קטגוריה: גיליון סוכות תשע"ה – 896

כל האזרח בישראל | נשיא המדינה, ראובן 'רובי' ריבלין

האזרח בישראל איננו יכול לשכוח את הגר לא בשעת המשפט ולא בשעת השמחה, שמחת האסיף. האחר הערבי חייב לקחת חלק במכלול החיים הישראלי כזכר ליציאת מצרים
המשך הרשומה

הבנתי שאני ברסלבר | אריאל הורוביץ

פרופ' צבי מרק גילה את סיפורי רבי נחמן כתלמיד בישיבת "הר עציון" ודב אלבוים פגש בהם כבר בבית ילדותו. הם החלו ללמוד בחברותא את הסיפורים העתיקים וכעת הם מוציאים, תוך שיתוף פעולה עם דמויות מפתח בחסידות ברסלב, מהדורה מדעית ומקיפה. שיחה משותפת על הרבי שנגע במצוקת ההתפרקות שמביא העולם העכשווי
המשך הרשומה

זה הזמן להקשיב לצעקה | מרדכי ורדי

הסרט "גט" מעלה על דוכן הנאשמים את בתי הדין הרבניים, אך עושה זאת מנקודת המבט של הציבור המסורתי. ביקורת וגם הצעה אישית לייעול של התנהלות בתי הדין
המשך הרשומה

בשפה אחרת – ספטמבר 2014 | זאב שביידל

סקירת כתבי עת מן העולם
המשך הרשומה

מלח ומים משמשים בערבוביה | רוני אלדד־שאשא

המיצג "עבודת זיכרון" הוא צילום תקריב ענק של דמעה אחת, על פני חדר שלם. המראה המתגלה לעיני הצופה מלמד על היופי העמוק הטמון בבכי
המשך הרשומה

מה עשית בקיץ האחרון?  | תמר מאיר

שליח הציבור שמילותיו נענות הוא זה שמאמין בכוחן של מילים לחולל שינוי וטורח כדי להעניק לו שפע. אגדה אחת על הורדת גשמים משולבת בהרהורי הקיץ שעבר
המשך הרשומה

לנצח עם הלולב | אריאל בן ברוך

תפיסת הלולב כסמל לניצחון השתרשה עמוק בספרות חז"ל והגיעה אף אל מובילי פעולות התגמול בראשית שנותיה של המדינה. על "מבצע לולב" בליל הושענא רבה
המשך הרשומה

ואמונתך בלילות | שלום רוזנברג

האמונה היא הוודאות הסובייקטיבית שהאדם מקבל על עצמו בתוך חוסר הוודאות האובייקטיבי. טור פרֵדה
המשך הרשומה

תגובות לגיליונות קודמים – 896

המשך הרשומה

קריאה אינטלקטואלית בחשכת הליל | איתמר אלדר

חוויית התפילה עוברת שינויים ומבקשת חידוש. עיון טקסטואלי רואה בה התרחשות הלכתית ומבקש לאתר בה את יסודות האמונה, אך מה עם הצורך הפנימי להביע רחשי לב?
המשך הרשומה

לאן אנחנו רצים? | חפצי רובלין

האדם הגלובלי מנסה לשלב בין מימוש עצמי לאמירה קולקטיבית. להתמודדות עם המציאות מוצע בספר מודל לפיתוח אישי שמאפשר לפעול מתוך תחושת מסוגלות שלמה
המשך הרשומה

המשיכה לחמידות | גלעד מאירי

היחסים בין האם לבנותיה עומדים במוקד השירים ומעניקים הזדמנות לשחרור האם מפנטזיה של הורות מושלמת
המשך הרשומה

לשאת את הפגמים | חבצלת פרבר

רסיסי זיכרונותיו של ירון לונדון הם ראשי חץ ציניים המשוגרים לכל עבר, כולל אליו עצמו. לצד רכילות עתיקה על דמויות עבר יש בו גם צדדים רציניים
המשך הרשומה