קטגוריה: גיליון צו תשע"ד – 866

להחיות את המיתוס | צבי לובושיץ

הפילוסופיה היהודית הרחיקה את דמות הא־ל המוגשמת אך גם גזרה בכך מרחק מהחוויה הדתית בתפילה. כיום אנו כשירים לחזור לאותן עוצמות
המשך הרשומה

ממקום אחר | משה מאיר

מול הגורל שעליו מסתמך המן עומדת אסתר שבבחירתה מצילה את היהודים. את החירות שבה פעלה הפכו חכמים ליסוד הדת בכללותה 

המשך הרשומה

ותלבש מלכות | יעל מאלי

מה היו יחסי הכוחות בין אחשוורוש לאסתר? שתי יצירות מתארות שלבים שונים באישיותה; האחת מתארת אותה כקרבן, השנייה כמי שהופכת את חולשתה למקור כוחה 
המשך הרשומה

קדושה בידי אדם | בטחה הר שפי

מבט נוסף על מסכת מגילה חושף כיצד במהלך יצירתי נועז הפכו חז"ל את פורים לחג מקראי ופרצו את ההגדרות המקובלות של קדושת הזמן והמרחב 
המשך הרשומה

זכור: יש גבול לפרגמטיות | אלי פיינסילבר

מצוות מחיית עמלק מלמדת שבניגוד למקובל בעולם המודרני המקדש את היעילות – בחיים קיימים ערכים מוחלטים שאינם ניתנים לכיפוף. קריאה לפוליטיקה אחרת
המשך הרשומה

ההתבוללות מתחילה בארץ | אהרן ליברמן

הדיבורים על אודות הצורך בחיזוק הקשר לישראל כמענה להתבוללות של יהודי חו"ל נגועים בצביעות, שכן חלקים רחבים מן הזהות היהודית בארץ מתכחשת למסורת עמה המשך הרשומה

הסיפור שלא תם | שאול יונתן וינגורט

עיון במבנה הספרותי של המגילה מגלה חלל בסופה, העתיד להתמלא 
עם סיפור בנייתו של בית המקדש בירושלים
המשך הרשומה

לשם ייחוד | דרור בונדי

המחלוקת הגדולה ביהדות בין הרציונליסטים למיסטיקנים מוצאת את שורשיה בפרשת השבוע, ומלמדת שלמרות הכול יש ליהדות רוח אחת
המשך הרשומה

ברית כלכלית | שלום רוזנברג

לפי התורה העזרה לעני איננה צדקה אלא חזון כלכלי. את הקפיטליזם הנוקשה מחליף אינטרס קולקטיבי עמוק המשך הרשומה

תגובות לגיליונות קודמים – 866

המשך הרשומה

"קיצונים בשני הצדדים" | אבי בקר

השאיפה המלאכותית והאובססיבית של ההיסטוריון לסימטריה ולראיית הערבים כקרבן הציונות מביאה אותו לטענה כי הערבים והיהודים עסקו באותה מידה בטבח של חפים מפשע
המשך הרשומה

בשם האב, או האם | חבצלת פרבר

דניאל צריך להחליט מי צודק – אביו שטוען שהאם נעשתה פסיכוטית או אמו שטוענת שהאב פושע. סיפור מתח פסיכולוגי שמתאר מהגרים בחברה כפרית מסתגרת בשוודיה 
המשך הרשומה

יום הורדת מסכות | אלעד רווה

מחנך בישיבה חווה בסתר קשיים אישיים ומשפחתיים ומסתבך. תהליך התיקון דרוש לא רק ליחיד, אלא גם לחברה החוששת ממורכבות
המשך הרשומה

ומתוק החושך | יהודה ליבס

המשוררת בונה עולם מיתי מתוך רגעי חיים לא קלים, מהטבע, מהשפה העברית ומאוצרות הרוח של העם היהודי. שירי דת מתקלפת
המשך הרשומה

מה שמתגלה במגילה | חן חלמיש

הספר מתמודד עם השאלה שממעטים לשאול, מה אירע באותו דור שמצדיק גזרה שכזו, כשכל פסוק הוא חלק מהתשובה 
המשך הרשומה