סוד החשמל: מספר הזוהר ליצחק תשובה / ברוך פלח

המקובלים בכל הדורות התאמצו לקשור בין המקורות לאירועים ההיסטוריים. קונטרס קבלי קטן שיצא בתחילת השנה הולך צעד אחד קדימה, ודורש את שמות מאגרי הגז שנמצאו לאחרונה כסימן לגילוי הסודות בעת הגאולה

לאחרונה הזדמן לידי קונטרס קטן העוסק ב'סוד החשמל'. מילה זו, שנטבעה במילונו הלשוני של יחזקאל הנביא ודורות של פרשנים ניסו לרדת לפשרה, מצאה לה מקום של כבוד בכתבי המקובלים בכלל ובספר הזוהר בפרט.

הקונטרס המדובר חובר על ידי הרב יקותיאל פיש בשנת תשע"ב, והוא תמציתו של ספר גדול בן חמישה כרכים שנועד "לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר". מובאות בו שפע של הוכחות קבליות לכך ששנת תשע"ב היא שנת הגאולה הסופית. לא גאולה מוקדמת בבחינת 'אחישנה', אלא הגאולה הקצובה והידועה שעלתה במחשבה עוד לפני בריאת העולם: גאולת 'בעִתה'.
חישובי קץ הם תחום נפוץ בספרות העברית בכלל ובספרות הקבלה בפרט. דומה שהאזהרה התלמודית 'תיפח רוחן של מחשבי קיצין' גרמה לתוצאה הפוכה, שנובעת ממשיכה פסיכולוגית ידועה אל ה'טאבו', או כפי שנאמר בספר משלי: 'מים גנובים ימתקו'.

לשנות את המציאות

ההוכחות בקונטרס מתחלקות לשתיים: החלק הראשון, שאין בו עניין ספרותי, ידוע במסורת ישראל בשם 'רמז'. הוא מציג שפע של גימטריות, ראשי-תיבות ונוטריקונים מתוך פסוקי התנ"ך, המוכיחים בדרך פתלתלה שאנחנו נמצאים בשנת הגאולה.
הבסיס הרעיוני לכל ההוכחות הללו מורכב משלוש הנחות יסוד אמוניות. ספרות הקבלה הדגישה ופיתחה הנחות אלו, אולם ניתן למצוא את מקורן בספרות היהודית שקדמה לה, ותחילתן בפרובאנס של המאה ה-12. ההנחות הן אלו: א. כל התורה היא שמו של הקב"ה. ב. התורה צופנת בתוכה בדרכי רמז את העבר, ההווה והעתיד. ג. השפה העברית היא שפה א-לוהית ושפת היקום, ולכן היודע את רזיה, את אותיותיה ואת תגיה הוא בעל כוחות המאפשרים לו לשנות את המציאות, לברוא חיים ולדעת את העתיד.
חלקו השני של הקונטרס הוא דרשות בסגנון חז"ל, הקבלה והחסידות המוצאות סימני גאולה על סמך שילוב בין דרשנות טקסטואלית מאוצר המחשבה היהודית ובין אירועים מן המציאות החיצונית. בדרשות אלו יש עניין רעיוני ואסתטי ניכר. הן מתבססות על טקסטים ידועים ועל גדולי המקובלים: הזוהר ותיקוניו, השל"ה, הגר"א, הוגי החסידות, משפחת אבוחצירא, הרב כדורי ואחרים. בנוסף מובאים בקונטרס ציטוטים, אמרות ורעיונות על הגאולה מפי רבנים, אדמו"רים ומקובלים שונים החיים עמנו כיום.
הדרשות הללו נאמנות לאופייה הקלאסי של הדרשה בישראל עוד מימי חז"ל, דרך ספרות המוסר והדרוש של ימי הביניים ועד לספרות החסידות. קו זה דורש את פסוקי התנ"ך – ומימי הביניים גם את מדרשי חז"ל – ורואה בהם מקור ועדות לנושא הדרשה. ההוכחה, במקרה זה, מתבססת על הקבלות רעיוניות, לשוניות, טקסטואליות וסימבוליות ולכן יש בה יופי ספרותי ורעיוני רב.


אולם מעבר לכל אלה, יופיו וחשיבותו של קונטרס 'סוד החשמל' הוא בהוכחת חיותה של הקבלה התיאוסופית והסימבוליקה הקבלית, סימבוליקה שבאה לידי ביטוי מופתי בדרשות ספר הזוהר ומלמדת שכל סיפורי המקרא והאירועים ההיסטוריים המתוארים בו הם גם בעלי רובד סודי הניתן להכרה חלקית דרך 'תורת הספירות'. בתורה זו יש כדי להצביע על תהליכים נסתרים בעולמות העליונים, הידועים רק ליודעי ח"ן או למשכילים בחכמת האמת.
הסימבוליקה הקבלית מוכיחה בקונטרס זה ובדומיו – הנפוצים בעולם החרדי – שהדרשה הקבלית רואה את המציאות כולה, מיום בריאת העולם ועד אחרית הימים, כנושאת משמעות נסתרת. אירועים טריוויאליים ויומיומיים הופכים להיות אירועים הנושאים מטען משיחי. לא מדובר בהכרח באירועים בעלי משמעות לאומית, כגון מלחמה, מות מנהיג ידוע, אסון לאומי, פיגוע וכיוצא באלו, אלא גם באירועים שאדם הרחוק מתפיסת הלשון והסמל של המקובלים לא יבחין בחשיבותם כלל, ואילו רבנים ומקובלים שונים מוצאים בהם סימני גאולה.

גיאוגרפיה משיחית

והרי שתי דוגמאות מאלפות. לטענת מחבר הקונטרס הוא שמע מ"הרב אברהם פלדמן שליט"א" שתי הוכחות לכך שהגאולה תהיה באב תשע"ב. ההוכחה הראשונה נשענת על המשמעות הסימבולית של רחוב ירמיהו בירושלים. הרב פלדמן טוען שבעבר היה זה רחוב בעל צביון חילוני ותעשייתי, והנה בשנים האחרונות – הרחוב הופך לדתי. ואם נשאל מה רע בתעשייה, מסביר לנו מחבר הקונטרס בסוגריים ש"תעשיה מרמזת על עבודת הבירורים של זמן הגלות".
והנה בשנים האחרונות נסגרו מפעלי התעשייה והרחוב הפך ל"אחד הרחובות היפים והיוקרתיים בעיר". ומהו קנה המידה ליוקרתו? הרי זה משום ש"נכנסו לגור בו יהודים שומרי תורה ומצוות וזכו לסגור חלק מהרחוב בשבת".
כל המכיר את ירושלים יודע שאין בכך רבותא. ירושלים כבר שנים מתחרדת. אולם לדעת בעל 'סוד החשמל', שמו של הרחוב הוא בעל משמעות עמוקה הקשורה לתופעה. רחוב ירמיהו, נביא החורבן, בעל מגילת 'איכה' שמציינת את היום שבו נולד המשיח. לפי הקונטרס, בחודש אב השנה יתגלה המשיח, יום האבל יהפוך ליום שמחה וירמיהו הנביא יבוא על תיקונו. "כל זה בא לרמז שהשפעת ירמיהו שהיה הנביא של החורבן, וקשור בשורש נשמתו עם תשעה באב, הופכת להיות בקרוב ממש בגאולה השלמה החג והמועד הגדולים ביותר",
וראו זה פלא. לדעת מחבר הקונטרס, זוהי הסיבה לכך שבנו ברחוב ירמיהו שכונה חדשה ששמה 'גני גאולה'. אם לא די בכך, נעזר הכותב בסימבוליקה קבלית שכדי להבין אותה נדרש לא רק ידע בתורת הסוד, אלא גם ידע בגיאוגרפיה של ירושלים. "וכן רחוב ירמיהו נמצא בצד השמאלי של הכניסה לירושלים, ומרמז על שורש נשמת ירמיהו שהייתה מהשמאל דקדושה, כפי שנביא לקמן מהזוהר". המקובל מעניק משמעות מיסטית לעובדה שרחוב ירמיהו נמצא בצד שמאל של העיר עבור מי שבא אליה ממערב. עובדה טריוויאלית זאת, הנראית חסרת משמעות דתית, משמשת את המקובל להוכיח את טענת הזוהר שנשמתו של ירמיהו הנביא באה מצד הדין, הוא צד שמאל באילן הספירות.
ספרות הקבלה אוהבת לעסוק בשמות בכלל ובשמות מפורשים בפרט, אולם עד כמה שידיעתי מגעת זהו השימוש הראשון בספרות זו בשם של רחוב.
ההוכחה השנייה מבוססת על אמונתם של המקובלים שבימות המשיח יתגלו סתרי התורה וישפעו באופן בלתי פוסק, בבחינת "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
על פי הסימבוליקה הקבלית, הרי ששפע הסודות 'המכוסים' הללו צריכים להירמז בתגליות גשמיות, שהן הביטוי הארצי והחיצוני לסודות התורה הרוחניים והשמימיים. היכן מוצאים יודעי הח"ן את הרמזים לשפע האלוהי? בתגליות הגז בקידוחי תמר ולוויתן. מאגרי הגז היו מכוסים עד היום, כפי שסודות התורה מכוסים.
גילויים של הראשונים – יש בו הוכחה חותכת לכך שגילוי העליונים קרוב מאוד: "מאגרי הגז שהתגלו בעמקי הים מול חופי ישראל, שמרמזים על טעימה מהשפע של לעתיד לבוא, שיזכו לגלות את עמקי סודות התורה שבאים מבחינת ים, 'כמים לים מכסים'. לכן זכינו לשפע גשמי מעמקי הים, לטעם מטעימת הגאולה. וכן השתלשל בגשמיות שמות המאגרים לויתן ותמר [ההדגשה במקור]. לויתן מרמז על השפע הגשמי והרוחני שנזכה לעתיד לבא…". הרמז הוא כמובן לסעודת הלוויתן המפורסמת שממנה ייהנו הצדיקים בימות המשיח, והתמר הוא סמל בעל משמעות גדולה בסימבוליקה הקבלית, החל מ'ספר הבהיר' ואילך.
גדול חוקרי הקבלה, פרופ' גרשם שלום המנוח, החל את מחקריו המדעיים בקבלה בעבודת דוקטורט שהוקדשה לספר הבהיר ופורסמה בגרמנית בשנת 1923. לא רבים יודעים, אולם סמל התמר הוא אחת הסיבות שבשלהן התקבל שלום לאוניברסיטה העברית. בין ממליציו למשרה המשונה של 'חוקר קבלה' היה גם הרב עמנואל לב, מומחה לבוטניקה תלמודית, שהעיד ש"קרא את החיבור על ספר הבהיר ומצא שם שני עמודים מצוינים על שני המינים, זכר ונקבה שבעצי התמר, ומקומה של סימבוליקה זאת בספרות הקבלה" (שלום, מברלין לירושלים, עמ' 223).

גזין דאורייתא

שלום סבר שאוצר הסמלים של הקבלה הוא בעל חיות מופלאה, ויש בו כדי להמחיש את מציאות חיינו בין חורבן השואה ותקומת המדינה: "בדור שבו פקד משבר מחריד את ההיסטוריה היהודית, שוב אין עולם הדימויים הזה מן העבר, של אנשי הסוד היהודיים, מתמיה כל כך. אנחנו מתבוננים בו בעיניים אחרות, והסימבולים החתומים נראים לנו ראויים לפירוש ולהבהרה" (שלום, עוד דבר, עמ' 308).
למרות זאת, ניתן להניח שאפילו שלום לא היה מעלה על דעתו שסמל התמר הקבלי ישמש את מקובלי ימינו למצוא קשר מיסטי בין מאגר 'תמר' לתורת הספירות והגאולה הקבלית.
ובחזרה לקונטרס: אם חשבנו לתומנו שהשם 'תמר' ניתן למאגר על ידי הגיאולוג יוסי לנגוצקי כדי לציין את שמה של נכדתו, הרי לפי בעל 'סוד החשמל' רק את רובד הפשט ראינו. "תמר מרמז על שפע סודות התורה שבאים מהצדיק יסוד שבו סוד, והוא בחינת 'צדיק כתמר יפרח'".
הסימבוליקה הקבלית היא גמישה ורבגונית, וכל דור רואה בה מהרהורי לבו. דורנו, דור 'הטייקונים' הוא: הם גיבורי התרבות של ימינו. וגם זה נרמז בתורת הסוד, שיודעת להסביר מדוע זכה יצחק תשובה בשלל הגדול הזה ערב ביאת המשיח. "ולכן בעל המאגרים נקרא 'יצחק תשובה', המרמז בשמו על סוד התשובה וסוד יצחק ששייכים לגאולה".
בימים האחרונים נתבשרנו במוספי הכלכלה שנחתם חוזה בין שותפות 'תמר' לחברת החשמל. 'סוד החשמל', שפורסם בירושלים בערב ראש השנה תשע"ב, עדיין לא מצא לכך רמזים קבליים, למרות שהסימבוליקה מונחת לפנינו בצורה מושלמת. אולי במהדורה הבאה נזכה לפנינים נוספות.

ד"ר ברוך פלח הוא מרצה לספרות עברית וחוקר רב תחומי במדעי היהדות

 פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', י"ב באייר תשע"ב, 4.5.2012

פורסמה ב-4 במאי 2012, ב-גיליון אמור תשע"ב - 769, עולם הקבלה והחברה הישראלית, פרוייקטים ופולמוסים ותויגה ב-, . סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: