קטגוריה: גיליון ניצבים (ר"ה) תשע"ה – 944

קדושת השבר, קדושת השלמות | אלחנן ניר

שני פנים לראש השנה: האחד עריכת מאזן לשנה החולפת, מבט על ההחמצות שהיו בה ועמידה לדין, והשני – שמחה אדירה על השנה החדשה שבפתח. על ההכרעות האישיות בשנה שהייתה  המשך הרשומה

פס הקול שלי לימים הנוראים

"שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר"

לכל אחד מאיתנו ישנם שיר או מנגינה המלווים אותו החל מראש חודש אלול, היישר לתוך ראש השנה והימים הנוראים. זה יכול להיות הפיוט של סבא בבית הכנסת, שיר שלימדה המטפלת מחברת הילדים בקיבוץ, ניגון של ראש הישיבה או זיכרון מחבר שנפל. ביקשנו מיוצרים, הוגים וכותבים לשתף אותנו בשיר שלהם ולספר את הסיפור שמאחורי פס הקול

שנה טובה, מערכת מוסף "שבת"

המשך הרשומה

לתקווה הזו קוראים תשובה | יונתן זקס

נקודת המפנה בהיסטוריה היהודית חלה באספה הלאומית של עזרא ונחמיה בראש השנה. רעיון התשובה, שהוטמן בתורה מראשיתה, זכה למשמעות חדשה: בשורת כוחה של האחריות האישית 

המשך הרשומה

מי אחראי לכילוי הרשעה | דוב ברקוביץ

האלימות הפושה בחברה הישראלית מחייבת אותנו בחשבון נפש לקראת יום הדין. כיצד נדאג שהכוח העצום שהופקד בידינו לא ישמש להרס וחורבן?

המשך הרשומה

לא רק פוסקי הלכה | אריאל הורוביץ

בעידן שבו רבנים יושבים על 
ספסל הנאשמים, האינטרנט 
מספק תשובות הלכתיות ובתי דין פרטיים נוטלים לעצמם את סמכות הגיור, שאלת הרלוונטיות של הרבנות בישראל מהדהדת חזק 
מאי פעם. שלושה רבנים ותיקים מכפר עציון, מודיעין ומדולב, בריאיון משותף על תפקיד הרב והרבנות כיום המשך הרשומה

עקדת אייזיק | ישראל רוזנסון

בספר זיכרונותיו ממשיך אברהם כרמי מסורת מדרשית קדומה, הקושרת בין האבות ובין העקדה לראש השנה. בעקבי יצירתו של מדרש-מודרני  המשך הרשומה

הסכנה שבפרשנות | מוטי ארד

הרצח בידי ישי שליסל ושרפת יושבי הבית בדומא נעשו בידי קנאים המאמינים שקודשי ישראל נמצאים תחת מתקפה. על הרבנים להתייחס להלכות שמהן ניתן להבין שהמעשים מותרים  המשך הרשומה

שירים; מירון ח' אייזקסון, מירה קידר

המשך הרשומה

נקב קטן אבל עמוק | אביעד הכהן

הדמויות בכתבי המקרא ובסיפורי חז"ל מלמדות פרק מאלף בתורת האדם ובתורת התשובה. ספר דרשות לימים נוראים פותח להן פתח רחב ורלוונטי לימינו המשך הרשומה

פרימו לוי מת באושוויץ? | נחום אבניאל

התאבדותו של סופר השואה האיטלקי הותירה חידה. במעין ביוגרפיה חדשה, שאינה בדיוק כזו, נטען שיש לנתק את לוי המתאבד מלוי הניצול ולהפסיק לראות במותו סמל המשך הרשומה

אומרת שירה 944 | בכל סרלואי

המשך הרשומה