לא לפחד לאהוב / אלחנן ניר – מאמר מערכת

א

הרבה דרכים בלימוד התורה. יש שהוא לומד מתוך אידיאל – 'צריך שיהיו לומדים שאין להם בעולמם אלא תורה', אומר אחד, וחברו עונה כנגדו: 'צריך שיהיו לומדים בעלי תודעה ישראלית', ושלישי אומר – 'צריך שיהיו לומדים שאינם מחויבים למצוות במתכונתם הנוכחית, אך אוהבים תורה בכל לבם', ורביעי אומר שצריך להשיב את עטרת בני ספרד למקומה ולהשיב את פוסקי המגרב לקדמת במת הפסיקה. חמישית מפטירה כי צריך שתהיינה הרבה לומדות וסוברות סברות ומורות הוראה, ומה שלא זכו כל הדורות – זוכות לומדות הדור הזה, ושישית לומדת כדי לעסוק בסוגיות חברתיות שהן בגדר 'מת מצווה' שנעזב וראוי ומוכרח כבר לעסוק בו.

ויש שהוא לומד מתוך המצווה. שהרי מחויב אדם במצוות תלמוד תורה, וכבר אמר על כך הכתוב "והגית בו יומם ולילה", ופסק הרמב"ם כי "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל ייסורין, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו" (הלכות תלמוד תורה, א, ח).

ויש שנוהג ללמוד משום שכך נהגו אצלנו, במשפחת היהודים לדורותיה. הלה חש כי מדובר על אחווה פמיליארית נמשכת. כך חבריו הם רבי עקיבא והרמב"ן, המהרש"ל והבן-איש-חי. כאשר הוא פותח את הלב בתורה הוא למעשה נפגש עם הקרובים אליו, עם בני הבית.

ויש שהוא לומד מתוך אהבה.

התורה הופכת להיות אהבת החיים שאף אם ייתן איש בעבורה את כל הון ביתו בוז יבוזו לו. ובאהבה, כמו באהבה, החיזור איטי וההתקשרות דורשת זמן רב לרכישת אמון, ורק אט אט מגלים האוהבים זה לזה את חדרי הסוד הפנימיים; וכמה תחינה עוד נדרשת על האינטימיות וכמה מעט מילים ולשונות מצויות לאותם רגעים. והאהבה תמיד הולכת ומתחדשת ואדם שוגה בה תמיד ואולמות ובורות מתגלים ונחשפים בה ללא הרף, ובצידיה קנאה גדולה ונאמנות בלתי מתפשרת ובבסיסה הפתעה בלתי פוסקת. זהו המקום של חידוש התורה, של גילוי בלתי פוסק.

ב

מי שטעם טעם תורה יודע את הטעם; את הרגע שאתה מסתחרר ותופס שהנך שותף במשהו הגדול ממך בכל מדה אפשרית, במשהו שמאפשר לך להיבלע כולך בתוכו, לשחות ולהעלם, ושוב לשוב אל עצמך, ושוב בתוכו. כל טועם יודע את הסוד הדק והנמשך הזה, הסוד שקשה לפרוט אותו לפרוטות, להמשיג ולמלל אותו, להסביר ולנתח מהו בדיוק, אבל זהו סוד לומדי התורה. זה סוד החברותא, שהנה אני מגלה שגם מישהו חוץ לי שותף לאותו סוד בלתי מושג, ופתאום התורה מראה את פניה הנוהרים דרכו ואת פניו הנוהרים דרכה, וביתר שאת – את פניה דרכי ואת פני דרכה.

"אילת אהבים היא התורה והכל אוהבים אותה" (מדרש תהילים, מזמור קי"ט). ותורה כמו הוראה, כמו הריון נמשך, כמו ירייה ההולכת ונמשכת ואין ממנה הפוגה, וגם כמו תיור; חיפוש בארץ חדשה ולא נודעת שמעולם לא בא בה אדם, שמעולם לא עלה עליה עול והיא כולה עודנה בתומתה.

וטעם התורה הוא ביכולת לשעשע ולשמח אותה, ובעיקר: להשתעשע ולשמוח בה ללא הרף, כדברי שלמה המלך במשלי (ח, ל-לא) על התורה המשעשעת את הבורא, את המציאות ואת בני האדם: "וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יוֹם יוֹם מְשַׂחֶקֶת לְפָנָיו בְּכָל עֵת. מְשַׂחֶקֶת בְּתֵבֵל אַרְצוֹ וְשַׁעֲשֻׁעַי אֶת בְּנֵי אָדָם". כך פרש את פסוק זה רבנו יונה מגירונדי:

וכשאתה מייגע את עצמך בתורה, השתעשע בה, שמצינו שאמרה תורה: "ה' קנני ראשית דרכו… ואהיה שעשועים יום יום", הנה לך, כי ה' ברוך הוא היה משתעשע בה, ויש לך לעשות כן, וזהו שנאמר: "משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם ", רוצה לומר: כאשר הייתה התורה שעשועים להקב"ה קודם יצירת העולם, כן תהיה משחקת בתבל אחרי שנברא העולם, ושעשועים לבני אדם" (ביאור למסכת אבות ב יח).

