כתבוני לדורות (דבר המערכת) | שמואל פאוסט

מיום שנבראו הכתב והמכתב בערב שבת בין השמשות, וניתנו באדם כוחות המחשבה והיצירה, וכלים לבטאן לכדי תיבות המתיישבות על לב הבריות והנזכרות ונשמרות לעולם. מיום זה נעשה האדם כלי לשליחותו ועושה לו קולמוס המגיע לראשי אצבעותיו והרי הוא כותב והולך מסוף העולם עד קץ כל הימים ומקצה הארץ ועד קצהּ, כמה שכתוב "ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה" (יהושע יח, ד).

דומה עלינו שהכול בעולמנו מצרפים אותיות למילים ומָלְאה הארץ חבורות חבורות כותבים, חוגים לכתיבה יוצרת וסדנאות כתיבה; ופעמים שאתה תמה מה יעשו כולם ביום שיחסרו האותיות ויכלו המילים כולן. ושמא לפיכך נקראו ראשונים “סופרים“, שהיו סופרים כל אותיות שבעולם. אלא שאין הבריות טרודות על דבר זה. ואם יהיו כל הימים דיו והאגמים קולמוסין ושמים וארץ יריעות אין מספיקין לכתוב כל שדורש להיכתב. וכל בני האדם לבלרים. ואין לך עוד מסתפק בסיפור שבפה, שדרשו רבותינו ז“ל “דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על־פה“ ובאו אלה וחידשו מעצמם: דברים שבעל־פה חייב אתה לאמרם בכתב.

והנה כתבים נכתבים ומתדפקים בהולם־לב על דלתותיהם של בתי הוצאה לאור וכתבי עת ומוספים ספרותיים ונערמים על שולחנותיהם ובתיבותיהם של עורכים ולקטורים וסופרים ותיקים. והכתבים מולידים בהכרח כתיבה שכנגד – מכתבי תשובה מנומקים, מכתבי דחייה מנומסים, המלצות, ביקורות, הנחיות והערות לשוניות, סגנוניות, תכניות. כמה יגיעות נתייגעו כותבי הכתבים וכמה דמעות וזיעת־אף הגירו וכמה יגון הטביעו וכמה עונות ושנים עברו עליהם וכמה תקוות תלו, ואין הם תלויים ועומדים לגורלם אלא בחסדי הקורא ובמזלם כי הכול תלוי במזל אפילו ספר שבהיכל.

שבוע הספר העברי בכיכר רבין, תל אביב, 1999  צילום: משה מילנר, לע"מ‎

שבוע הספר העברי בכיכר רבין, תל אביב, 1999
צילום: משה מילנר, לע"מ‎

ואלה שנמזל מזלם ונבחרו ונערכו והועמדו ונדפסו בנייר משובח ונכרכו, ונעשה להם לבוש נאה ועטיפה נאה, שעשו מאמר רבותינו “חיב אדם לכתוב ספר נאה בדיו נאה וקולמוס נאה ולבלרים נאים ובקלפים נאים ועורות צבאים ויעטפנו בשיראין נאים“ – כל אלה גם הם נערמים לאלפיהם ומתגבהים על מכתבותיהם של מבקרים ועורכי מדורי הספרות ובאצטבאות ובמחסני חנויות הספרים, ממתינים ליד מושטת.

ואף על פי כן אין הכותבים מתייאשים כלל. כי כל מחשבה ורעיון אומרים להם “כתוב“, וכל מראה וחוויה חורטים בהן “כתבי“, וכל בדל עפרון ועט ומקלדת מצווים עליהם “כתבו“. ואינם יכולים אלא לכתוב. ואלה שיכולים שלא לכתוב – הם המתייאשים [ואף שמעטים הם היום כותבים של ממש ורובם אינם אלא מקלידים, מלאכתם בשם כתיבה תכונה. כשם שערמת הניירות המודפסים או אפילו הקבצים הממוחשבים עוד יכונו בחיבה ובהתרפקות חיננית ועיקשת “כתב־יד“].

אלימות מסותרת מזינה את יצר הכתיבה הרודה באדם הכותב. ולא היצר לבדו כופה עצמו על היוצר, גם היוצר בתורו כופה עצמו על הקורא ופולש לעולמו. אבל יש שהתוקפנות המתגברת מולידה בעצמה התגברות על ייאוש ועצבות ושיגעון ובדידות. ויש שעבורם הכתיבה היא מפלט ופורקן והתמודדות מנצחת ומולידה פתרונות ומרפאה ומושיעה וגואלת ופודה ומשיבה לחיים ונוסכת שלווה, עושה שלום ובוראת אושר.

כרטיסי ביכור

זה עתה נפרדנו מחג הביכורים, שחכמים עשוהו לחג מתנת ספר הספרים, וכבר פנֵינו לחג הישראלי החוגג את הספר העברי. וכאן נבקש לחבר בין השניים – חגיגת הספר וחגיגת הביכורים. בתוך געש הכותרים הנוטלים חלק בחגיגה, אנו מצטרפים לקריאות המבקשות להניף על כתפיים את ספרי הביכורים הרכים והנרגשים שזה להם צעדם הראשון.

בעולמה של הוצאת הספרים נשמעת לא אחת ההשוואה בין תהליך כתיבתו והוצאתו לאור של ספר להורתה וללידתה של ילדה חדשה במשפחה. על דרך זו, ספר ביכורים הוא כילד בכור. הראשוניות, הטריוּת, ההתרגשות, הליווי החרד והדאגני מיום לידה ודרך כל שלב בחייו הזעירים, חגיגת כל ציון דרך, שלל הטעויות והביקורת העצמית לצד הפגיעוּת מביקורתם של אחרים, התקוות הנתלות בו והגאווה על המהלך העצמאי שהוא עושה בעולם.

החוק להגנת הספרות והסופרים, שמלווה את השנה המו"לית האחרונה, עורר סערות וביקורות לצד דברי הגנה וחיוב. רבים טוענים לפגיעתו הרעה בסופרי הביכורים, שספריהם אינם מוצעים לתחרות בשוק הספרים. כניסיונות תיקון ואיזון חולקו על־ידי משרד התרבות פרסים לסופרים ומשוררים בתחילת דרכם ולעידוד הוצאות ספרים המסתכנות ומוציאות לאור ספרי ביכורים. חלק מההוצאות הכריזו בחודש הקודם על סידור העבודה החדש שלהם, הכולל הוצאתם של ספרי ביכורים בלבד בחודש זה.

אנו מבקשים להוסיף את קולנו להנכחתם של ספרי ראשית הדרך על מדף הספרים, ולכבודם כללנו במוסף חגיגי זה ביקורות על ספרי ביכורים בלבד. פירות נבחרים מתוך שלל ספרים אלה בספרות העברית השתא. אני מודה למבקרי הספרות המצוינים שלנו שנרתמו לחגיגה זו. את סל הביכורים יעטרו כפתיחה ממתקי געגועיו ועצותיו של מורי, הסופר הרב חיים סבתו.

הנה כי כן, ראשינו עטורים, מקצות הארץ באנו, הבאנו ביכורים.

יוצאים מהמגירה

לא, אין לנו ספרי הדרכה לכתיבת סיפורים. כנראה בארצות הברית רואים אור דברים כאלה, אבל בכל הנוגע לאיכותם אנו מרשים לעצמנו לפקפק, וזאת משום שמחבר שבידיו מרשם בדוק להצלחה ספרותית היה משתמש בו בעצמו במקום להתפרנס מכתיבת ספרי הדרכה. ברור? ברור.

(ויסלבה שימבורסקה, דואר ספרותי, עמ' 40).

ברור? לאו דווקא. בניגוד לדבריה הסרקסטיים של המשוררת הפולנייה חדת הלשון, שדבריה מעטרים גם את שער הגיליון, מצאנו עניין בספרי הדרכה לכתיבה מתוצרת הארץ שראו אור לאחרונה. אודי מקסימוב ערך "סדנת כתיבה" לשלושה כותבים של מדריכי כתיבה מצליחים – ארנה קזין, יונתן יבין ואורי פרץ־שרון – וביקש מהם לכתוב על היחסים בין כישרון, למידה ועמל, על הצורך בלימוד כתיבה, על מקורות ההשראה ועל הכותב הישראלי.

שני ראיונות מיוחדים למוסף נעשו עם שתי חוקרות ספרות ישראליות. יאיר שלג ראיין את פרופ' זיוה שמיר על ספרה העוסק בסופרים הישראלים עמוס עוז, א.ב. יהושע וחיים באר ונחשף לסודות מן הביצה, העכורה לעתים, של עולם הספרות המקומי. רחלי מלק־בודה שוחחה עם ד"ר רוחמה אלבג על געגועיה, אהבותיה ומסעותיה לעולם העיירות שבגליציה, שמהן צמחו יצירות מופת עבריות של יוצרים כעגנון, טשרניחובסקי, ברדיצ'בסקי, דבורה בארון, אבות ישורון ועוד.

כמיטב המסורת במוספנו וכשירות לחוגג הנבוך והמוצף גירויים מכורכים, גם השנה מוקדשת כפולת האמצע למפת ההמלצות של מבקרי הספרות שלנו, שערכו עבורכם רשימות ספרים מומלצים, מכל הסוגות ולפי ההוצאות לאור. השנה אייר את המפה ברוב ייחוד וכישרון עופר גץ. למעיינים היטב באיורים צפויים חדוות גילוי ועונג רב. וכבכל שנה, את רשימות המומלצים מלווה מבחר המלצות מפורטות ומנומקות בעמוד נפרד.

איחולינו למציאת חן ושכל טוב במוסף שלפניכם 
ולחגיגת ספרים מחכימה ומענגת!

שמואל פאוסט

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון' י"א סיון תשע"ה, 29.5.2015

פורסם ב-31 במאי 2015,ב-גיליון נשא תשע"ה - 929. סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: