיים בעולם לומדים גם לא־יהודים, ולעתים היהודים הם מיעוט קטן. מדוע הקהילות היהודיות פותחות בתי ספר שכאלו?

המשך הרשומה

אבא פולני | חבצלת פרבר

צעיר ישראלי הננטש על ידי אשתו ובנו הקטן יוצא למפגש מחודש עם אביו השתיין, האלים והמזדקן בפולין. ספר ביכורים המעיד על עין מדייקת ויכולת סיפורית נועזת

המשך הרשומה

קולה של אמא | אביבה זרקה

האם העברייה, שזכתה בספרות ליחס מנוכר כדמות מזניחה ונוטשת, זוכה כעת להבנה ולהזדהות, כנראה כתוצאה מתהליך התבגרות של הילדים הכותבים. מחקר על חשבון ספרותי ארוך

המשך הרשומה

כתבי עת, יואב שורק – 932

המשך הרשומה