בניין הדתות המייחדות | ראובן הכהן אוריה

בחלומי ניצבים על הר הבית שלושה בתי תפילה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, כעדות לכל באי עולם שמאמיני האל האחד יכולים לחיות זה לצד זה. חזון ומעשה

יש לי חלום שיבוא המשיח וייבנה בית המקדש במהרה בימינו. וכל זמן שאני בהיסטוריה ועד שחלום זה, שאפשר שאינו לגמרי בידי, יתגשם – יש לי חלום נוסף. ובחלומי  הר הבית מורחב מאוד, מתנוסס בראש ההרים ועליו ניצבים שלושה בתי תפילה לשלוש הדתות המונותאיסטיות ולכל העמים. ליהודים, למוסלמים ולנוצרים. שלושה בתי תפילה עצומים בגודלם ואין דוגמה לפארם בכל העולם. שלושה אלה ייבנו מכספי תרומות כל המדינות, ארגונים ואישים מאמיני הדתות הללו. שלושת הבתים ניצבים זה בצד זה וחצר גדולה ובה עזרה ולשכות רבות ממצעת ביניהם.

ארכיטקטורה שעושה קולטורה

הייתי רוצה כי "בית ישראל" יעמוד באמצע ומשני צדדיו ישתרעו בתי בנותיו, היוצאות ממנו. אלא שאני דואג שלא יעמוד בית תפילתנו במקום המקדש ולא במקומות שיש בהם מורא מקדש וחיובי טהרה. שלושה ארמונות קודש – שווים בצורתם ובקומתם ובגודלם מחוץ ושונים ומתייחדים מבפנים. שווים בחיצוניותם – שכן עומדים הם שווים בפני יוצר כול, "שלא יאמר אדם לחברו אבא (שבשמים) גדול מאביך". ומיוחדים בתוכם – שיאמר אדם בתוכו: "אשריי שמתחטא אני כבן בפני אלוהי ישראל. אשריי שידע נפשי מבטן ויצרני בהתאם לדת זו בחרתי".

זוהי ארכיטקטורה שעושה קולטורה, ארכיטקטורה הבונה בית תפילה ולא בית פולחן. כל סממנים טקסיים שאינם מגוף התפילה לא יעלו עליו. לא קרבן הפסח, לא עיד אל אדחא ולא חג הפסחא. כך יתקרב קיום הנבואה: "וְגַם אֶל הַנָּכְרִי אֲשֶׁר לֹא מֵעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל הוּא וּבָא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה לְמַעַן שְׁמֶךָ… וּבָא וְהִתְפַּלֵּל אֶל הַבַּיִת הַזֶּה וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם, מְכוֹן שִׁבְתֶּךָ".

תצרופת כלל ההיכלות תנוהל בידי נציגי שלוש הדתות, כמקום שאינו מתחלק לשבטים. במובן זה המקום הנו בינלאומי, והחלטות התנהלותו מסורות לוועד ההקדש המורכב מבעלי השלישים. אולם בכל היכל בפני עצמו תהיה מועצת היכל הייחודית לדת וזו תנהל את סדרי התפילה והטקסים בהתאם לנוהגים, לאורחות ולקודים הפנימיים לאותה דת (עדות, נוסחים, מגדרים, מגזרים וכדומה).

החצר הגדולה והמכנסת תהיה מרכז השלום העולמי. כי מציון יצא גם השלום ודבר הפרטיקולריות  שבתוך האוניברסליות. על כורחם של הדתות ונציגיהם תעלה ההסכמה כי אין משנים את הסטטוס קוו הבין דתי בכוח הזרוע וכי אין לנו לכל באי עולם אלא להישען על אבינו שבשמים ועל ייחודיות התגלותו, ייחודיות שבה בחר לדבר עם כל שבט וקבוצה. כך, יש בניין האומות המאוחדות והוא בקוטב הכדור התחתון בניו יורק ויהיה בית הדתות המאוחדות והוא בקוטב העליון, הר הבית בירושלים.

בלשכות ישבו על מדין ועל המוסר והערכים ראשי נציגי הדתות. מהן תצא הוראה לישראל מן החכמים, למוסלמים מראשי השייח'ים ולנוצרים מנציגיהם השונים.

החצר הגדולה לאלוהים תזמן את חכמי הדתות לשיח דתי ובין דתי, להיווכח ולהוכיח לכל באי עולם כי אלוהי השמים והארץ פניו לברכה ולא לקללה; להוכיח כי עומד הוא על עקרון הבחירה של יציריו לבחור בו, על פי התגלויותיו. הלשכות והאולמות יכילו כבימי שלמה סדנאות לדעת אלוהים ולחכמתו ואף אפשר שבריתות ייכרתו שם: אמנת שבע מצוות בני נוח, אמנת קיימות ושמירה על כדור הארץ, אמנת פתרון סכסוכים בין–דתיים בדרכי שלום ועוד כעין זה. ועוד יהיה בחצר מקום לשירת קודש, למוסיקה נשמתית–רוחית–נבואית, של געגועי בני אנוש לאחוותם מקדם ולרוח האלוהים בגן לפני שנתפצל לשביליו. מרכז אמנות ההעפלה הדתית–מיסטית העולמית, קול שוועת היצירה אל יוצרה בכל צורות הביטוי תעלה ממרכז החצר.

איור: מנחם הלברשטט

איור: מנחם הלברשטט

גאולת ישראל וגאולת העולם

מצבת שלוש ההיכלות יחד תהיה עדות לבאי עולם כי מאמיני האל האחד יכולים לחיות זה לצד זה, מבלי שאיש את דת רעהו חיים יבלע. כך למעשה שלושת עמודי ההוראה יורו כי לא ילמדו עוד איש את רעהו כיתות ברזלים לטילים 
ו–E= MC2 לפצצות אטום.

אכן, אין כל ספק כי יהיו מתנגדים מימין שישכחו כי "גדול השלום". יהיו שיאמרו לי – זכור נא מה אמר הרב חרל"פ: "היד שתורם בעד תוכנית החלוקה – תקוצץ!". הלא בכך יוענק רשמית התוקף לתוכנית חלוקת הר הבית ומי הוא זה שיהין בשם כל היהודים לחון ולחונן את המוסלמים והנוצרים בשני שליש מנחלת ה'. וכמדומה שכך יאמרו אף השולטים למעשה בהר – הירדנים ועוד מאות מיליוני מוסלמים. אלא שאין בדברי שינוי הסטטוס קוו הקיים היום אלא הסדרת החלוקה בהרחבה, בייפוי ובתוכן מחבר.

אחרים יאמרו: כל יוזמה אסורה ושב ואל תעשה עדיף. ומילא המוסלמים דה–פקטו בהר הבית ומנין הבאת לשם את הנוצרים החשודים בעבודה זרה?! ובכן, האם מקדשי המעט כ"בית הכנסת הגדול" וכ"בית בעלז הגדול" שבכל הדורות הקטינו את הציפייה למקדש ומנעו את בנייתו?

לכן אין גאולת ישראל בלא גאולת העולם. ואין גאולת העולם בדרך הטבע, בכוח הזרוע והאף–16, אלא רק בשכנוע מתוקף אמיתת אלוהי ישראל הטוב והישר, הרחום והחס על אדם ובהמה רבה. כך נלמד את העולם מהי גאולה וראשית כול גאולת האל מייחוס דימוייו האכזריים; דימויים המוצגים במדיה בידי השואלים מאיתנו את שמו, ואת עצמותו לא ידעו.

נכון שההיסטוריה רוויה עלילות ודם יהודי רב על הידיים הנוצריות. אלא שתהליכי הדמוקרטיזציה, הפרדת הדת מהמדינות הנוצריות, השואה ותקומתה הפלאית והמוצלחת של מדינת ישראל חוללו ומחוללים תהליכי מיתון, קרבה ואהדה ותמיכה. מאז שיבת ציון, רבים (בעיקר מהאוונגליסטים) מכירים בישראל כ"בן האובד" וכ"שה פזורה", ודרך מנגנון המדרש היהודי אף הם דורשים כמשל את מה שהיה בעיניהם פשוטו של ה"בן". אפשר שזו ההזדמנות, כהמאירי בשעתו, להזמינם ולהתירם לבוא בקהל המייחדים.

אחריות עולמית

 אין לכחד ולכפור בטובה כי מעבר לסייעתא דשמיא הרי שבדורות האחרונים העזר אלינו בא מהאומות ה"המערביות–נוצריות" ובראשונה מארה"ב. כך, בהתנגשות המתרגשת ובאה בין הציוויליזציות אנחנו בצד הקולוניאליסטי–מערבי–נוצרי–ליברלי–מתירני וכופר. יהיה זה נכון מצדנו להציע אפוא איזון בין הגושים מחמת פיקוח נפש העולם ולקיים "עד שיבוא השלישי" ויסייע ביניהם.

היהדות הביאה את המונותיאיזם אל העולם, וזה הלך והתפשט דרך הנצרות והאסלאם. אלא שאין די בכך – היא האחראית עליו כמו גם על סטיותיו האפשריות, במיוחד כאשר היא רואה בעצמה את ראש החץ לשלום העולם ולגאולתו הדתית והפוליטית. הסטיות האלימות של המונותיאיזם מתפרצות  במיוחד כשהרעיון מסור בידי בעלי כוח – מדינות, עמים ותנועות מתפשטות. בשל כך אסור לעם היהודי לשבת על זרי הדפנה מבלי להביט נכוחה על השורש פורה הראש והלענה הזה, מבלי לבקש לשרש אותו יחד.

אם עיני כל העולם נשואות אל ההר הזה, ואל המפץ הגדול שהוא עלול לחולל – אדרבה, תהיה בעמדה זו של החוט המשולש תחילת קץ למחול הדמים.

*

הרב ראובן הכהן אוריה מלמד בתיכון דרך אבות באפרת

פורסם במוסף ,'שבתמקור ראשון כ"ד חשוון תשע"ו, 6.11.2015

פורסמה ב-6 בנובמבר 2015, ב-גיליון חיי שרה תשע"ו - 952 ותויגה ב-. סמן בסימניה את קישור ישיר. תגובה אחת.

 1. אליחן אמיתי

  איני יודע מהי רמת הידע של הכותב באיסלאם. אני מניח שיש לו ידע בנצרות וכמובן שיש לו ידע נכבד ביהדות. אם אומר לו שאיני מסכים עם תפיסת היהדות שלו, הוא בודאי ידע לטעון כלפי ולחלוק עלי במה שנוגע לאיך צריכה להיות צורת ההשתתפות של בני אומות העולם בתפילה בבית המקדש. שלמה התפלל כידוע שגם תפילת העמים תהיה בבית המקדש ותתקבל לרצון בעיני ה', ככתוב בתחילת ספרי מלכים ב ודברי הימים ב.
  לגבי הנצרות והאיסלאם, לפי הבנתי אי אפשר לגשר על המחלוקות בינן לבין היהדות. זה "או אנחנו או הם". הנצרות כולה בנויה על החלפת היהדות בנצרות, "בני ישראל ברוח" מול "בני ישראל בגוף" והנצרות כידוע מתעסקת כמעט אך ורק ברוח.
  האיסלאם רוצה בהשלטתו על פני כל העולם. האיסלאם בא וירש את כל שאר הדתות ואף גורס למפרע שאדם הראשון היה מוסלמי. וכן אברהם (שעקד את ישמעאל כידוע…), משה וכל השאר. אין מקום לדתות אחרות, ומאמיניהם קרויים כופרים ועליהם להיות מבוזים. אין צורך להוכיח את דברי כיון שהם מתרחשים יום יום במזרח התיכון ובאירופה הם הולכים ומתרחשים. שכונות שלימות באירופה נתפסו עי מוסלמים ולמשטרה אין כמעט יכולת להיכנס אליהן. כך במאלמו שבשבדיה, בצרפת, בבלגיה ובהולנד (אני מתבסס על עדות מפי חברים לא יהודים).
  איני יודע על מה מתבסס הכותב. איני יכול להבין כיצד הוא יכול לכתוב דברים מנותקים כל כך מהמציאות.
  נביא האיסלאם (אל נבי) שחט 900 מבני חודייביה היהודים, לאחר שהפר את ההסכם שלו עימם וממשיכי דרכו אכן ממשיכים את דרכו. אלה דברים בסיסיים באיסלאם ולא איזו סטיה של מישהו מהדרך.
  אם זה חלום, אז בחלום באמת הכל יכול לקרות. אבל אם זה חלום, למה לא להמשיך עוד קצת, ולתאר שבני הדתות האחרות מקבלים את הסמכות הרוחנית והאלוהית של תורת ישראל ודבקים בכנף איש יהודי, אשר יורה אותם כיצד לבטא את צלם האלוהים שלהם.
  אני מסכים לשיח בין דתי על מנת לשמור על השלום ובכדי למנוע שפיכות דמים, אך ברמת העקרונות, אי אפשר שהיהדות והנצרות והאיסלאם יחיו בכפיפה אחת.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: