קטגוריה: גיליון בשלח תשע"ד – 857

מִשבר לתיקון הלב | אלחנן ניר

בשנים האחרונות רחקתי ממנו. האש שלו כבר נראתה לי ילדותית־משהו. ביומנים היוצאים כעת 
מועצמת תחנתו האחרונה שבה חי כיהודי פשוט שבלב נשבר אומר תהילים המשך הרשומה

התפילה, הביצים והאונייה הנשברת | אילעאי עופרן

הכרסום במעמדו של בית הכנסת וחוסר הרלוונטיות שלו עבור חלק ניכר מהציבור עלולים למוטט את עולם ההלכה כולו. קריאה לחשיבה מחודשת וארבע הצעות בצידה המשך הרשומה

היציאה מתוך ההפקר | מיומני פנחס שדה

"עזרוני אבות קדושים שאזכה להיות משרת צנוע בקודש". שדה מתאר ביומניו, הרואים כעת אור, את מפגשיו עם ימימה אביטל, 
ר' אשר פריינד ואהוד בנאי, ובעיקר עם פנחס שדה היהודי. טעימות המשך הרשומה

מתנבאים בשער השירה | מנחם פאלק

האחים המשוררים הרצל ובלפור חקק רואים בשירה לא רק אמנות אלא התייחסות כמו נבואית למציאות ההווה. יש להצטער על ששירתם הפוליטית אינה זוכה לכבוד הראוי לה המשך הרשומה

נעורים אל מול יופייה של הארץ

הילדות במשמר העמק, מאורעות תרפ"ט, הנסיעות לחיפה והמחנות ביער – ע. הלל מספר 
על ימי נעוריו בארץ ישראל המתחדשת. מתוך תוכנית הרדיו "ארץ חמדת" המשך הרשומה

נבחר בין נבחרים | אלחנן שילה

בעולם של שוויון יש לפרש את רעיון בחירת ישראל במונחים היסטוריים ותרבותיים. עלינו להרחיב את גבולותיו ולאפשר גם למי שאיננו מאמין בו בצורתו המסורתית להזדהות עמו  המשך הרשומה

להפוך מר למתוק | חנה גודינגר (דרייפוס)

תיאור מפגשם הראשון של בני ישראל עם הקב"ה במרה מהדהד את מכת דם, 
ומלמד כי הכוח הא־לוהי שעד כה הרס וחיבל יכול גם לרפא ולהחיות המשך הרשומה

תגובות לגליונות קודמים – 857

המשך הרשומה

דיאלוג באקדמיא דרקיעא | שלום רוזנברג

האם שפיכות הדמים נובעת מפסיכולוגיית המוות או משאיפות הרוע? בין פרויד והראי"ה קוק המשך הרשומה

מלך הארץ | ערן מאיר

על הקשר המיוחד של עץ התמר לארץ ישראל, מתקופת בית שני 
ועד חידוש ההתיישבות בארץ המשך הרשומה

הנה הילד | עמיחי חסון

אחרי זמן רב ששניהם נעלמו לנו מתחת לרדארים, חמי רודנר ונמרוד לב
 מבקשים לחזור לתודעה עם אלבומים חדשים המשך הרשומה

בחזית האמונה והמוסר | ישי אילן

הופעתה הכפולה של המלחמה בישראל היוצאים ממצרים מבוססת על שתי 
בחינות בחטאו של עמלק. מלחמה בה' ובישראל המשך הרשומה

אמונה בעתיד לבוא | מירב סויסה

מבט רחב על יציאת מצרים מלמד שהן למשה והן לישראל נדרש זמן עד שהשתכנעו בכך שהם נגאלים. המשברים בדרך לא היו חטא אלא תהליך עמוק של בניין אמונה המשך הרשומה

סבא של קודש וחול | איתמר ברנר

המשך הרשומה

בלי עין הרע | חיותה דויטש

יצירות אמנות אינן יכולות להתעלם מהצדדים האפלים של הקיום האנושי. אבל מה 
שחשוב הוא נקודת המבט של היוצר, וזו חייבת לכלול שיפוט מוסרי המשך הרשומה

שער מקוון לתרבות מפוארת | נַחֵם אילן

עדכון המילון הוותיק לערבית הפך ליצירה חדשה, ערה לתהליכים חברתיים ותרבותיים שחוללו שינויים עמוקים בשפה. תרומה גם לספרות היהודית העשירה מימי הביניים המשך הרשומה

שיפוט מהיר 857 | צור ארליך

המשך הרשומה