ג

בהקשר של אהבת התורה, קשה שלא להביא את הדברים המובאים ב'סבא דמשפטים' שבספר הזהר (ב, צט, א), דברים המתארים ומדמים את אהבת התורה לקשר שבין אהובה יפת תואר לבחיר לבה. הנה הדברים, בתרגום חופשי לעברית:

משל למה הדבר דומה, לאהובה שהיא יפת תואר ויפת מראה והיא נסתרת במסתור בתוך היכלה. ויש לה אהוב אחד שלא יודעים בו בני האדם אלא הוא נסתר. אותו אהוב מתוך אהבתו שאוהב אותה עובר בשערי ביתה תמיד וזוקף עיניו לכל עבר. היא יודעת שאהובה מסובב את שערי ביתה תמיד. מה עושה? פותחת פתח קטן באותו היכל נסתר שהיא בו, מגלה את פניה לאהובה ומיד חוזרת ונסתרת. כל אותם שעם האהובה לא ראו ולא הסתכלו חוץ מהאהוב בלבד, ומעיו ולבו ונפשו הלכו אחריה, וידע שמתוך אהבתה התגלתה אליו רגע אחד לעורר אהבתו.

כך הוא הדבר בתורה, לא מתגלה אלא לאוהבה. יודעת התורה שאותו חכם לבו סובב שערי ביתה כל יום. מה עושה? מגלה פניה אליו מתוך היכלה, ורומזת לו רמז ומיד חוזרת למקומה ונסתרת. כל אלו שהיו שם לא יודעים ולא מסתכלים אלא הוא לבד, ומעיו ולבו ונפשו הולכים אחריה. ועל זה התורה נגלית ונכסית והולכת באהבה לאהובה לעורר בו אהבה.

בוא וראה: דרך התורה כך הוא – בתחילה כשהיא מתחילה להתגלות לבן אדם, רומזת לו ברמז. אם ידע – טוב, ואם לא שולחת לו וקוראת לו 'פתי', ואומרת התורה לאותו ששולחת אליו – אמור לאותו פתי שיקרב לכאן וייפגש איתי… מתקרב אליה – מתחילה לדבר עמו מבעד לפרוכת שפרוסה… עד שיסתכל קרוב קרוב, וזו היא דרשה. אחר כך תיפגש אתו מבעד לבד דקיק במילות חידה, וזו היא הגדה, וכשהוא כבר רגיל אצלה מתגלה לו פנים בפנים ואומרת לו כל הסודות הסתומים שלה וכל הדברים הסודיים שהיו בלבה נסתרים מימים עתיקים.

כשאת הלב מסעירה אהבת התורה, הרי שהוא זוכה לחיים מלאי ארוס ותשוקה, ומתקיים בו: "יְהִי מְקוֹרְךָ בָרוּךְ וּשְׂמַח מֵאֵשֶׁת נְעוּרֶךָ" (משלי ה, יח) – פסוק שלפי פירוש הגר"א מווילנא (על אתר) מוסב על דברי הזוהר הנזכרים. חג השבועות הוא אפוא חגם של האוהבים; של אנשים ונשים, גדולים וקטנים, בחורים כמו גם זקנים גדולים שתשש כוחם השבים ללא הרף להתחיות באהבתם. זהו חגם של אנשים שחוגגים את עצם היותם, את עצמם ואת המאוֹהבוּת שלהם, אבל בעיקר: את היכולת ללכת מאוהב בעולם הזה בלי לפחד כלל, לא מציניות, לא מרפלקסיה ולא מיקיצה. ולאהוב.

אכן, פעמים הלב נפגע, אגרופים הוטחו בו במתכוון ושלא במתכוון (ולא פעם הללו הרי כואבים יותר), והוא סוחב בדפנותיו צריבות ופגיעות שאינן מוכנות להימחות – אבל בשבועות הוא אומר אהבה; הגאולה, הוא יודע כעת, היא להסכים לומר בקול, ולמרות הכול: "אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך". וכשנגאלים, איך אפשר שלא לנדד שינה מן העיניים ולעטות לבן עם הבוקר המקיץ וחושף את נקודת ה'פנים בפנים': "פָּנִים בְּפָנִים דִּבֶּר ה' עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ" (דברים ה, ד).

ד

בהזדמנות זו אודה, בשמי ובשם מערכת 'שבת', לרב איתמר אלדר, איש הגולן, על ששיתף אותנו ברעיונותיו הייחודיים ורוויי המשמעות ועל שהעלה את חן ספר 'תורת כהנים' על קוראיו. בחומש במדבר נהלך בארץ לא זרועה עם ד"ר ברכי אליצור, אשת בנימין, מרצה לתנ"ך ולספרות חז"ל ב'מכללת הרצוג'.

חג שמח

אלחנן ניר

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', ה' בסיון תשע"ב, 24.5.2012

פורסמה ב-24 במאי 2012, ב-גיליון שבועות תשע"ב - 772 ותויגה ב-, , , . סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: