ככניסת כלה לחופתה | אליהו בירנבוים

טקס הכתרת רבני קהילות איננו מעוגן בהלכה אלא במנהג. אף על פי כן, ראוי להשיבו היום לסדרי הקהילות לאחר שנים שבהן הוא כמעט נעלם מן הנוף 

בשבועות האחרונים השתתפתי בכמה טקסי הכתרה של רבנים, בוגרי מכון "שטראוס–עמיאל", ברחבי העולם: בקהילה היהודית בציריך, בבריסל, באנגליה ובמקסיקו. בעבר, כאשר רב התקבל לקהילה היה נהוג לקיים טקס הכתרה. בשנים האחרונות טקס זה הולך ונעלם מנוף הקהילות, ואנו מנסים לחדשו ביתר שאת וביתר עוז. לצערי, טקסים רבים אשר הוסיפו נופך של חגיגיות ומשמעות בחיי הקהילות הלכו ונעלמו ממחוזותינו ויש לדעתי ערך רב בחידוש טקסים אלו.

כניסתו של רב לכס הרבנות דומה בעיניי ככניסת כלה לחופתה. החתן והכלה נדרשים לבנות ביחד את ביתם וכך הרב ובני קהילותו מתבקשים לבנות את הקהילה בצוותא, מתוך יחסי אהבה, אחווה ואחדות. טקס ההכתרה מצביע על קבלת מרותו של הרב מצד הקהילה, ועל קבלת הקהילה כצאן מרעיתו של הרב. הטקס המסורתי הוא מרגש ומרשים וכולל סממנים שונים של חופה, כגון בגד מיוחד, כיסוי בטלית הדומה לכיסוי בהינומה ומסירת כתב רבנות המסמל את הכתובה ואת ההתחייבויות הכלולות בה. טקס ההכתרה מאפשר לרב לפרוש בפני הציבור את משנתו ואת חזונו לקהילה. מאחר שצורת טקס זו אינה מעוגנת בהלכה אלא בתורת מנהגי הקהילות, לרב ולקהילה יש מרחב גדול לסידור הדברים כפי ראות עיניהם.

הטקס‭ ‬כולל‭ ‬כיסוי‭ ‬בטלית‭ ‬הדומה‭ ‬לכיסוי‭ ‬בהינומה‭. ‬הכתרת‭ ‬הרב‭ ‬נועם‭ ‬הרטיג‭, ‬ציריך‭, ‬2017 צילום‭: ‬הקהילה‭ ‬היהודית‭ ‬בציריך

הטקס‭ ‬כולל‭ ‬כיסוי‭ ‬בטלית‭ ‬הדומה‭ ‬לכיסוי‭ ‬בהינומה‭. ‬הכתרת‭ ‬הרב‭ ‬נועם‭ ‬הרטיג‭, ‬ציריך‭, ‬2017
צילום‭: ‬הקהילה‭ ‬היהודית‭ ‬בציריך

עלייה לגדולה

אתאר בקצרה את מהלך טקס ההכתרה כפי שהוא נהוג בקהילות רבות בתפוצות ישראל. הטקס מתחיל בכניסתו של הרב, המלווה בשושבינין מראשי הקהל, לבית הכנסת. יש הנוהגים להכניס את הרב מתחת לטלית או חופה. בעת כניסת הרב לבית הכנסת המקהלה שרה:

ברוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם ה' בֵּרַכְנוּכֶם מִבֵּית ה'

אֵל ה' וַיָּאֶר לָנוּ אִסְרוּ חַג בַּעֲבֹתִים עַד קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ.

אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָּ אֱלֹהַי אֲרוֹמְמֶךָּ.

הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.

לאחר כניסת הרב, נהוג שזקני הקהל וראשי הקהילה עוטפים את הרב בטלית חדשה, המבטאת את המעמד הרשמי שאליו הוא נכנס. בדומה לכהנים שלבשו בגדים "לכבוד ולתפארת", גם בהכתרה, הרב לובש טלית או גלימה חדשות כיאה למעמדו כשליח הציבור. אחרי העטיפה הרב מברך ברכת שהחיינו וברכת הטוב והמטיב. יש פוסקים הסבורים שהברכה היא על עצם המעמד של כניסת רב לתפקיד ואחרים ממליצים לברך על הטלית או על בגד חדש.

כך, למשל, היעב"ץ בספרו "מור וקציעה" כותב שאדם שנתמנה פרנס על הציבור מברך שהחיינו על עצם המעמד והשמחה של קבלת התפקיד להנהיג את הציבור (סי' רכג). החיד"א בספרו "מחזיק ברכה" כותב שהעולה לגדולה מברך שהחיינו ללא שם ומלכות (סק"ח). בילקוט יוסף נפסק ש"מי שנבחר לכהונת רב ואב בית הדין, או מי שזכה בקבלת תואר הוקרה מנכבדי הקהל, הנכון שילבש בגד חדש, או גלימה חדשה, ויברך עליה שהחיינו, ויכוון בברכתו לפטור את השמחה בבחירתו או בקבלת התואר".

התחייבות ואחריות

חלק מרכזי בטקס ההכתרה הוא מסירת "כתב רבנות" מידי נכבדי הקהל לרב החדש. דוגמאות רבות קיימות לכתבי רבנות, וכעיקרון כל קהילה יכולה לקבוע לעצמה את נוסח הכתב תוך כדי דגש על תפקידו של הרב ותחומי אחריותו. בכתב הכתרה של בעל "פני יהושע" בשנת 1731 בברלין נכתב:

וקבלנו אותו עלינו לכל צרכינו להיות אב בית דין וריש מתיבתא, יורה יורה, ידין ידין כל ריב ובעל מדוןיחזיק במעוז התורה בתלמידים ובחורי חמד גם ישמור מורנו ורבנו שתי שבתות בשנה (ידרוש בשבת שובה ובשבת הגדול) לשפוט ולדון בין איש לרעהו גם יברך את העם בברכת ה' בתפילת טל וגשם וגם בתפילת נעילה.

בכתב מינוי בפראג מהמאה ה–17 נאמר:

הרב מתבקש להשגיח באמצעות הגבאים שכל בעל בית יתפלל תפילה בציבור יום יוםוכן להשגיח על הבחירות להנהגת הקהילהשלא יהיה נמנה לפרנסי הקהילה כי אם עניו המרוצה לעם ויכול לעמוד בהיכל המלךויכול לפרנס עצמו בנקיות.

בנוסח הקלאסי של כתב רבנות שנהוג למסור כיום לרבנים נכתב:

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל כתר תורה וכתר שם טוב בעזרת צור ישראל וגואלו המתנשא לכל ראש. בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, רבנים, ראשי הקהילה, פרנסים ואנשי ציבור נכבדיםנתאספנו כאן בעירנו המעטירהבמדינתעל מנת להכתיר עלינו את מורנו ורבנו הרב הגדול מעוז ומגדול חריף ובקי משנתו זך ונקי פה מפיק מרגליות, דורש טוב לעמו בכתרי אותיות, סיני ועוקר הרים, מגדולי מזכי הרבים, יראת ה' היא אוצרו חכו ממתקים וכולו מחמדים הרה"ג רביברכתנו תלווה את רבנו שליט"א, בכל אשר יפנה יעשה ויצליח, בעבודת הקודש ובהרמת קרן ישראל וקרן תורתנו הקדושה, לאורך ימים ושנים טובות, לחזק את הידידות, האחווה והאחדות בקרב חברי הקהילה וסביבותיה.

יהי רצון מלפני הבוחר בתורה ובישראל עמו, כי יפרוס במהרה סוכת שלומו עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים, ותחזינה עינינו בגאולה השלמה, בקיבוץ הגלויות ובנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. ולראיה באנו על החתום.

לאחר קבלת כתב הרבנות יש מקומות שבהם הרב נוהג לומר מעין התחייבות על היותו מסור לכל בני קהילתו בנוסח זה:

אֲנָא עַבְדָּא דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דְּסָגִידְנָא קַמֵּהּ וּמִקַּמֵּי דִּיקַר אורַיְתֵהּ בְּכָל עִדָּן וְעִדָּן. לָא עַל אֱנָשׁ רָחִיצְנָא וְלָא עַל בַּר אֱלָהִין סָמִיכְנָא. אֶלָּא בֶּאֱלָהָא דִשְׁמַיָּא, דְּהוּא אֱלָהָא קְשׁוט וְאורַיְתֵהּ קְשׁוט וּנְבִיאוהִי קְשׁוט, וּמַסְגֵּא לְמֶעְבַּד טַבְוָן וּקְשׁוט. בֵּהּ אֲנָא רָחִיץ, וְלִשְׁמֵהּ קַדִּישָׁא יַקִּירָא אֲנָא אֵמַר תֻּשְׁבְּחָן. יְהֵא רַעֲוָא קֳדָמָךְ דְּתִפְתַּח לִבָּאִי בְּאורַיְתָא וְתַשְׁלִים מִשְׁאֲלִין דְּלִבָּאִי וְלִבָּא דְכָל עַמָּךְ יִשרָאֵל, לְטַב וּלְחַיִּין וְלִשְׁלָם.

ראשי הקהל מברכים את הרב הנכנס לתפקידו:

מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא יברך את מורנו הרבבןמורה צדק של קהילתנו הברוכהיהי ה' אלהיו עמו וישמור צאתו ובאו ויצילנו מכל צרה וצוקה ויאריך את ימיו ואת שנותיו בטוב ובנעימים עם כל הנלוים עליו בקרב ישראל ונאמר אמן.

בכמה קהילות ראיתי מנהג יפה, שהרב היוצא הוא המברך את הרב הנכנס. עוד מנהג יפה הוא שזקני הקהל עולים לבמה יחד עם הכוהנים של הקהילה, והם מניחים את ידיהם על ראש הרב ומברכים אותו בברכת הבנים. כך נוצרת המשכיות בתפקיד הרבנות בקהילות.

פורסם במוסף 'שבת' מקור ראשון כ"א שבט תשע"ז, 17.2.2017

פורסם ב-19 בפברואר 2017,ב-גיליון יתרו תשע"ז - 1019, רב עולמי / אליהו בירנבוים. סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: