קטגוריה: גיליון האזינו תשע"ז – 1050

בחזרה אל המאקרו | אלחנן ניר

 

כל השנה אנחנו לגמרי לא שם, אבל יש כמה רגעים בכל שנה שבהם אנחנו אומרים מילים שגדולות עלינו, שבהם אנחנו שוב חושבים ומבקשים בגדול המשך הרשומה

פולמוס ההדתה: כצעקתה? | יאיר שלג

הורים חילונים טוענים להדתה שיטתית של מערכת החינוך הממלכתית, ופעילים חרד"לים טוענים כנגדם שהזהות היהודית של מדינת ישראל הולכת ונחלשת; חוקרים טוענים להדתה בצבא, ואילו חוקרים אחרים מצביעים דווקא על מגמות של חילון מתעצם במרחב הישראלי. קווים לדמותו של הפרק הנוכחי והסוער בקונפליקט הדתי–חילוני המשך הרשומה

האמונה והעולם: תמונת מצב | נתנאל פישר

כל המבקש להמליך את א–לוהים על האנושות בכללותה צריך להיות מודע לאתגרים שעמם מתמודדת הדת ברחבי העולם. האם לישראל יש מה לתרום לעולם בתחום הזה? המשך הרשומה

תרבותית ודמוקרטית | אריאל הורוביץ

לאחר שהתוכנית ללימודי יהדות בחינוך הממלכתי שגיבש אושרה על ידי שר החינוך, הותקף פרופ' רון מרגולין הן מהצד החרד"לי ("כבשו לנו את המקצוע") והן מהצד החילוני ("בן דמותו של אמנון יצחק"). בריאיון ראשון מגיב מרגולין לטענות נגדו, מזהיר מפני הסגירות שבחינוך הממלכתי דתי וטוען: האופציה היחידה להגדרת יהדותה של המדינה בימינו היא התפיסה התרבותית המשך הרשומה

"החילונים נמצאים בתחושת מיעוט" | שירית אביטן–כהן    

 

מורים ומורות דתיים בבתי ספר חילוניים מדברים על האווירה שהשתנתה פתאום, על החשש של ההורים מעיסוק בנושאים דתיים ועל ההבדל בין לימודי יהדות כדת וכתרבות המשך הרשומה

הרהורי תשובה אחדים

כחודשיים לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה, פנה ר' הלל צייטלין לאנשי ורשה בתחינה שיירתמו לעזור לאלפי הפליטים היהודים המציפים את העיר. פרסום ראשון בעברית במלאת 75 שנים להירצחו בגטו המשך הרשומה

מנפצים את חלון הזכוכית | יאיר בן מנחם

 

התקיעות בראש השנה אינן רק ביטוי לבכי אנושי אלא גם קריאה עמוקה של אדם המבקש לשוב אל עצמו. בעקבות השברים והתרועה, וחלונהּ של אם סיסרא המשך הרשומה

11 שאלות – 1050 | דוד צוראל

המשך הרשומה

בראשית היה המדבר | אברהם ורות וולפיש  

 

במעבר מפרוזה לשירה, משנה משה לא רק את סגנון אמירת הדברים אלא גם את תוכנם. בעקבות התיאור המחודש של תולדות ישראל בשירת האזינו המשך הרשומה

יועצי מרום | שלום רוזנברג      

 

האם קיימת הצדקה לבריאתו של האדם? על המחלוקת הגדולה שבין הערכים המוסריים ועל החובה החברתית שנגזרת מכך המשך הרשומה