קטגוריה: גיליון אמור תשע"ד – 873

ובא לציון גואל | רחמים מלמד־כהן

[סיפור] המשך הרשומה

אילה | סיון הר שפי

[שיר] המשך הרשומה

פוליטיקה כשליחות עליונה | אסף מלאך

 השוואה לכתבי אריסטו מוכיחה כי האדם השלם במשנת הרמב"ם איננו החכם המתבודד אלא זה המנהיג את החברה. מורה הנבוכים לפוליטיקאים המשך הרשומה

דלק למכלי הזיכרון | ישראל רוזנסון

ההגדה ליום העצמאות לא שרדה, הניסיון לספר סיפור חילוני בשפה מקראית לא צלח – אבל כמו המשוריינים בצד הדרך גם הניסוחים מהווים צוהר לזיכרון הקיבוצי ולדרכי עיצובו 
המשך הרשומה

"… נתן לנו את הארץ" | אבי בקר

מאז יוסף חיים ברנר ועד א"ב יהושע, קיים ניסיון להתכחש ליסודות הדתיים שבחזון הציוני ולראות בישראל מדינה "ככל העמים". להשתלשלותה של מבוכה המשך הרשומה

בשורה לעולם | יהודה מלמד

 בעבר גילינו לעולם דברים רבים, אולם מה אנו מגלים לו כעת? על סיפור התקומה של המדינה והשותפות העכשווית שלנו בתוכו  המשך הרשומה

מצוות התלויות במדינה | יעקב אריאל

המדינה איננה רק אמצעי לשלמות האדם אלא גם ערך בפני עצמו. אפשר להתווכח ולהתלונן, אבל לא ניתן להתכחש להיותה ראשית צמיחת גאולתנו
המשך הרשומה

שיזכור את האחיות | יוכי סימן־טוב

"רק אחרי עשרות שנים נשמע על התופת שעברו מאז פרוץ המלחמה. באותו יום כיפורים מר, כאשר שהו בבונקר צר ואפל, אבנר לא שכח להכריז על תפילת מנחה ואחר כך המשיך כשליח ציבור בנעילה". 
יוכי סימן־טוב על אחיה שנפל במלחמת יום הכיפורים
המשך הרשומה

כתרי אותיות | דרור בונדי

דווקא המאמין במקורה הא־לוהי של התורה נתבע ליצירתיות רדיקלית. בעקבות דרכו הדרשנית של רבי עקיבא
המשך הרשומה

בסוד החמץ והתאנה | שלום רוזנברג

כמו בנהיגה, מנהיג צריך לדעת מתי לבלום ומתי להאיץ. לידיעת השופטים: התשובה לא כתובה בספר החוקים
המשך הרשומה

תגובות לגליונות קודמים – 873

המשך הרשומה

תפילה בגובהי מרומים | אליהו בירנבוים

על תפילה במטוס, בשדה התעופה ובסמוך לנוסעים לא יהודים, וגם שלוש עצות מעשיות כיצד להתפלל באין מפריע במקומות מלאי תנועה
המשך הרשומה

מאבקה של המוסיקה בזוועה | חבצלת פרבר

אוטו שטיינר הוא שחפן המאושפז בסנטוריום בזלצבורג, התוהה על זהותו ומגייס את כוחותיו הנחלשים למאבק משלו ברודנות. יומן בדיוני המסופר להפליא במילים מועטות 
המשך הרשומה

מדינה עברית משפטית | נריה גוטל

חלק מהתפיסה הציונית־דתית של תחיית האומה בארצה הוא הצבת חלופת משפט עברי במקביל למשפט הישראלי. ספר חדש על דיני שליחות תורם למימושה 
המשך הרשומה

חקר המדרש עד כלות | עוזי פוקס

המחקר היסודי של ליאורה ז"ל על מכילתא דרשב"י לא הספיק להגיע למועד ההגשה כעבודת דוקטורט, אך יצא כעת לאור כספר. שמונה שנים לפטירתה
המשך הרשומה

חוט ההתרגשות הדק | רבקה שאול בן צבי

מירה קדר היא סופרת של רגישויות, רחשי נפש וחידושים מילוליים. בספר השלישי בטרילוגיה היא שוזרת עלילה פרטית בלאומית. יצירת אמנות ולא עוד תוצר כתיבה 
המשך הרשומה