קטגוריה: גיליון נח תשע"א – 687

עוף החול / צביקה בירנבאום (לפרשת נח)

 

כיצד מציץ לו הפניקס האגדי מתוך תיבתו של נח

המשך הרשומה