קטגוריה: גיליון יום כיפור תשע"ה – 895

חרד לקיומו של המקום הזה | עמיחי חסון

רינו צרור יצא עם מצלמה ליהודה ושומרון לחפש את המהפכה הבאה. הוא הופתע לגלות שהקבוצה המרכזית התברגנה, טוען שהפמיניזם הדתי מוצה, חושש ממלחמת דת ועדיין רואה בחברה הזו את הקבוצה המשפיעה והדרמטית ביותר בישראל. ראיון אישי, מהמשפחה מטריפולי והילדות ברמת גן ועד הנגמ"ש במלחמת יום כיפור והדלקת המשואה 
המשך הרשומה

מי שמוסיף – מוסיפים לו | גבי אשר  

סיפור המשך הרשומה

חיה בתנועה | אריאל הורוביץ

רות יאיר־נוסבאום גדלה על תורתם של הרב קוק והרב סולובייצ'יק והייתה חסידת ברסלב, אבל רק אצל הרב שלמה קרליבך מצאה את שורש נשמתה. כיום היא מלמדת חסידות בארץ ובעולם ומציעה דרך אחרת בחוויה הדתית, שבה במקום אשמה מצוי אמון עצמי. שיחה על הממד הפנימי של יום הכיפורים
המשך הרשומה

ממאבק למפגש | יאיר דרייפוס

ט"ו באב ויום הכיפורים נעים על הציר שבין הקיץ הפרוץ לבין נחמת הסתיו המביאה עמה את הפנמת גבולות האנושיות. הצום מתפקד כהשעיית הגופני הזקוק, פעם בשנה, לטיהור  המשך הרשומה

הדרך אל קודש הקודשים | רחל וולפיש

בעוד התורה מציגה את הפולחן הדתי כדרך להתקרב אל ה', הנביא מדבר על צדק חברתי. שתי הדרכים אינן סותרות אלא משלימות
המשך הרשומה

תשובת המומרים | אבי בקר

הבשורה המודרנית, משוחררת מכבלי הדת, נבעה מקרב האנוסים שזהותם המורכבת הפכה לאלמנט מתסיס ומפרה, טוען ירמיהו יובל. ועדיין, זרם מעמקים קשר את חלקם אל זיכרון דת אבותיהם
המשך הרשומה

מלחמת דר בדר | שלום רוזנברג

איש הדת מצוי במצוקה כשהוא נאלץ לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, ובכל זאת עליו להכריע. על אויב ושמו חרדה
המשך הרשומה

עבודה ותורה | דן נבון

עבודתו של הכהן הגדול, המקריב את בגדיו, מתקשרת לעבודת התשובה שלנו: הרגלים ותכונות שהם חלק מעצמנו ויש לעקרם מקרבנו. רעיונות על יום הכיפורים בזמן המקדש
המשך הרשומה

להיכנס לנעליו של אורח / רונן נויבירט

כיצד לשבור את תחושת הזרות של אלפי האורחים המגיעים לבתי הכנסת לתפילות יום הכיפורים? עשרת הדיברות לקהילה המארחת
המשך הרשומה

מתפללים יחד | אליהו בירנבוים

מדוע דווקא ביום כיפור מגיעים אלפי אנשים לבתי הכנסת? אצל יהודי הגלות התשובה ברורה: הרצון לשמור על הזהות היהודית המשך הרשומה

מעשה אנוש או מעשה אלוהינו?  | ורד נעם

התלמודים נחלקו בשאלה האם כוחו של יום הכיפורים נעוץ בסגולת היום או במעשה האדם. על המתח שבין האנושי והא־לוהי ביום הקדוש, ובחיים בכלל
המשך הרשומה

שירים בגליון יום כיפור תשע"ה

 שירים מאת דורית שושן, רות נצר, אלעזר נחשוני, דעאל רודריגז, דניאל זיו בוקובזה המשך הרשומה

המלחמה המתחוללת בראש | ירון אביטוב

ברוך חונך כפטריוט אך מאמין שכשל ברגע האמת בשוחה בסיני. סימפטום להלם הקרב שממנו סובלת החברה הישראלית
המשך הרשומה