קטגוריה: גיליון חקת תשע"ד – 881

דולה ומשקה | יהודה יפרח

ר' יואל כהן, ה"חויזר" המיתולוגי של הרבי מלובביץ', מספר על הרבי בתקופתו הראשונה ועל התקופה שאחרי, ומדבר על לימוד החסידות והשליחות, הציונות ומדינת ישראל, המשיחיסטים והיחס ללימודים אקדמיים, וגם על השינוי משטריימל למגבעת המשך הרשומה

משיח במונדיאל | יאיר שלג

בחב"ד משמרים את נוכחותו, לא מדברים על יורש ויש שממשיכים להתנהל כאילו הרבי עדיין חי. הישיבות הולכות ומתפצלות, במוסדות הנשים שוררת אחדות ומוסד השליחות הולך וצובר תאוצה. האם תצליח תנועת חב"ד להמשיך ולצמוח גם ללא מנהיג? המשך הרשומה

להביא לימות המשיח | ראובן הכהן אוריה

עם בשורת גאולה המסתמכת על פנתיאיזם מוחלט, ראה הרבי מלובביץ' את עצמו כמשיח ממש ואת ה־770 כבית המקדש. על סוד מפעלו של האדמו"ר החב"די האחרון
המשך הרשומה

סיפורו של הדור הצעיר בחב"ד | מנחם מנדל ברונפמן

"מערכת היחסים ששררה בבית שבו גדלתי עם הרבי הייתה מערכת של אינטימיות". על התבגרות בתוך חסידות חב"ד ללא הרבי ועל קשר אישי עשרים שנה אחרי
המשך הרשומה

שליח לעולם הזה | ניצן גאל דור

את הצלחת מפעל השליחים של חב"ד יש לזקוף לקיום דיאלקטי המאפשר לאדם לחיות באופן עצמאי לצד הביטול לא־לוהים. על ייחודא תתאה וייחודא עילאה ביחס לרבי
המשך הרשומה

נשיא או פרזידנט | אלחנן ניר

הרבי מלובביץ' ביקש להציע אלטרנטיבה מהותית לעולם הישיבות הליטאי, לתפיסת הגאולה של "מרכז הרב" ובעיקר למדינת ישראל הצעירה ולפרטיקולריות שייצגה
המשך הרשומה

מחמירים ומכפישים | חיים אמסלם

בפולמוס על קבלת כספי הקרן לידידות נעשה חילול השם על ידי המתלהמים והמאיימים על הקרן ואנשיה. עיון הלכתי מעלה שלמקִלים יש על מי לסמוך
המשך הרשומה

מסע התלונות לארץ הקודש | יוסף פריאל

מעקב אחר תלונות בני ישראל במדבר מלמד על המהפך שעבר העם, מתלות במשה לעצמאות ונקיטת יוזמה. ובכל זאת, נפילה נוספת לא איחרה לבוא
המשך הרשומה

סולידריות תחילה | שלום רוזנברג

לפני שמדברים על אידיאלים, צריך לכונן רגש של אחריות הדדית בחברה. בעקבות "פת שלמה" של ש"י עגנון
המשך הרשומה

שבת על גלגלים | אליהו בירנבוים

כיצד יש להתייחס ליהודים הבאים לבית הכנסת בשבת ברכב? על הדילמה ההלכתית והציבורית, ועל החלק החמישי של השולחן ערוך שפוסק שלעתים צריך להתעלם
המשך הרשומה

קרוב רחוק | חבצלת פרבר

ישראלית ופלשתיני בגלות ניו יורק מדמים שהם יכולים לקיים ביניהם קשר אנושי אוניברסלי במנותק ממקורותיהם. ספר חדש ורגיש שמצליח לצייר תמונה מורכבת ורב־רובדית
המשך הרשומה

בינוניות | אמנון לורד

החידה ששמה אורי אבנרי אינה מתפענחת בספרו האוטוביוגרפי, שרק מגביר את השאלה כיצד הפך איש דל ביטוי ושבלוני לאישיות כה משפיעה על האליטה הישראלית 
המשך הרשומה

נקליטין, דלפקי ומלבן המיטה | בנימין לאו

זיהוי מדויק של פריטי הריהוט בתקופת המשנה מסייע להבנתה בעיקר 
בהקשר של הלכות טומאה. הישג לחקר הריאליה התלמודית 
המשך הרשומה