קטגוריה: גיליון במדבר תשע"ד – 876

הגאולה והרגליים הקרות | אסף מלאך

במשך שנות דור התעצם בציבור 
הדתי־לאומי הקול שהתנער מן המטען הגאולי והמשיחי של הציונות ושל מדינת ישראל. דין וחשבון על מצב הגאולה
המשך הרשומה

לא תינוק שנשבה | עידו פכטר

הבעיה ההלכתית בהגדרת ה"חילוני" המודרני מלמדת שבאמת אין דבר כזה. במקום בידול ושלילה יש להתייחס לחילוניות כהזמנה לשיח, ולעצב יחד הלכה שתכיל את כולם
המשך הרשומה

רצה לזכות את ישראל | תחיה עצר

יוסף חיים ברנר לא היה מנוכר לעם היהודי ולמורשתו. ביקורתו החריפה על היהדות נבעה מדאגה גדולה לגורלה, ועל כך יש לכבדו. תגובה לאבי בקר 
המשך הרשומה

נקמה במידת הרחמים | חוה אשכולי

תגובתם של מנהיגי הציונות הדתית למאורעות השואה התמקדה במאמץ לתעל את רגשות הנקם של הנוער לבניין הארץ והרוח היהודית. בעקבות הנקמה, ולאור אירועי "תג מחיר" 
המשך הרשומה

העולם כולו הוא גן פלאים | ערגה דרורי

 יצירות עשויות שוקולד, צמר גפן, חול ופסולת; בתערוכה החדשה שלו מלמד אותנו ויק מוניס שדווקא האלמנטים חסרי השֵם שבנו מהווים את המפתח לסוד הגן הנעלם של נפשנו
המשך הרשומה

שירים: אפרת חנה, יפה שלומוביץ

המשך הרשומה

נסיעה במרחבים אסורים | יהודה מורלי

הבמאי ז'אן פייר לדו נולד באלג'יר למשפחה קומוניסטית ובמשך 50 שנה התעלם מישראל. לאחר מסע שערך בארץ הוא שינה את דעותיו, ובסרט חדש הוא עוסק ללא הסוואה בדעות הקדומות ובשנאת היהודים בעולם. טוב תעשה מדינת ישראל אם תסייע לו בהשלמת הפרויקט המשך הרשומה

הסיפור והמילים | יהודית וינוגרד

מעבר להיותה חוקרת ספרות השואה הייתה פרופ' חנה יעוז־קסט מורה שלימדה כיצד להרגיש את התלמיד וצרכיו. חודש לפטירתה
המשך הרשומה

ג'ק ויערת הדבש | חיותה דויטש

יש שיאמרו שחוק נועד כדי להפר אותו, יש המתייחסים אליו בחרדת קודש ויש המפעילים שיקול דעת. יונתן, ג'ק באואר וכמה פושעי צווארון לבן
המשך הרשומה

ברית במלון | אליהו בירנבוים

מארקו ואדוארדו ביקשו להתגייר אך עדיין לא נמצא בית חולים שהסכים לבצע בתחומו את הברית. על בסיס הזהות של היהודי לדורותיו המשך הרשומה

עם על דגלו | יצחק קראוס

על פי חז"ל, דגלי ישראל במדבר לא היו סימן פרוצדורלי אלא ביטוי למהותו ותפקידו של עם ישראל בעולם. בעקבות הדגל 
המשך הרשומה

בית מדרשו של משה רבנו | יוסף פריאל

עיון כרונולוגי בספר במדבר חושף תקופה ארוכה במדבר שעליה התורה לא מוסרת דבר. רמזים שונים מלמדים שככל הנראה הוקדש הזמן הזה לפיתוח התורה שבעל פה
המשך הרשומה

כי עת לחננה | שלום רוזנברג

בספרות היהודית קמו אלטרנטיבות לירושלים הממשית. ואף על פי כן, ריה"ל דרש לשוב אליה, גם בחורבנה
המשך הרשומה

כנגד כל הצללים | חבצלת פרבר

אישה צעירה, שעברה וההווה שלה לא האירו לה פנים, מתעקשת להשתקם ומגלה סודות איומים במשתלה שבה היא עובדת. רומן שכוחו בעושרו הלשוני הלא מצוי
המשך הרשומה

הפקדתי שומרים | כרמיאל כהן

אחת מהמצוות בנושא המקדש היא הצבת שמירה עליו. האם היא נוהגת גם בהעדרו? פרט מתוך רבים בספר בעניין העיר והמקדש 
המשך הרשומה

הלכה בצו השעה | רונן שובל

העם ששב לארצו ולריבונותו זקוק לחידוש התרבות והמשפט היהודיים בפסיקה אקטואלית היונקת מהמקורות. יוכי ברנדס הרימה את קצה הכפפה
המשך הרשומה

שיפוט  מהיר 876 | צור ארליך

המשך הרשומה