למה ניגרע / מוריה באר-שריקי וידידה קורן

המכון התלמודי במת"ן הוא בית המדרש היחיד המבקש להכשיר ר"מיות להוראת התלמוד. כעת הוא עומד בפני סגירה ושתיים מהלומדות בו זועקות את כאבן

כואב שננעלים שערי בית של לימוד תורה. על אחת כמה וכמה כשננעלים שעריו של בית כמת"ן, מכון חלוצי ללימוד גמרא לנשים, המהווה שער להווה ולעבר: לעבר בהיותו בית לימוד לאוצר הספרות של עמנו, התלמוד, ולהווה בכך שהוא ממלא משימה חשובה של פתיחת אוצר עמנו לנשים.

לימוד שוקק חיים

בעשורים האחרונים החל תהליך ארוך ומבורך לשילוב נשים בעומק עולם לימוד התורה. מכונים, מדרשות ובתי מדרש נפתחו בזה אחר זה ובהם החלו נשים ללמוד וללמד תורה. דורנו זכה לפריחה בשילוב נשים בעולם התורני ובעולם הלימוד. כיום ניתן למצוא נשים במקצועות רבים ומגוונים, כטוענות רבניות, כיועצות הלכה ואף כראשי בתי מדרש. זכינו, ואף אנו באנו בקרב יושבי בית המדרש. אולם בשבוע האחרון נתבשרנו בכאב כי בית המדרש שלנו, המכון התלמודי העיוני במת"ן, עתיד להיסגר בסוף שנה זו.

המכון הוקם בשנת תשנ"ט והוא כרגע בית המדרש הגבוה היחיד מסוגו במדינת ישראל. הלימודים במכון אורכים שלוש שנים, ובמהלכן התלמידות שוקדות על לימוד גמרא בבקיאות ובעיון, תוך שימוש בשיטות לימוד מסורתיות וחדשות. כל תלמידה מקבלת כלים לגיבוש סגנון אישי בלימוד תוך העמקה והרחבה של יכולותיה, על מנת להשפיע באופן משמעותי על עולם הלימוד בפרט ועל החברה והתרבות היהודית בכלל.

כדי לאפשר לנו לשכון באוהלה של תורה, המכון תומך בתלמידותיו במלגת קיום נדיבה. שאיפתם של מקימי המכון הייתה לעודד צמיחה של שכבת נשים שתוכלנה לשמש מנהיגות תורניות בציבוריות הישראלית, הדתית והכללית. המכון הוכיח את עצמו: בוגרות מת"ן משמשות במגוון תפקידים במוסדות לימוד תיכוניים ועל-תיכוניים, ופועלות כמנהיגות בעלות ידע ורגישות דתית.

במחזור הנוכחי לומדות שתים עשרה מלגאיות. התמיכה הלימודית והכלכלית שלה אנו זוכות במהלך שלוש שנות הלימוד בבית המדרש מאפשרת לנו להתפנות ללימודים רציניים ללא טרדות. סגל ההוראה המגוון של המכון מאפשר לנו להתפתח מבחינה מקצועית ודתית בסביבה נעימה ומאתגרת. במהלך השהות בבית המדרש במת"ן אנו רוכשות את הכלים שיאפשרו לנו להפוך מתלמידות למלמדות. בימים אלו אנו בעיצומן של ה"חבורות", שיעורי עיון שתלמידות המכון מעבירות לקבוצה. ימי הכנת השיעורים, שבהם יכולנו לשקוע בכל מאודנו בסוגיות הנבחרות, תוך יכולת לפנות אל הסובבים והסובבות אותנו בבית המדרש לדיון, לשקילת רעיונות ולהפריה הדדית, היו ימים נפלאים של לימוד שוקק חיים. עתה אנו זוכות ללמוד וללמד מפרי עמלנו ועמל חברותינו. בנוסף ללימודים במכון, חלק ניכר מן התלמידות לומדות לקראת תואר שני בתלמוד, מלמדות ומעבירות שיעורים במסגרות שונות, פעילות בקהילות שלהן, ומלמדות גם את שיעורי הדף היומי במת"ן. כולנו התחלנו את לימודינו במכון כשיא של תהליך לימודי שהחל עוד בשנות הילדות, מתוך רצון להשתלב באופנים שונים בהנהגה הדתית והלימודית של הציבור הדתי בישראל.

נשים בעולם התורה

אך כאמור, בסוף השנה הזו המכון התלמודי ייסגר והמחזור שלנו ייקטע באמצעו, לאחר שנתיים בלבד של לימוד, מפאת בעיות תקציב חמורות. כך נודע לנו בתחילת השבוע. דאגתנו העיקרית נתונה כמובן לצורך הדחוף בתוכניות לשנה הבאה. אולם מעבר להשלכות הפרטיות של סגירת המכון על כל אחת מאיתנו, אנו סבורות שמדובר באובדן בעל משמעות ציבורית ותורנית.

אמנם קיימות תוכניות חשובות ומבורכות ב'נשמת', ב'מדרשת לינדנבאום' וב'בית מורשה' ללימודי הלכה ומנהיגות קהילתית, אך המכון התלמודי של מת"ן הוא כיום המוסד היחיד ללימודי תלמוד ברמה גבוהה לנשים. סגירת המכון היא אפוא נסיגה משמעותית לאחור מבחינת "מהפכת" לימוד התורה לנשים של שלושת העשורים האחרונים (בית המדרש לנשים ב'בית מורשה' נקלע אף הוא בשנה האחרונה לקשיים כלכליים). המכון התלמודי היה בית היוצר המרכזי לר"מיות במדרשות. גם כיום, רוב הר"מים במדרשות הם גברים. כשהמכון ייסגר, הרי שלא תהיה עתודה של מורות לתלמוד במדרשות לנשים, ומורי התלמוד במדרשות יישארו ברובם המכריע גברים. יתרה מזו: בוגרות המכון התלמודי משמשות דמויות בולטות בציבור הדתי, והן משפיעות על הקהילות הדתיות שלהן בכל מקום שהן. סגירת המכון פירושה סגירת ההשפעה המתחדשת של נשים מלומדות על החברה הדתית בכלל. רובנו לומדות תלמוד גם באקדמיה ומעריכות את הכלים החשובים שיש לה להציע לנו, אולם חשוב שיהיה גם לעולם התורה מה להציע לנו ולנשים בכלל, וחשוב שתהיינה נשים גם בעולם התורה. האם המסר שאנו מעוניינים לשלוח לנשים הוא שהמקום היחיד שבו הן יכולות ללמוד תורה הוא באקדמיה? האקדמיה מספקת כלים חשובים, אך היא אינה יכולה להוות תחליף לבית המדרש המאפשר לימודי תלמוד אינטנסיביים בבקיאות ובעיון הנדרשים לתלמידי חכמים.

לפני כשלושים שנה פרצה לעולם "מהפכת" לימוד התורה לנשים. אך מהפכה זו אינה מסתכמת בשיעור תלמוד שבועי של בעלות בתים או בבגרות בתלמוד לתלמידות תיכון, ואפילו לא בלימודי מדרשה לפני השירות או אחריו. היא הייתה אמורה לגרום לגיוון בהנהגה הדתית, להרחבה של מעגלי הלומדים והלומדות בישראל וליצירה תורנית רחבה של נשים. אנחנו בעיצומו של תהליך היסטורי ייחודי המשנה את פניו של עולם הלימוד הסובב את החברה הדתית ציונית. שלב חיוני במהפכות ידע כאלו הוא יצירת תשתית של שכפול הידע הזה והעברתו לדורות הבאים, ובמקרה שלנו: הכשרת דור של ר"מיות לתלמוד באולפנות, במדרשות ובבתי מדרש שונים.

מהפכת לימוד התורה לנשים לא הסתיימה; היא כמעט לא התחילה. אסור לתת לה לדעוך בקול ענות חלושה.

מוריה באר-שריקי לומדת במכון התלמודי במת"ן ובאוניברסיטת בר-אילן. ידידה קורן לומדת במכון התלמודי במת"ן ובאוניברסיטת תל-אביב

 פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', י"ט באייר תשע"ב, 11.5.2012

פורסמה ב-11 במאי 2012, ב-גיליון בהר תשע"ב - 770 ותויגה ב-, . סמן בסימניה את קישור ישיר. 5 תגובות.

 1. כדי שנשתכנע מהנחיצות לתת למהפכה להמשיך, אולי קודם כל נראה קצת פירות ותוצאות שהתוכנית הזו עשתה, כמה מאמרים ו'חבורות', ונחליט אם זה באמת שווה את זה.

  • יענו לכל ישיבה או מכון של גברים, הצצים כפטריות אחר הגשם, יש "קצת פירות"? אולי נתחיל בסגירת כל הישיבות הגבריות המיותרות?

  • בוגרת המכון התלמודי

   רבים הם הפירות הברוכים שהצמיח בית המדרש התלמודי של מתן. תקצר היריעה מלפרט כאן את כולם, אך אפרט כמה מהם, שהם אקטואליים במיוחד בימים אלה:

   אתה, וכל המעוניין, מוזמנים להשתתף ולהתרשם מאחד משעורי חג השבועות שיועברו ע"י בוגרות מתן, ביניהן בוגרות המכון התלמודי. רשימת שעורים חלקית מתפרסמת באתר matan.org.il. באותו אתר ניתן למצוא מאמרים ושעורים מכוונים, חלקם של בוגרות המכון התלמודי. ניתן לברר בקלות במתן מיהן בוגרות המכון התלמודי ע"מ לבחור בשעוריהן.

   שתי חבורות של לומדות הדף היומי במתן (בירושלים ובבית-שמש) הוקמו ולמדו את הש"ס מפי בוגרות המכון. כמו לומדים אחרים של הדף היומי, הן עומדות לסיים סבב לימוד של כל הש"ס בקיץ הקרוב. זו דוגמא אחת למעגלים ההולכים ומתרחבים של תרומת המכון: בוגרות המכון מלמדות דף יומי לכל אישה החפצה בכך. הרחבת המפעל הזה קשורה קשר הדוק ביכולת להמשיך ולהכשיר במכון תלמידות חכמים, שיוכלו, בין השאר (ולא רק), להמשיך וללמד, ואף להקים וללמד בעז"ה במקומות נוספים. אני מזמינה אותך להצטרף ולהתרשם גם משעורים אלה. פרטים- באתר.

   בל"ג בעומר האחרון התקיים במרכז רקמן באוניברסיטת בר-אילן כנס בנושא תנאי בקידושין כפתרון לסירוב גט. שתיים מהמרצים בכנס היו בוגרות המכון התלמודי. פרטים- במרכז רקמן.

   כפי שהוזכר בכתבה, רבות מהבוגרות לימדו ומלמדות בבתי מדרש שונים, ואף שימשו או משמשות בהם בתפקידי מפתח: ב"נשמת", במדרשת לינדנבאום, במכינה הקדם צבאית לבנות, ב"דרישה" בחו"ל, ב"חברותא", ועוד, וכמובן- גם בהכשרת הדור הבא במתן עצמו. אחרות מלמדות בתיכונים ואולפנות ומהוות מודל ערכי משמעותי לבנות. (למשל- אחת הבוגרות היא הסמכות הרוחנית בביה"ס התיכון "פלך" בירושלים.) ניתן להתרשם ממגוון המוסדות באתר (הרשימה באנגלית) .

   ניתן היה להרחיב עוד ועוד, אך זה סיפור לכתבה נוספת, ולא לתגובה.

   ובנימה אישית: זכיתי ללמוד בכמה מבתי המדרש הגבוהים הפותחים צוהר לנשים לעשייה תורנית והלכתית. לכל מקום תרומה חשובה וייחודית משלו, ואיני באה חלילה להמעיט בחשיבותו של אף אחד מהם. מכולם נבניתי. חשיבותו של המכון התלמודי במתן בעיני היא בהענקת היכולת לבוגרות של המכונים האחרים לקחת את מה שלמדו שם ולצעוד עוד צעד קדימה בדרך לתרומה משמעותית לכלל ולעולם התורה. כך בהעמדה של דור ר"מיות ומלמדות, שיכולות להנחיל את תורתן גם לאחרים, וכך ביכולת להשתתף בשיח ההלכתי מתוך יכולת גבוהה לנתח את המקורות ההלכתיים. דוגמא אחת לכך היא התרומה של טוענות רבניות, שהן גם בוגרות המכון התלמודי, לחיפוש הלכתי מעמיק אחר פתרונות מעשיים לבעיית העגינות.

 1. פינגבק: דעה קדומה וגאווה « האחות הגדולה

 2. פינגבק: תגובות לגליונות קודמים « מוסף "שבת" – לתורה, הגות ספרות ואמנות

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: