קטגוריה: גיליון ויקרא תש"ע – 658

הלכה והכלה בעידן מתחדש / יעקב לאטס

 

כמה מרבני איטליה הציבו מודל משלהם לנוכח אתגרי המודרנה, מודל שיצא כנגד ההתבצרות בתרבות המסורתית. עיון בדברים של הרב משה ישראל חזן והרב ישמעאל הכהן, על סובלנות הניזונה מהדאגה לאחדות הקהילות ולכלל ישראל

המשך הרשומה