קטגוריה: יהדות

דברי פתיחה | שמואל פאוסט

נאומיו האחרונים של משה הם פתיחה לתהליך שבו עם בונה את ארצו ומתמודד עם סכנות הצלחתו והמשך למאבק התורה בסכנת האגו האנושי. פילוסופיה מקראית כקריאה חינוכית המשך הרשומה

הרב, ללא פילטרים | נריה גוטל

שיחותיו של הראי"ה קוק בסעודה שלישית התאפיינו בשזירת כל מקצועות התורה, כך שכל שומע ראה בהן פן אחר. הרב דרש עריכה לדבריו ובה בעת נרתע ממנה המשך הרשומה

מנוף הבכי והאבל | כרמיאל כהן

במלאת עשור לחורבן גוש קטיף יצאה לאור מהדורה מבוארת של מדרש החורבן איכה רבה על פי מסורת יהודי תימן. לא לתימנים בלבד המשך הרשומה

זאת תורת המלחמה | יצחק בן יוסף

הטענה שהיהדות חסרה התייחסות שיטתית למלחמה הביאה לכתיבת ספר על סוגיות הלכתיות והגותיות על לחימה ומוסר. תרומה נוספת לתקומתה של התורה במדינה המשך הרשומה

והונאת הגר מה תהא עליה | יצחק בן יוסף

סוגיית הגיור עודנה אקטואלית ומעורבות בה דעות, מחלוקות והשקפות כמו גם רגשות רבים. ספר חדש מציע מקורות, מברר את ההלכה ומוסיף לה פן מעשי
המשך הרשומה

הרמ"א ממרוקו | נַחֵם אילן

ההדרת הפיוטים והקינות תורמת לשחזור העושר הספרותי, הרעיוני והחינוכי בעברן של קהילות יהודיות בצפון אפריקה. אך לא פחות מכךלעיצוב התרבות הישראלית היום
המשך הרשומה

מהפכה שמרנית | עידו חברוני

דתיות ריטואלית וצייתנות פרטנית הביאו לקפיאה, עד כדי הכחשת החזון המקראי של גאולה טבעית. יואב שורק קורא לשחרור השיח ההלכתי דווקא מתוך חיבורו לבית המדרש של חז"ל
המשך הרשומה

התורה מסחררת | מיכאל אברהם

דיונים פילוסופיים, חישובים מתמטיים, יחסים מוזיקליים, בוטניקה ארכיאולוגית וצרות של בלונדינים מצטרפים לסוגיות הלכתיות ולמדניות בספר יוצא דופן על פרשות השבוע
המשך הרשומה

החידה הכפולה של אסתר | רוני מגידוב

סיפוריהן של רות ואסתר נעים בין שמירת הגיבורות על תפקידן המסורתי לבין פריצתן אותו. ספר חדש קורא את שתי המגילות בשני קולות המשך הרשומה

אגדת אחשוורוש | חננאל מאק

מגילת אסתר זכתה למדרשים מרובים. המהדורה המדעית לחשוב שבהם – מדרש אסתר רבה – מלמדת על גלגולי עריכתו מארץ ישראל האמוראית ועד אירופה בימי הביניים  

המשך הרשומה

להניח דעת יגיעי הגלות | יצחק ספיר

אסופת מאמרים מציגה שילוב של חוקר שמשנתו פורצת דרכים בתחום פרשני המקרא ומטרות פירושיהם, ומחנך רגיש הער לבעיות שפתרונן יקבע את דמות החברה בארץ
המשך הרשומה

לקוון בתפילה | יואל כהן

חדירת האינטרנט מעלה שאלות הלכתיות על שינויים אפשריים בפולחן הדתי ובקיום מצוות. ספר חרדי מתמודד עם סוגיות משבת ואמירת קדיש ועד קניין וזכויות פרטיות
המשך הרשומה

דת ומוסר במקור אחד

תפיסת "המקור הכפול" – האלוהי והאנושישל הראי"ה קוק נמצאת ביסוד יחסו לדת, למודרנה, לתחייה וגם לחילוניות ולליברליות ומסבירה את הגותו. התרשמות כפולה מספרו החדש של הרב יואל בן־נון
המשך הרשומה

הלכות ניסים | אריאל פיקאר

האם כל הצלה היא נס? מה נכלל בהגדרת הנס? התשובה לשאלה זו קובעת לעיתים תפילות, ברכות והלכות אחרות. דיון בהשלכות המעשיות מאיר את תפיסות העולם שמאחוריהן
המשך הרשומה

אלף שנים לאחור, מחדש | איתמר אלדר

השנתון המאגד מאמרים של כותבים מהישיבות הציוניות מציע ללומדים פרישה של מתודות לימוד ויש בו פוטנציאל לבשורות נוספות – התכנסות לשיח משותף ופתיחת בתי המדרש למגוון מקצועות התורה  
המשך הרשומה

