קטגוריה: גיליון פסח תשע"ו – 976

טורפים את הסדר | אלחנן ניר  

בעוד בפורים האדם יוצא אל פושטי היד, הרי שבפסח הוא מביא אותם אל ביתו. רק מכוחם של אותם קרואים–לא–קרואים בכוחנו להשתחרר מקיבעונות כובלים וליצור זיקות בין–דוריות חדשות המשך הרשומה

מי זאת "היא"?

 פרוייקט פסח המשך הרשומה

המפגש הוא בשאלה "אייכה" | אריאל הורוביץ

ראש ישיבת "מקור חיים", הרב דוב זינגר, שכמה מתלמידיו נרצחו בשנים האחרונות ("אני מורה שכול"), רואה בייסורים את האפשרות לקבלת פרספקטיבה על החיים. את עיקר מרצו הוא משקיע בהקמת חבורות תפילה ועבודת ה', רואה בהתבודדות הברסלבית עצה המשנה חיים וחושב שהיכולת להיות חלש ונזקק חסרה כיום בשיח הישראלי המשך הרשומה

סימן שבו 
נברא העולם | רבקה מרים    

היא המבט הראשוני של התינוק שנולד, פעולתו הבלתי פוסקת של דרשן התורה, אך גם מקור סכנה לעומק הקיום. על השאלה והקושיה ועל מעלתו של זה שאינו יודע לשאול המשך הרשומה

נס החירות, חירות הנס | משה מאיר

בפסח מצטרפים שינוי הזהות האנושית מעבד לבן חורין עם ההשגחה מחוללת הנס לחגיגה אחת. על המופע הכפול של החירות המשך הרשומה

אל גן העדן האבוד | אורית אבנרי  

קריאה משווה של מגילת שיר השירים הנקראת בפסח מזהה את המרחב שבו נעים הדוד והרעיה כגן עדן הבראשיתי, וחושפת את התיקון שהיא מבקשת לעשות: לחבר מחדש את התשוקה עם  האינטימיות המשך הרשומה

בית | חנה טואג

המשך הרשומה

11 שאלות | דוד צוראל

המשך הרשומה

גאולה בהמשכים | שלומית רביצקי טור–פז ומשה (קינלי) טור–פז

כשחכמים תיקנו לקרוא בחג את ציווי משה על הפסח ולא את הצו במקורו, הם ביקשו ללמד שיותר מן הסיפור כשלעצמו חשוב האופן שבו מתווכים אותו אל העם המשך הרשומה

נאמר לפניו שירה חדשה | בכל סרלואי

כל שולחן סדר מבקש חידוש ורצוי גם חיבור אקטואלי. אסופה של שירים ישראלים, שהם פרשנות אישית של יוצרים עכשוויים לסיפור היהודי, עונה על הצורך הזה
המשך הרשומה

חירות היא לא הכול | שלום רוזנברג

אדם יכול לנווט את ספינת החיים שלו כרצונו, אבל אנו מאמינים גם בקיומן של מפות. על החופש והאמת ומה שביניהם המשך הרשומה