קטגוריה: גיליון וילך תשע"ז – 1000

תפילה על התפילה | שלום רוזנברג

 

 

לא פחות משהתפילה היא עבודה שבלב, היא עבודה שבשפה. על הכוח הפועל של המילים ועל הסליחה שאנו מבקשים בפתח התפילה

המשך הרשומה

צום וצומי | רבקה שאול בן צבי

 

הרעב העצום ללחם, כמו גם לתשומת לב הקהל ולתהילת עולם, עומד במוקד הרומן הראשון של הסופר הנורווגי הגדול שהשפיע גם על יוצרים עברים

המשך הרשומה

מהברית לגיוס | חבצלת פרבר

 

השמחה של הורים ישראלים על לידת בן מהולה בחרדה כלפי העתיד בצבא. מחקר, שבדק פלח מסוים באוכלוסייה, מצביע על השלכות הפחד על בניית האישיות הגברית

המשך הרשומה

כמיהה לאהבת גבר| צור ארליך

שיפוט מהיר 

המשך הרשומה

לכרוע על חוף הסליחה | אביבה זרקה

 

האם עיקר פעולת הסליחה מוטלת על כתפי הפוגע או הנפגע, הנדרש לסלוח? קובץ מאמרים עוסק בשאלות אלה ומציג מודלים טיפוליים וקריאה במקורות היהדות והאסלאם

המשך הרשומה

תגובות לגליונות קודמים – 1000

המשך הרשומה

לשון הרע דבר נורא | אלישיב רייכנר

האם לעיתונאי דתי אמור להיות קוד אתי שונה, מה יתפרסם ועל איזה סקופ יוותרו, והאם אפשרי בכלל לשמור על הלכות לשון הרע? ארבעה אנשי תקשורת התכנסו כדי לדון בשאלה האם העיתונות עולה בקנה אחד 
עם שמירת מצוות

המשך הרשומה

עיתונות כהלכה | יובל שרלו

 

איסורי לשון הרע נועדו לשמור על כבוד האדם גם במסגרת המלחמה בעוול. בתקשורת של ימינו שמירתם אולי נראית כבלתי אפשרית, אבל אסור להסתלק מן האתגר

המשך הרשומה

נשארות בשוליים | מירי (לאור) כהנא

במשפחה, בקהילה ובחינוך – בעוד את הגברים החברה הדתית מעודדת להתחזקות מתמדת בעבודת ה', בכל הנוגע לנשים השאיפה יורדת למינימום ההכרחי. קריאה לחשבון נפש דתי–מגדרי

המשך הרשומה

כי אנחנו בנים והם הורים | חוה סקליר

 

התרבות המערבית שמה את הילד במרכז, הופכת את הסדר הנכון בין הורים לילדים ומייצרת בלבול בין דורי. נשיאת המבט להורינו מכשירה את הלבבות לנשיאת המבט כלפי שמיא

המשך הרשומה

כולנו בני אדם | יערה ישורון

כשששים לפטר ולהקיא כל אדם שנכשל אנחנו מונעים את התיקון, ומזמנים בכך את הכישלון הבא. כחברה אנחנו חייבים לקבל את המורכבות האנושית ולאפשר את החזרה בתשובה

המשך הרשומה

שירים: מירון ח. איזקסון, אסתר שקלים, בלפור חקק, עדנה מיטווך-מלר

המשך הרשומה

ובלבד שחזרת, ילדי | תמר ביטון

רבים מבני הישיבות ומבנות המדרשות מעדיפים לחוות את יום הכיפורים במקום לימודם. אך שיאו של היום, כמו התשובה עצמה, מתבטאים דווקא ביכולת לחזור אל הבית, לחיק המשפחה

המשך הרשומה

11 שאלות – 1000 | דוד צוראל

המשך הרשומה

סוף עידן משה | הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

הפרֵדה של משה איננה רק מן העם אלא גם מתפקיד ההנהגה. משה יוצא מן ההיסטוריה

המשך הרשומה