קטגוריה: גיליון יתרו תשע"ו – 964

מסכת אבות | יאיר שלג

יריב בן–אהרון, בנו של מזכיר ההסתדרות המיתולוגי, הבין שייעודו הוא לחבר בין המורשת היהודית לזו החלוצית. לרגל צאת פירושו לשירי אלתרמן הוא מספר על המתח עם אביו וחולק את דאגתו מהמשבר בתנועה הקיבוצית ומבעיות הנהגת המדינה. מפעל כתבי הקודש של החלוציות העברית המשך הרשומה

מגדלור של אמונה | דניאל סגרון

החזון המקראי שלפיו עם ישראל יהיה "אור לגויים" איננו רק הבטחה אלא ציווי מעשי. בשל כך ראוי שיהודי חו"ל יישארו במקומם ויתפקדו כשגרירים של חברת המופת היהודית  המשך הרשומה

מה למחשב בבית המדרש | אליעזר שנוולד

הנגישות לאינטרנט, הרשתות החברתיות, הטלפונים הניידים והיציאה לצבא. כיצד היה ר' עקיבא מביט על בית המדרש המודרני והמתחדש שלנו? המשך הרשומה

ממלכת הרוח עושה פוליטיקה | דוד מ' פויכטונגר

חשיבותו של מעמד הר סיני לא מתמצית רק במתן חוקים לעם ישראל אלא בעצם כינונו כישות לאומית. על האמנה החברתית והפוליטיקה השמימית בעקבות משנתו של הרב יצחק ברויאר המשך הרשומה

שקר לבן וגבולות אפורים | שלום רוזנברג

גנבת הדעת אסורה, אך תחומיה אינם תמיד ברורים. 
על הדמגוגיה, הפוליטיקה והשקר הפסיבי המשך הרשומה

מנציג אלוהים לשליח העם | שמעון קליין

ההתייעלות המשפטית שעליה ממליץ יתרו למשה נראית פשוטה וטריוויאלית. עיון מעמיק בכתובים מלמד שמתחת לפני השטח הייתה זו מהפכה
המשך הרשומה

21 שאלות – 964 | דוד צוראל

המשך הרשומה

שירים: גלעד מאירי, סמדר פייל, יניב מזומן, שלומית נעים-נאור

המשך הרשומה

תגובות לגיליונות קודמים – 964

המשך הרשומה

בשם האם | אליהו בירנבוים

בעוד הייחוס השבטי והירושה בהלכה נקבעים על פי האב, עצם הזהות היהודית נקבעת רק על פי האם. על סוד הזהות היהודית בעבר ובהווה המשך הרשומה

לחקור את המקור | יונתן דה שליט

חוקרת ציפורים קשוחה לוקחת על עצמה חקירת פשע בעקבות תעלומת חטיפה של בת חברתה הטובה. פתיחה לסדרה בלשית עם גיבורה נשית המשך הרשומה

תחרות קורות חיים | נתן כהן

מאות צעירים וצעירות יהודים מפולין שבטרם השואה כתבו אוטוביוגרפיות, וחלקן הגדול שרד. מחקר חדש מחלץ מהן תמונה אותנטית של חיים יהודיים בקהילה הגדולה באירופה  המשך הרשומה

המוות הוא מאהבה היחיד | בכל סרלואי

המשוררת שקצה בחיי דוגמנות לפני שקצה בחייה מרדה בכל מוסכמה וכתבה בצורה מרהיבה על החוויות המופרעות ביותר. שירה על המחיר שמשלמת אישה בהגשמת ייעודה הכפוי  המשך הרשומה

כתבי עת – 964 | יואב שורק

המשך הרשומה