בתגובה למאמרו של יגאל כנען "ירמיהו או רב בקטמון":"סטריליות" שהיא אטימות / אלכס טל

 

חז"ל לא האמינו במודל 'הכור הגרעיני' הסטרילי; ההיסטוריה של המאה העשרים הוכיחה שמודלים המנותקים מה'לכלוך' של הבריאה מוליכים לעיוורון. דיון בדבריו של יגאל כנען

מגדל השן מוליד רעיונות חזקים ומסוכנים.קארל מרקס (משמאל) בספרייה של אוניברסיטת לונדון

"תפילה לדוד, הטה ה' אזנך ענני כי עני ואביון אני. שמרה נפשי כי חסיד אני (תהילים פ"ו)"… כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה (בבלי ברכות ד ע"א).

 דוד המלך מבקש מבוראו שישמור עליו מפני אויביו באשר הוא 'חסיד'. מתקבולת הפסוק, "שמרה נפשי כי חסיד אני, הושע עבדך אתה א-להי הבוטח אליך", חסידותו של דוד פירושה הביטחון המוחלט שיש לו בה', העולה גם מפסוקים נוספים במזמור. אך בעיני חז"ל פניה האידיאליים של החסידות שונים לגמרי; דוד מגייס לזכותו את פעילתו ההלכתית-פסיקתית המטהרת אישה לבעלה. פעילות זו אינה סטרילית – כרוכה היא בלכלוך הידיים בדם השפיר והשליה. זהו מרחב הפעולה של דוד מלך ישראל בעיני חז"ל, ועל כך יאה לו התואר 'חסיד'.

אלא שברשימה שכבר עוררה הדים לא מעטים, מתאר לנו יגאל כנען מרחב פעולה שונה לחלוטין: 'המרכז, ליד הליבה, הוא חדר נקי. אנשים מתהלכים בו עם בגדים סטריליים, ואמצעי הגנה. רק מעטים מורשים להיכנס שם, בוודאי לא זרים. הסכנה לטעות או חבלה היא גדולה. כמעט בלתי נתפסת. נדרשת הרבה אחריות'. כך לדידו של כנען הוא חדרו של הרב צבי טאו, מנהיג קהילת ה'קו'. המעבדה סטרילית. לא יעלה על הדעת לטנף אותה בדם השפיר והשליה של העולם החיצוני. שם, בחדר הנקי, יושבים ודנים בעניינים ברומו של עולם. שהרי, כנהוג במקומותינו, 'דברים שרואים משם, לא רואים מכאן'…

ההצלחה אינה מדד

המרחב הסמנטי של עולם המושגים של מר כנען אינו מקורי כלל וכלל. הרומנטיות הפסוודו-מדעית של המחצית השנייה של המאה הי"ט מלאה באמונה המוחלטת בעליונות המדע ובכוחו לרפא ולהנדס את החברה. קארל מארקס (1818-1883), אבי הקומוניזם, ישב שתים עשרה שנים במעבדה כזו: חדר הקריאה של המוזיאון הבריטי. מטרתו הייתה "להביא מדע (= כלכלה פוליטית) לנקודה שבה ניתן להציגו בצורה דיאלקטית על ידי ביקורת". גם מי שמתיימר להבין משפט מפותל זה, אינו יכול שלא לגחך בקריאתו ממרחק של יותר ממאה וחמישים שנה. אך בל נזלזל בכוחה העצום של המעבדה. החל ממהפכת אוקטובר הוביל הכור הגרעיני של הספרייה הבריטית לרצח של מאות מיליונים על פני כדור הארץ. אכן כור היתוך.

המדע גויס גם לריפויה של הנפש. זיגמונד פרויד (1856-1939) האמין ביכולתו לחלק את הנפש למרחבים שונים נסתרים יותר ופחות, מודחקים ומוחצנים. גם הוא תוצר של אותה אמונה בכוח הסטריליות של המעבדה, זו שהתיימרה לנתח את מחלתה של 'אנה או'. ספת הפסיכואנליזה כבר יצאה מן האופנה מזה עשרות רבות של שנים, אך הנזק התרבותי והרוחני מלווה אותנו עד היום, וכנראה גם ימשיך בכך.

המשותף לשתי דוגמאות מפורסמות אלו, מעבר לעובדה המאוד לא מקרית שמדובר ביהודים, הוא בדיוק אותה סטריליות מעבדתית, זו המונעת מן המנהיג את המגע הלא אמצעי עם העולם על מורכבויותיו ו'לכלוכו'. ואכן, לכך בדיוק כיוונו חז"ל כשתלו את חסידותו של דוד בעיסוקו בשפיר ובשליה. בחדר הנקי אפשר לעסוק בתורת משה כמו גם ב'שלינג ובניטשה', ואפשר גם להתפאר בכך. אך כל עוד קרני המציאות החודרות פנימה נדרשות לעבור מערכת סינון משוכללת, האווירה ב'קודש פנימה' היא רק השתקפות וירטואלית של העולם החיצון. כאשר זו סביבת ההשראה של המנהיג, הצלחת תלמידיו בפעולותיהם בעולם האמיתי אינה יכולה להוות מדד לנכונות תורתו. גם אם כובשים הם עמדות בינוניות ובכירות בעולם הצבא וההתיישבות, אין בכך כדי לאשש את בסיס אמונתם. עשרות רבות של שנים עברו עד שהמסווה הוסר מפני הקומוניזם והפסיכואנליזה. האם, למשל, מאות בתי חב"ד הפרושים ברחבי העולם מעידים על היותו של ר' מנחם מנדל שניאורסון מלך המשיח? אולי דווקא השקר והרקב שבבסיס אמונתם הוא המסוגל להביא ליצירה מעשית כה משמעותית? ודוגמת הנצרות של מר כנען עצמו תבוא ותוכיח כמאה עדים!

אך מה האלטרנטיבה? זו עולה מעוד טעות יסודית ואיומה העולה מרשימתו של כנען: '…אבל יש היררכיה: מה למעלה מה למטה. מה קודש מה חול. מה תורה ומה חכמה'. במאתיים השנים האחרונות ירדו לעולם עשרה קבין של חכמה. הקב"ה גילה רבים מסודותיו ליציר כפיו – בן האדם. מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, רפואה – אלה הן אבני הבניין של עולם הבריאה. גם בתחום מדעי הרוח חלו שינויים כבירים. הפילולוגיה, ההיסטוריה והארכיאולוגיה הן רק חלק מהכלים המאפשרים הערכה מדויקת ונכונה של מסורות וטקסטים קלאסיים – מן ה'קודש' ומן ה'חול'. האם כל זה הוא 'למטה'? האם כל זה הוא רק 'חכמה'? מה מקום הדת והאמונה בתמונת ידע נרחב כזו? המתבונן בהיסטוריה העולמית-תרבותית למן המאה ה-18 אינו יכול שלא להתרשם שהדת פינתה את מקומה מעל במת פסגת היצירה האנושית. האם ניתן להשוות את 'לאמונת עתנו' עם תורת היחסות הכללית של איינשטיין? מעטות מאוד הן היצירות הדתיות המודרניות המסוגלות לעמוד בשורה אחת עם תורת הקוונטים והגנום האנושי.

אי אפשר להתעלם משינויים אלו, והאדם המאמין חייב לתת לעצמו ולאמונתו דין וחשבון – אולי יותר מכל אחד אחר. העולם המודרני הוא עולם שבו הבורא מגלה יותר ויותר מיצירתו. זהו עולם שבו במהלך שתי מאות שנים הולכת ונענית תביעתו של משה 'הראני נא את כבודך', יותר מאשר באלפי השנים שקדמו להן. מי שעולמו צר וסטרילי, מי שעולמו מונוליתי, לא רק שאינו מסוגל להבין את הבריאה, אלא הוא ממש כופר בהנהגת הבורא שהרי הוא מתעלם מהסימנים הברורים שהוא שולח לברואיו.

רוח הקודש, לפי שעה, בעובי המאורעות מקננת. היא מרכינה את ראשה הזורח בברכה בפני גשמיותנו העולה על קרקע העניות הכללית שבכנען. השכינה מוצאה תיקונה דווקא כאן: בחיי החולין שלנו ועבודת הפרך בארץ הקדושה. אם עוד ייוולד איזה משיח, מקווים אנו – שלא בפרימיטיב הגלילי יעלה, אלא: במחוז הגליל; שיש בו חשמל, מכוניות, בתים היגייניים וסירות-מוטורים על הכינרת. ודבריו ילך ויגיד ליזרעאלים החדשים, ללא פאה-וזקן, שיכולים לחזות-חלום בעיניים פקוחות ולדעת למפרע: אם הגשמתו אפשרית ואם לאו (אצ"ג, כלפי תשעים ותשעה, עמ' 216, כרך ט"ז).

פלוגת המטבח מכריעה מלחמות

הראי"ה קוק הרגיש בהד משק כנפי ההיסטוריה, אך הוא רק פתח לו צוהר קטן ובעדו לא ההין לעבור. בנו, וביותר תלמידיו, סגרו צוהר זה ואטמוהו – ומה שנשאר בידם הוא ה'חדר הסטרילי' של ה'כור הגרעיני'.

העולם המתגלה הוא מורכב ורב גוני, ולא ניתן להפנים מורכבות זו מתוך ראייה צרה של היררכיה. מי שאינו לומד בילדותו ובנערותו את מקצועות ה'חול' בבד בבד עם אלה המכונים 'קודש' – יצליח אמנם להשתלט עליהם בבגרותו, אך הוא יוכל להיות רק 'טכנו-ברבר'. מתמטיקה ואנגלית, היסטוריה ולשון, אינם רק טכניקות; הם התרבות עצמה. זו המתנה שנתן הבורא לנבראיו עם המודרנה. זו 'פלוגת המטבח' של מר כנען, והיא המכריעה קרבות ומלחמות. לסיירת יש הילה ורומנטיות, אך במהלכים הגדולים באמת, אלו המעצבים את מהלך ההיסטוריה ומסוגלים לשנותה, משקלה משקל נוצה. זהו עולם ה'שפיר ושליה' של דוד המלך באספקלריה של המאה העשרים ואחת. הבוחר להישאר ספון בחדרו, לסגור הדלת ולהגיף החלון, הוא האוטם אוזנו משמוע פעמון חמורו של משיח.

הרב ד"ר אלכס טל הוא פיסיקאי ומרצה לתלמוד

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', י'ח בניסן תשע"א, 22.4.2011

פורסמה ב-24 באפריל 2011, ב-גיליון חוה"מ פסח תשע"א - 715, לאו-טאו: פולמוס הר המור, תגובות ותויגה ב-, , , , . סמן בסימניה את קישור ישיר. 9 תגובות.

 1. מעניין להשוות גם ל http://bit.ly/fosDEU

 2. אלכס טל כתב יפה מאוד. ההקשר בין הרב טאו ו"הגותו" לבין זרמים במאה ה-19, הינו מדוייק.

 3. בוויכוח בין טל וכנען נפל פגם חמור. כשמר כנען כותב על חדר סטרילי ועל עירוב של מושגים זרים בדיון תורני, הוא אינו מתכוון בשום אופן למדעים טהורים או להתקדמות הטכנולוגית האדירה של 100 השנים האחרונות. גם הרב טאו מכיר את דברי הגאון מוילנה שמי שחסר לו בידיעת המדעים, חסר לו גם בידיעת חכמת התורה, וכמו שכותב גם אלכס טל. הבעיה היא בהטמעת מחקרים מבית "מדרשם" של אנשי ביקורת המקרא בלימוד תורה. על נושא זה נלחם הרב טאו מלחמת חורמה והדברים ארוכים (לדוגמא-פיצול מרכז הרב והר המור). הרב טאו קושר בין תוכניות הכשרת מורים דתיים הכוללות ומחיבות שימוש במחקרים אלו לבין כוחות בין לאומיים הקשורים לדבריו לממשלות הארופאיות. הדברים היו נשמעים מוזרים מעט, עד שלפני כמה חודשים התבררה היקף פעולתה ועומק חדירתה של הקרן החדשה.
  אלכס טל הינו מרצה לתלמוד וזכותו לחשוב אחרת, אבל לסלף את דמותו של הרב טאו זה בהחלט לא אקדמי.
  ובהערת אגב: נכון וכואב מאוד התשלום ששלמה האנושות במליוני נרצחים על התפשטות הקומוניזם. חבל מאוד שכך מתנהל העולם, אבל אל לנו להיות פשטניים כל כך, בוא ננסה לחשוב היכן היתה האנושות היום בלי קרל מארקס. נדמה לי שהמשפט מהאגדה "הרי אנו .. משועבדים היינו" מאוד רלוונטי.

 4. עפר, "אל לנו להיות פשטניים כל כך"[!!]. הפוסל במומו פוסל. בהינף טקבוק קל אתה מבטל רצח מחריד של מליונים לצורך התקדמות אנושית(לא ברור מה ההתקדמות בקומוניזם, אבל ניחא- פשטני כבר אמרנו?) מהישיגי הגותו של מארקס. איך זה שכל פעם שמתמודדים עם תלמיד-רב-סתם חובב הר המור, נתקלים תמיד באיזה משפט שגורם לבן אדם להתפוצץ מרוב תימהון על "הראייה" המיוחדת בה נחנו האחרונים וכל השאר לא?!

  • לדוד שלום. א. לא ביטלתי אפילו לשניה את הצער על מותם של כל כך הרבה אנשים, והדברים כתובים.
   ב. מה, באמת לא ברור איך העולם התקדם בעקבות המהפכות של ראשית המאה ה-20? נכון שהרשעים תמיד יותר נועזים ומעשיים מאנשי הרוח אבל זה לא סותר, במקרה שלנו, את השתחררות הרוח האנושית מעולם של הדיקטטורים הקודמים.
   ג. הייתי אומר לך לנסות להעמיד את עצמך במקומו של אזרח רוסי ערב המהפכה, הרואה את חי המותרות והשחיתות של הצאר ודומיו מול אפס התקוה של עצמו, אבל היום יותר קל להציץ במזרח התיכון שלנו ולהבין.
   גם די ברור שבאופן סכמתי מה שקרה שם יחזור פה, שוב ישתלטו רשעים חדשים על השלטון וכו', אבל זה לא יכול לפסול את התפרצות נטיות החופש שהיא כשלעצמה ברוכה.

 5. דומה הרב טאו בעיני לחוני המעגל שנרדם ל-70 שנה וכשהתעורר בבית המדרש בקץ התקופה לא הבין מאומה ממה שדיברו שם.

 6. עפר, אז אפשר להמשיך עם ההשוואה הלאה? אולי משנת הרב טאו שייכת לקטגוריית "הרשעים". מה שברור שההווה יוכיח לצד מי מתייצבים ישראלים..

 7. רק הערה אחת קצרה (ומאוחרת)

  במחבר משווה בין לאומנת עיתנו ולתורת היחסות. ברור שתורת היחסות היא יותר עמוקה ומורכבת אבל היא חכמה ולא תורה. וזה בדיוק ההבדל, אנחנו אומרים כל שבוע המבדיל בין קודש לחול, לא שהחול לא שווה כלום אלא שיש בהחלט הררכיה. בנושא זה כדאי לצטט את דברי הרב קוק המדברות בעד עצמן (אורות הקודש א' פסקאות א', ב')):

  א
  חכמת הקודש היא נעלה מכל חכמה, בזה, שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות ענינים נשגבים יפים ואציליים, אין להן אותה התכונה המפעלית, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן, ובאמת אין לה יחש כלל ליתר הכחות והעצמיות של האדם, חוץ מכחו המדעי לבד. וטעם הדבר הוא, כי כל עניני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהוה את הכל, ויש בכח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמים וליסד ארץ, וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. וכל המדעים של חול אין בהם זה הכח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, טהורה וחיה באור החיים האמתיים, העומדים לעדי עד.

  דעת הקודש ממקור החיים
  ב
  הידיעה מן העולם והמציאות, שבאה מצד החול, אינה עולה אפילו לחלק אחד מני רבבה בערך האמת, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל, שבאה מצד הקודש. כי אמתת המציאות והיש הגמור של הכל היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלהית, מצד הסתעפות חיים וישות ממקור החיים והיש. שכל מה שמתגלה בתור עולם והויה הוא רק כעין צל קלוש לגבי הישות הטהורה והאדירה שבמקור האלהי. ונמצא שכל ההון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גדלו רק כשיאצר ויחסן במקור הויתו, שהיא דעת ד' ועזו, הכרת הכל מצד מקור הכל. אז יתישרו כל ההדורים, מצד שרק אז, בהיות הגובה העליון של המדע מתגלה, יחש המדע נערך בטבעו. וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים, שהם השערת הכרתו מצד צבעיו הבודדים והכרותיו החצוניות, כלא נחשב, לעומת הקנין המדעי ה מ ו ח ל ט, שהוא דעת ד', המתבלט ע"י דעת העולם בתור פועל ד', שאל זה נשואות הן עיני כל חי. וזה כל האדם, כל המצוי, כל המוכר והנודע. וכל עמל העולם ועילויי מדרגותיו הוא מכונן רק כדי שיבא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמתתו. וכל המוסר הכללי והפרטי, כל הטבת ארחות החיים, אורח הצדקה והישרות בחיי היחיד והכלליות, הכל תלוי הוא ועומד להגיע אל מכון תמותו, ע"י ההתודעות של ההכרה במקוריותה, שהיא הולכת ומתנשאת לפי אותה המדה שיחשף ההוד של אור החיים שבמקור הקודש, שהוא זוהר האמת, אור ד', מחולל כל.

 8. אני חושב שהכותב ביטא את נקודת הבעיה בצורה חדה וברורה:
  מה למעלה ממה – התורה או המדע?
  מי ה"אורים ותומים" שלך – הרב קוק או אצ"ג?
  איך אתה מעדיף להיקרא- פיזיקאי מרצה לתלמוד או רב מרצה לפיזיקה?

  ההבדל הוא דק שבדק בין תורה שמתיישמת במציאות לבין מציאות קיימת שכוללת את התורה.
  זהו ההבדל בין קידוש החומר לחימור הקודש.

  ועוד משהו: הכותב לקה בחטא ההכללה הפוסט מודרנית- אמת ושקר נבחנים ביחד.
  הרב טאו נבחן אל מול מרכס ופרויד, לא, לא בתפיסות שלו אלא בהסתגרות בספריה. (אגב לשיטתו רוב גדולי המדע נפסלים מאותה חטא נורא- הסתגרות בספריות).

  ולסיום, לא טוב לפספס את נעירת החמור. אך יש לזכור שככלות הכל הוא החמור שעליו רוכבים.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: