קטגוריה: גיליון וישלח תשע"ד – 849

השקדיות | אלבר קאמי

המשך הרשומה

המורד של אמא | ניר רצ'קובסקי

 אלבר קאמי, הבן החולני של משפחת עניים אלג'יראים, הפך לאחד הפילוסופים והסופרים המשמעותיים ביותר במאה העשרים

המשך הרשומה

ללא תקווה, ללא ייאוש | אבי שגיא

אנחנו משתוקקים למובן ולוודאות, אך על תשוקות אלו להיוותר לא ממומשות. קאמי, כרציונליסט, ידע כי יומרת האדם לקבל מענה לשאלותיו היא הונאה המשך הרשומה

אתיקה של אלימות | דוד אוחנה

הגותו המוקדמת של קאמי ראתה בחיים תאטרון של אבסורד ובאלימות תוצאה של העדר המשמעות. הגותו המאוחרת כבר חיפשה את הזולת הלכוד המשך הרשומה

שני חיי אברהם | ידידיה הכהן

הרב צוקרמן לא עשה דבר שלא היה מחושב. הוא הכניס את לימודי החול לישיבה והעדיף את הפנימייה, שבה התלמיד חי בתוך הכלל. קווים למשנתו החינוכית  המשך הרשומה

דבר שבקדושה | ידידיה צוקרמן

סבי היה מחמיר גדול בהלכה, לא מתוך עצבנות אלא מתוך אהבה, ומחמיר גדול בכבוד האישה. אשתו שלו, שאיתה חי שבעים שנים, ואישה בכלל המשך הרשומה

המתרגם הגדול | שלמה רוזנפלד

הרב נריה היה הוגה עולם החינוך המתחדש, ושותפו, הרב צוקרמן, היה המוציא אל הפועל. 
נקודות ציון לדמותו של מחנך של דורות המשך הרשומה

מנוחת הלוחם | יואב שורק

מול הצבא שגייס עשו יכול היה יעקב להתמודד באמצעות דורון, תפילה ומנוסה. ובכל זאת, את ההכרעה הוא השיג מכוח מלחמה המשך הרשומה

שירים 849; חוה פנחס כהן, מירה קדר

המשך הרשומה

חיים התלויים בשערה | שלום רוזנברג

סוד החיים נעול מאחורי שער, הפותח בספרות הקבלית פתח קטן לכל אדם לפי השגתו. על גבולות הידיעה אצל קפקא ובזוהר המשך הרשומה

מסע אל הלאומיות | ברכי אליצור

תשומת הלב שנתן יעקב לבעיות משפחתו בחרן כמעט ונעלמת עם חזרתו ארצהֿ, בשל רצונו לשוב לייעודו כמפיץ אמונת אברהם. המחיר הוא התפרקות המשפחה  המשך הרשומה

למה אנחנו מעדכנים את waze | חבצלת פרבר

פילוסופים טענו שהחברה האנושית היא אגואיסטית ואינטרסנטית, אך יש ראיות רבות לנדיבות ולאלטרואיזם האנושי. שיתוף הפעולה, נטען בספר, מנצח במבחן התוצאה את האנוכיות המשך הרשומה

תגובות לגליונות קודמים – 849

המשך הרשומה

סדרן מתחת לחופה | אליהו בירנבוים

האם רב צריך להיענות לכל זוג המבקש שיערוך את חופתו? על מעמדו של הרב בחופה ועל התמודדות עם אירועים בלתי צפויים המשך הרשומה

מצילת הילדים מברלין | ירון אביטוב

אישה אחת, שחזתה את הגורל המצפה ליהודי אירופה, הקימה מוסד חינוכי יהודי־ציוני למופת והצילה את חיי חניכיו. תיעוד מרתק של תושייה ואומץ המשך הרשומה

כמלוא הנימה | ריקי רט

הרצון לשינוי, להליכה בעקבות הלב, קשה תמיד למימוש ואולי יותר לגיבורת הרומן בחברה הדתית הבורגנית. ספר שלא מהסס למתוח ביקורת ולנגוע בנקודות רגישות המשך הרשומה

אין חלף לרב חלפון | כרמיאל כהן

סוחר משי מצרי מהודו ועד ספרד שולח בקיץ 1138 לר"י מיגש מכתב בקשה להתקבל ללימודים בישיבתו. גם ידידותו האמיצה עם רבי יהודה הלוי נגלית בתעודות מהגניזה המשך הרשומה