בעקבות נוסחי רש"י | אריאל שוה  

גולת הכותרת של חומש קורן החדש והמרהיב היא פירוש רשי. מהדיריו השכילו להתחשב בקהל היעד הרחב אף שלא נרתעו מתיקוני נוסח עמוקים במקומות שנדרשו לכך
המשך הרשומה

קדושת ניפוץ האלילים | רוני קליין

המהלך ההגותי השג"רי של ראיית הפירוק הפוסטמודרני של אידיאולוגיות גדולות כעיקרון יהודי מובהק, בהקשר האמוני והציוני, מודגם בספר ביחס למועדים. היהדות כמסורת חתרנית
המשך הרשומה

בתוך עמי אנוכי פוסק | יהודה ברנדס

פסיקה הלכתית דורשת לכאורה פסקנות, אך היא עשויה להתבטא במסרים מורכבים הפתוחים לשיקולו של השואל. טיול לחו"ל, מכנסיים קצרים או אירוח בשבתכך נראית פסיקה דיאלוגית 
המשך הרשומה

קריאה אינטלקטואלית בחשכת הליל | איתמר אלדר

חוויית התפילה עוברת שינויים ומבקשת חידוש. עיון טקסטואלי רואה בה התרחשות הלכתית ומבקש לאתר בה את יסודות האמונה, אך מה עם הצורך הפנימי להביע רחשי לב?
המשך הרשומה

עבודה ותורה | דן נבון

עבודתו של הכהן הגדול, המקריב את בגדיו, מתקשרת לעבודת התשובה שלנו: הרגלים ותכונות שהם חלק מעצמנו ויש לעקרם מקרבנו. רעיונות על יום הכיפורים בזמן המקדש
המשך הרשומה

ספר, סופר ומִספרים | חננאל מאק

סיום כתיבת הספר הוא רק פתח לדילמות: איזה שם להעניק לו בלי להישמע יומרני, האם ראוי שיופיע עליו שם המחבר, מהו הפונט המבדיל בין קודש לחול והאם ראשי תיבות חוסכים דיו ונייר. כשהספרות הרבנית ירדה לדפוס  המשך הרשומה

חגיגה של מיזוג והכלה | יעקב נגן

תובנות מחקר התנ"ך, התלמוד ומחשבת ישראלמעולם הישיבה והאקדמיה כאחדנמסכות יחד לעיון בינתחומי מקורי. עם מעבר לומדי הדף היומי למסכת חגיגה המשך הרשומה

זמן לי איש חכם ורב | כרמיאל כהן

הרב שבזי, מגדולי חכמי תימן והיוצרים בספרות העברית, ידוע בעיקר בשיריו ופחות בתורתו. מהדורה מקיפה של חיבורו על התורה מלמדת על הפרשן וההוגה

המשך הרשומה

עלהו לא ייבול | ארי יצחק שבט

שפע של ידע בנושאים מגוונים אפיין את כתיבתו של הרב אורי דסברג. פירות כתיבתו הענפה ומאמרים מאת חבריו נתלקטו לשני כרכים על פרשות השבוע
המשך הרשומה

רשו"ת הרבות | עמית קולא

רבניות המשיבות בהלכה לשואלים הן השלב הנוכחי בדור תלמידות החכמים. חוברת תשובות הלכתיות פותחת אופק חדש של סגנון התשובה ואופי הפסיקה 
המשך הרשומה

עומק הפשט | יונתן דון־יחייא

סדרת ספרי עיון למדניים מדריכה את הלומדים ומבססת את הסברות על דקדוק בלשון הגמרא והראשונים. ייחודה הנוסף הוא נביעתה מבית המדרש הציוני המשך הרשומה

נקליטין, דלפקי ומלבן המיטה | בנימין לאו

זיהוי מדויק של פריטי הריהוט בתקופת המשנה מסייע להבנתה בעיקר 
בהקשר של הלכות טומאה. הישג לחקר הריאליה התלמודית 
המשך הרשומה

מתי ואיך החל הרצף המילולי היהודי | אבי בקר

פלא הקיום היהודי נעוץ במסורת המקרא והטקסטים שאחריו. בעיניים אתיאיסטיות ואוניברסליסטיות נותנים מחברי הספר מענה למערערים על קדמותו
המשך הרשומה

מנחה חדשה | אביעד הכהן

קיבוץ חידושיו של הרב ליכטנשטיין מראה את דרכו בלמדנות ובניתוח סוגיות אנליטי, וגם חושף טפח מעולמו ההגותי והרגשי. מענה שיטתי לאופנת שו"ת הסמ"ס
המשך הרשומה

הפקדתי שומרים | כרמיאל כהן

אחת מהמצוות בנושא המקדש היא הצבת שמירה עליו. האם היא נוהגת גם בהעדרו? פרט מתוך רבים בספר בעניין העיר והמקדש 
המשך הרשומה