קטגוריה: גיליון יום כיפור תשע"ח – 1051

עכשיו כשקיר עבה בינינו | אלחנן ניר

 

הריחוק החד בין שניים נפער דווקא אל מול הקרוב ביותר: הזולת, או אף גופנו שלנו. יום הכיפורים מזכיר לנו שהגיע הרגע להפסיק להתעלם מאותם יחסים לא פתירים שבחיינו. עיון בשני מדרשים ובהצעה חסידית אחת המשך הרשומה

מחסומי הסליחה | נעמי עיני

 

בקשת הסליחה איננה נטיית אנושית-טבעית, וצריך להתאמן בבית ובמערכות החינוך בפיתוח המיומנויות הכרוכות בה. על שבעה מכשולים המונעים אותה ועל הדרך להסרתם המשך הרשומה

יחפים על האדמה | איתמר חייקין

 

ביטוי לענווה או סכנה עם הדהוד נוצרי? איסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים הוא הזדמנות להתבונן במשמעות ההליכה היחפה במקורות ובתרבות העברית המשך הרשומה

לא רק סנגורם של ישראל | אהוד מקסימוב

ספר מאמרים חדש על רבי לוי יצחק מברדיטשב חושף צדדים חדשים בדמותו ומגלה את השפעתו הרבה של המנהיג החסידי על התרבות הישראלית. העורך, פרופ' צבי מרק, מספר על כוח המשיכה של המורה החסידי, על האבל על אחיו, מיכי מרק שנרצח בפיגוע, ועל הפרויקטים הנוספים שהוא שותף להם בהנגשת החסידות המשך הרשומה

לא רק עניין של הגדולים | אושרת רביבו

 

תפילות להצלחת קיסינג'ר, החשש לשלום האח הנמצא בחזית וההתלבטות האם המלחמה הסתיימה בניצחון. כיצד נראו ימי מלחמת יום הכיפורים מבעד לעיתוני הילדים בארץ וכיצד עודד את הרוח הקורא הצעיר יצחק הרצוג המשך הרשומה

שירים; יונדב קפלון, חוה פנחס כהן, חמוטל בר יוסף

המשך הרשומה

הכשרת הנשמות | שלום רוזנברג

 

על הקשר בין הגעלת הכלים לקראת הפסח לבין דרכי התשובה. בעקבות דרשת שבת שובה לר' יצחק עראמה המשך הרשומה

אמור לי מה הוא עץ | חגי דביר

 

האם צדק קהלת שהכיר בשקר שבכול, באבסורד שבקיום, או שניתן לפתח גישה חיובית לחיים? על תמצית חוויות המציאות ועל התנועה שבין האופטימיות לפסימיות המשך הרשומה

יש כיסוי לתשובה? | אברהם ורות וולפיש  

 

שני הנביאים שאת דבריהם קוראים ביום הכיפורים מערערים באופן מפתיע על יעילותו של הצום ומציעים לנו דרכים אחרות, הפוכות זו מזו, ללכת בהן המשך הרשומה

11 שאלות – 1051 | דוד צוראל

המשך הרשומה

מלאכת אורג | דוד ביגמן

 

שיעורי הגמרא של הרב שג"ר הם מעשה אריגה של למדנות קלאסית, חקר התלמוד ומיטב ספרות המערב, ומשימתם: תרגום הסוגיות בעבור למדנים צעירים מבקשי משמעות. קריאה ביקורתית בשיעוריו המשך הרשומה

נפש ונשף | צור ארליך

שיפוט מהיר 1051 המשך הרשומה

קודש הקודשים | יוסף כרמל

מושג הקדושה הוא הבסיס לדת ולתורה כולה, וכך הדיון בקדושת הזמן והמועד מתחבר לעיון בקדושת המקום ושניהם להבנת תפקידו של האדם בעולמו. סיכומי שיעורים המשך הרשומה

מפגישים בועות מנותקות | עליזה בלוך

 

התופעה של מסגרות חיים משותפות לדתיים, חילונים ומסורתיים – קהילות, יישובים, מדרשות ומכינות – מתעצמת ומקומה הרגיש ביותר הוא אולי במערכת החינוך. בעקבות ספר על החינוך המשלב המשך הרשומה