קטגוריה: גיליון דברים תשע"ג – 831

תשעה באב

תשעה אנשי רוח כותבים על תשעה באב שלהם המשך הרשומה

כאן, מאחורי העצים האלה | אמונה אלון

 זה לא רק זיכרון. אני הילדה שמפרידים אותה מהוריה, אני האם שקורעים ממנה את ילדיה, אני הסבתא. רשמים ממסע אנשי רוח ותרבות ישראלים לגיא ההריגה  המשך הרשומה

אין לאן
 לברוח | בכל סרלואי

מאז חורבן הבית נפסקה חומת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים. זהו האסון הגדול ביותר: המרחק. עם הכאב אפשר להתמודד, אבל לא עם הניכור.  על ההזדמנות הרוחנית של 
 ימי בין המצרים המשך הרשומה

בדרך לארץ המובטחת | יעל מאלי

"היהודי הנצחי", יצירתו המונומנטלית של שמואל הירשנברג שנתנה מענה ליצירות "היהודי הנודד" האנטישמיות, מביאה את סבל היהודי הנרדף אך גם מצעידה אותו לגאולה  המשך הרשומה

ריבונות לעתיד לבוא | ישראל מידד

התיעוד ההיסטורי מראשית המנדט הבריטי מגלה כי ראשי היישוב היהודי חששו מדרישת בעלות על הר הבית והותירו אותו בידי הערבים. ייתכן שהוחמצה אז הזדמנות היסטורית המשך הרשומה

דין לפני האלוהים | רא"ם הכהן

שופטי ישראל על פי פרשת דברים הם מנהיגים הנאמנים לחוק הא־לוהי אך גם מקושרים לנותן התורה עצמו. על חכמה ונבואה ועל הריאליה של ספר דברים  המשך הרשומה

חגן של הנשים | שלום רוזנברג

מנהג הנשים להימנע מעשיית מלאכה בראשי חודשים הוא מעין כפרה על עולם שבו מעמד האישה עדיין פגום המשך הרשומה

בתגובה ל"פסק יתום" מאת דב ליברמן

 מאמרו של דב ליברמן התפרסם בגיליון פרשת דברים המשך הרשומה

אגדה על ילדים שנדדו ביערות | שולמית קינל

ספרו הראשון של אפלפלד לילדים נושא בתוכו את תמצית תפיסתו הפואטית בכתיבתו למבוגרים: הבחירה לעסוק בטוב ובאנושי ולדחות את הרע והמכוער. היער שלו הוא אנטיתזה ליערות האחים גרים המשך הרשומה

זהות יהודית בהיעדר מקדש | כרמיאל כהן

פיצול העם לזהויות נבדלות – בארץ ישראל ובגולה – וניתוקו ממרכזו הרוחני והפיזי, היו האתגרים שנצבו לפני הנביא יחזקאל. היכרות עם נבואתו המשך הרשומה

שינוי כיוון | יעקב עציון

מקור בתרגום  המשך הרשומה