יסודי התורה | הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

התורה מדברת בדרך כלל בדימויים ובציורים, אך דווקא משפט המפתח של עם ישראל הוא מופשט. על ייחוד ה', קנאה, אהבה ויראה

פרשת ואתחנן כוללת עניינים שונים, אשר כולם כבדי משקל ורבי משמעות במיוחד. היא מתחילה בדרך האופיינית לספר דברים: חזרה על עיקרי דברים, ובצדה מרכיב שלא נמצא עד כה: הצד הפרטי–האינטימי של משה האיש. אם עד כה הובאו בתורה רק דיבורים בין משה לקב"ה, ובכללם גם דברים שמשה לא סיפר לעם, הרי כעת מתאר משה קבל עם ועדה כיצד התחנן לפני ה' שינהג עמו במידת הרחמים וירשה לו להיכנס לארץ ישראל.

דברי משה כאן נדמים כתמצית המסר שיש לו לכל ישראל. שהרי מעבר להיותו מנהיג ורועה ישראל במשך ארבעים שנה משה הוא, בראש ובראשונה, "שושבינא דמלכא" – השושבין של המלך, שמסר את תורתו לעם ישראל. הוא שליחו ונציגו של הקב"ה במסע ההתקשרות בין ה' לישראל, ולכן חשוב לו להטעים שוב ושוב שדבריו אינם דברי עצמו, אלא השליחות הא–לוהית שלו.ואתחנן

להתחיל במצווה

לאחר פתיחת הפרשה באה הבדלת שלוש ערים בעבר הירדן כערי מקלט. הקצאת הערים הללו היא תמוהה, שכן לא הייתה לכך כל משמעות מעשית עד אשר נקבעו עוד שלוש ערי מקלט בארץ ישראל. נראה שלפני שפנה לכל הדברים הגדולים והנשגבים, ביקש משה להתחיל בפועל בדבר מצווה; והמצווה היחידה הקשורה לארץ ישראל שיכול היה לקיים גם בלי להיכנס לארץ היא קביעת ערי מקלט. דומה הדבר לאדם הקובע מזוזה בבית שמישהו אחר עתיד להתגורר בו.

מכאן פונה משה לעסוק במהותו של עם ישראל. בתחילה הוא מזכיר לישראל את המעמד הנשגב והנפלא של מתן תורה. בין נוסח עשרת הדיברות שבספר שמות לבין הנוסח שלהן כאן יש כמה הבדלים. על כך אמרו חכמים כי שני נוסחים אלה של עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד ונשמעו בקול אחד, על אף שלכאורה אין זה אפשרי.

לאחר מכן מובאת עוד פרשת יסוד בתורה: פרשת "שמע ישראל". פרשה זו מבטאת באופן תמציתי את מחויבותם של ישראל לא רק למצוות מעשיות מסוימות – הגם שנזכרות בה כמה מצוות – אלא לעצם הקבלה הפנימית של היהדות. בפרשה קצרה זו מובאת מצוות אהבת ה' בצורה הקיצונית ביותר, היינו לא רק כהסבר או כסיוע לעניינים אחרים, אלא כציווי מהותי לאהוב את ה' עד כמה שאדם יכול. וכבר עמדו חכמינו על כך שבאהבה זו יש צד של בלעדיות גמורה, של נתינת כל–כולנו לקב"ה בכל דרך אפשרית, עד מסירות כל נפשו ממש.

בפרשה זו יש מאפיין ייחודי. בדרך כלל מדברת התורה בדימויים ובציורים. רק לעתים נדירות נמצא בה מונחים מופשטים. ואילו משפט המפתח של עם ישראל: "ה' א–להינו ה' אחד" – משפט שממנו נובעות גם הרבה מאוד מסקנות הגותיות ומעשיות – מנוסח בצורה מופשטת לחלוטין.

נאמנות שלמה

לאחר מכן באים דברי ביאור של משה עצמו, המדגישים את הבלעדיות הגמורה של הקשר בין ה' לישראל, שהוא קשר של אהבה ויראה. בין השאר נאמר כאן "כי א–ל קנא ה' א–להיך בקרבך". זו איננה קנאה ב–, היינו: השתוקקות לדבר מסוים שאינו בידי, אלא קנאה ל–, בדומה לקנאת האוהבים, מעין מה שנאמר: "כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה".

קנאה זו היא תולדה של התמסרות גמורה שאין בה מקום לשום דבר אחר: "ה' אחד". בתוך זה גלומה גם התביעה לנאמנות מוחלטת שלנו לקב"ה. וההסבר הפנימי לכך הוא שקשר זה הוא דו–סטרי; לא רק שאנו משועבדים לה', אלא גם הוא פורס עלינו את חסותו הבלעדית.

זהו אפוא קשר בלעדי באופן מוחלט, בין מלמעלה בין מלמטה: "כי עם קדוש אתה לה' א–להיך, ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה".

פורסם במוסף 'שבת' מקור ראשון ט"ו אב תשע"ו, 19.8.2016

פורסמה ב-21 באוגוסט 2016, ב-גיליון ואתחנן תשע"ו- 993 ותויגה ב-. סמן בסימניה את קישור ישיר. תגובה אחת.

  1. עניין ערי המקלט מופיע כאן לדעתי כדי לרמוז על החשיבות היתרה שהקב"ה רואה בכל הקשור לשמירת הנפש. בפסוק ט"ו נאמר "ונשמרתם לנפשותיכם מאד", והרי לא ברור כאן האם הכוונה לעבר – לארוע של מעמד הר סיני שבו נבהלו בני ישראל ונשמרו לנפשם, או שמא מדובר בציווי?! ונראה לי שלא בכדי הנוסח כאן מעורפל. עם ישראל מצווה להישמר בנפשו, וכדי להבהיר במה מרומז מסתיים פרק זה במצוות ערי המקלט שיועדו לרוצחים בשגגה. כך איפוא מוצמד הרצח בשגגה למעמד הר סיני עצמו. ללמדנו על חשיבות נושא זה בעיני הקב"ה. ולמה אין כאן אמירה מפורשת בעניין שמירת הנפש? נראה לי שהתשובה היא שבהרבה מקרים אין מנוס מלהחלץ ולצאת למלחמה עף אף רתיעתנו משפך דם.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: