"כל חבריך מקנאים אותך שזכית להיות מן הבונים הראשונים" / מיכאל בן ארי

 

מקבץ איגרות מאת ר' שמואל וינרב לבנו אהרון, שעלה ארצה במסגרת קבוצת חלוצים דתיים, חושפות געגוע עמוק לארץ ישראל, מעורבות בעבודה החקלאית והערצה מצד יהודי חרדי מפרשבורג למעשה החלוצי

הרחוב הראשי של בני ברק, 1938.צילום: לע"מ

מבחר האיגרות המובאות בזה מקפלות בתוכן את אחת הפנים המרתקות והנעלמות של שיבת ציון – סיפורה של קבוצת החלוצים הדתיים, שכינתה את עצמה קבוצת 'חתם סופר' על שמו של הרב משה סופר זצ"ל שהיה רבה של פרשבורג. בעל האיגרות הוא ר' שמואל וינרב מפרשבורג שבצ'כוסלובקיה, הכותב אל בנו, אהרון וינרב, שלימים העדיף את הגרסה העברית ותרגם את שמו לאהרון זמורה. בשנת 1922, בזמן שנוסד הפועל המזרחי בארץ, ייסד אהרון עם עוד חברים את החלוץ המזרחי, מתוך מגמה להכין את הנוער לעלייה לארץ. הם ייסדו חוגים שונים שבהם נלמדו נושאים כמו חקלאות, היסטוריה ישראלית וגיאוגרפיה של ארץ ישראל. הם אף ייעדו את עצמם להגשים את חלום הדורות לעלות לארץ ולעסוק בחקלאות תוך שמירת מצוות קלה וחמורה. כך סיפר:

ידענו בעל פה כל מקום קטן וגדול בארץ. למרות שהיינו עוד בגלות חיינו כבר בארץ. אחרי חג השבועות, בשנת 1924,יצאנו קבוצה לעלייה ואחרי טלטולים מרובים הגענו ליפו. תיכף התחילו דאגות פרנסה ועבודה. המצב היה אז קשה מאוד.

איגרותיו של האב שמואל מלמדות שעל אף שגופו נשאר בפרשבורג כל מהותו עלתה עם בנו החלוץ. ההערצה שלו למעשה החלוצי של בנו וחבריו עוברת כחוט השני בכל מכתביו, כמו גם האמירה הבוטחת שהנה הנה הוא יתראה עם בנו בארץ הקודש. הוא מבקש להיות מעורב בעבודה החקלאית על כל פרטיה, ומרחוק הוא מדריך את בנו שוב ושוב לשמור על מידות טובות והקפדה בלימוד תורה. האיגרות מלמדות, בין היתר, על הפולמוס בתוך היהדות הדתית-חרדית, שחלקה ראתה במעשה החלוצי כפירה. את אלו מכנה ר' שמואל באיגרותיו 'העברים העיוורים', כמי שהקדים לראות את זוועות השואה הממשמשת ובאה. כדי להגביר את תחושת השייכות שלו למעשה החלוצי הוא טורח לאסוף פרוטה לפרוטה מכל מי שנדבו לִבו לטובת חברי הקבוצה, וטורח להתנצל על מיעוט התרומות. מכספו הפרטי הוא מממן צינורות השקיה להקל על מלאכת החלוצים. בפעם אחרת הוא מציע לבנו שיקדיש את הכסף שנשלח לרכוש חומש עם מלבי"ם: "לקבוע עתים לתורה ללמוד וללמד כי אוירא דארץ ישראל מחכים".

באיגרת החותמת, מד' במרחשוון תרפ"ז, מספר ר' שמואל על פרדתו מאביו לקראת הגשמת חלום העלייה: "… ולקחתי מאיתם רשות לנסיעתי לארץ הקדושה והסכימו בשמחה על עזיבת הגלות המר". איגרת זו מבשרת על דרכו של ר' שמואל לארץ ישראל, לאחד את גופו עם נפשו שעלתה לשם זה מכבר. ר' שמואל וינרב עלה לארץ והתיישב בבני ברק, ולימים גם נקרא בעיר רחוב על שמו. בתו שרה שהייתה רווקה עלתה איתו ושאר האחים עלו לאחר מכן. הקשיים הכלכליים בארץ גרמו לבן משה ולבת טרויילא (טונצ'י) לחזור לפרשבורג, והם ומשפחותיהם נרצחו באושוויץ. האחים שרה, עזריאל ויצחק השתקעו בארץ. אהרון זמורה התגלגל בעשייה החלוצית, ובסופו של דבר קבע את מושבו ברמת השרון יחד עם אשתו דבורה.

  איגרת א

יום ה' לסדר "זאת חקת התורה" ח' תמוז שנת תרפ"ד לפ"ק פה פרשבורג.

בשמחה רבה וגדולה עד מאוד קבלתי ממך מכתב גלויה ומעטפה מתל אביב וגם לרבות מכתב גלויה מפארט-סעיד ושתי תלגרמות מטריעסט (=עיר נמל באיטליה) ומיפו. אודה ה' בכל לבב על החסד הגדול שעשה עמנו שהוציאך בשעה מוצלחת ממסגר הגלות המר מארץ הטמאה, המוליכך אל ארץ הקדושה ארץ האבות הקדושים ארץ הנביאים תנאים ואמוראים בשלום בלי שום פגע ונזק ח"ו.

…מכתבך של שמונה עמודים עשה רושם גדול על כל קורא וקורא אם הוא מעט הכמות אבל רב האיכות. כל חבריך ומכיריך מקנאים אותך שזכית להיות מן הבונים הראשונים ומקוים לראותך בקרוב בארץ הקדושה. בני חביבי! דע את אשר לפניך שמך אהרן על שם אהרן הכהן, הוה מתלמידיו אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זכית לעלות אל ארץ הקדושה אשר לא זכה ראש הנביאים ואהרן הכהן ע"ה, על כן יהיו כל מעשיך לשם שמים, כל מה שיש בידך לתקן בכלל ובפרט עליך לתקן. הוה מתון בדין בנחת בלי כעס בדברים ערבים ומתוקים לחבריך ולכל איש ואיש. והוה זהיר במצוה קלה כבחמורה בין מצוות בין אדם למקום ובין מצוות בין אדם לחברו, ואז אנכי בטוח שתהיה איש מאושר כאות נפשי ונפשך על אדמת הקודש. וכל מה שיש בידי וביד אחיך היקרים נ"י לעשות בעבורך אנחנו נעשה בכל לבב ובכל מאמצי כחנו בזריזות ובשמחה… עד ביאת גואל צדק אנכי ומשפחתי מברכים ודורשים בשלום הטוב חבריך החלוצים… אביך הנאמן המצפה לראותך בעגלא ובזמן קריב על אדמת הקודש. שמואל וויינרעב

זכור ואל תשכח ללמוד וללמד בכל יום ויום שיעור קבוע תורה לשמה ובפרט במצות התלויות בארץ הנ"ל.

איגרת ב

יום ב' לסדר "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" שנת תרפ"ד י"ב מנחם אב לפ"ק פרשבורג.

…אחדש"ה [אחר דרישת שלומו הטוב] אודיעך שאנחנו כולנו בקו הבריאה כה יתן השם לשמוע תמיד ולהשמיע. בשמחה רבה ועצומה עד מאד קבלתי מכתבך האחרון מן פרשת מסעי. יום הקבלה היה יום ששון ושמחה, ובפרט אמך הצדקת והצנועה תחיה שמחתה במכתבך אין לשער כאשר קראה ממעמדך וממצב חייך בארץ הקדושה חיים של אושר בלי עשירות לקיים מאמר חז"ל איזהו עשיר השמח בחלקו. וגם עיני לא תשבע מראות ולהבין התוכן מהמכתב היקר הזה שהם דברים היוצאים מן הלב באמת ובתמים ונכנסים ללב והמכתב הזה עשה רושם גדול בכל חבריך ומכיריך ואתן תודה לאלקי העליונים ומשגיח על התחתונים שלא לחנם עבדתי את עבודתי באמונה זה לי עשרים שנה וזכיתי לשלוח אחד המיוחד מבני להורות לפני ארצה ישראל ואקוה להשם יתעלה שימלא משאלותי לטובה לראות עין בעין ההר הטוב והלבנון בכל בני ביתי יחיו. ומה שכתבת שאכתוב לך דברי תורה ידוע לך שאין דרשן ומגיד אנכי רק למלאות רצונך אפרש לך בקצרה את הפסוק בראש העמוד ושמרתם זו מצוות לא תעשה ועשיתם זו מצוות עשה הם התרי"ג מצות הכלולה בתורתנו הקדושה המורים לנו את הדרך הישר והנכונה ללכת בה בלי לנטות ימין ושמאל להיות יהודי נאמן לעמו ולאלקיו וזאת היא חכמתנו ובינתנו לעיני העמים. ויאמרו הגוים רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה ובזה אנו מקדשים שם שמים בעולם להראות העמים והשרים את יפיהפית התורה אשר דרכיה דרכי נועם ואנו רוצים בכל לבנו לבנות בית לאומי לישראל רק על פי התורה תורת בורא עולם להביא שלום הכללי כי כל נתיבותיה שלום ודברים הללו מעט הכמות ורב האיכות יהיו חרותים על לוח לבך ובתורה אתה עמל ותמצא עזר וראיה לדברי וגם לחבריך החלוצים אתה אומר בשמי למלאות רצוני להתנהג על דרך הישר והטוב דרך התורה והיראה והקבוצה מעירנו פרסבורג עיר ואם בישראל תהיה לנס לשם ולמופת ולתהלה בתוך שאר הקבוצות המזרחיות.

שאלה קטנה יש לי איך נוהגין בשנה זו שנת השמיטה באיזה היתר עובדים בשדה ובכרם ומי הם הרבנים הגאונים אשר התירו כתוב לי בפרוטרוט כל הדבר הזה כי נחוץ הדבר לידע ולהודיע וגם לענין תרומות ומעשרות תודיע לי ואם אינך יודע שאל נא לרב ומורה ויגידו לך או אל הזקנים ויאמרו לך  התענית של תשעה באב עבר בשלום לכולנו ואקווה בשנה הבאה יהיה מועד ושמחה משתה יום טוב ביום המר והאבל כנבואת הנביא…

אביך הנאמן המצפה והמחכה לראותך במהרה על אדמת הקודש. שמואל וויינרעב

אנכי ומשפחתי יחיו דורשים בשלום החלוצים חבריך ומברכים אתכם בכל טוב כאות נפשכם.

(להלן, תוספת של האחים כל אחד בכתב ידו)

שלום רב לך מאת אחיך הנאמן לך יצחק, מברך אותך בברכת ציון וירושלים אחיך הטוב עזריאל, שלום וברכה מאת אחיותיך [טרוילא ו]שרה להתראות בארץ ישראל.

איגרת ג

יום ד' לסדר "רק אם שמוע תשמע בקול ד' אלקיך לשמור לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום", כ"ז מנחם אב שנת תרפ"ד, לפ"ק פרעשבורג יע"א [יגן עליה א-לוהים].

…שכתבת במכתבך מי' מנחם אב שרצונך ורצון חבריך ליסד מושבה קבוצה פרסבורגית על שם חת"ם סופר זצ"ל על אדמת הקודש בארץ הקדושה. גם מחשבתי מכבר כן הוא. לעשות פעולה נכרת וממשית, כי הגיע העת לעשות מעשים הנראים לעיניים. וגם דברתי עם אנשים אחדים והדבר הוטב בעיניהם, אבל אחת היא חסרה הכסף והמעות. אתה יודע ומכיר אנשי עירנו שהם מדברים דברים נעימים עד הגיעו אל הכיס. אבל אקוה כי העת והזמן יבוא בקרוב, אשר עיני אנשים יחזו ויראו לעשות יד אחת לעבוד עבודת הקודש בארץ הקדושה. ולא יעבורו עוד על הלאו של "לא תתגודדו" לעשות אגודות אגודות וכל מה שיש ביכולתי וביכולת אחיך יחיה נעשה בעד תורה עם וארץ רק חזק ואמץ.

 דעתי היא לכתוב "תכנית" בלשון עברית ואשכנז בחתימת אנשי ראשים המתעסקים בצרכי צבור באמונה כמו הרב י.ל. פישמן נ"י פר' פיק נ"י ועוד – ותשלח לי את "התכנית", מה שיש ברצונכם לעשות וגם המרכז המזרחי בירושלים מסכים עמכם לטובה. אז אקוה להשם יתעלה, שיהיה בעזרתו לעשות עמנו אות לטובה ליסד מושבה מזרחי ממדינת טשכוסלובקיה, על שם הגאון המפורסם בכל העולם חת"ם סופר זצ"ל. בכל זאת עצתי היא עד יגיע העת והעונה ליסד המושבה הנ"ל שכל אחד ואחד מחבריך יעסוק במלאכתו בכל עבודה ועבודה כי כל עבודה היא עבודת הקודש בעבור ארץ הקדושה עד ישלח עזרתו מקודש.

אביך הנאמן המצפה לראותך במהרה בארץ הקדושה. שמואל וויינרעב

איגרת ד

ב"ה יום ד' פרשת לך-לך שנת תפרה לפ"ק פרשבורג יע"א (ח' חשוון תרפ"ה).

…מכתבך היקר קבלתי בשמחה שמחתי עד מאד על זה שיש לכם כששים דונם שדה אבל איני יודע בדיוק איזה מקום השדה? באיזה מושבה? וממי קבלתם את השדה? ובאיזה תנאי קבלתם? ובמה חשבתם להתפרנס בין הזמנים בין חרישה וקצירה או אסיפת הפירות? על כן אבקש ממך לכתוב לי הכל בדיוק ואקוה בעזרת השי"ת לסמוך אתכם בכל כחי כי גדול המעשה יותר מהעושה ובימים אחדים תקבלו סכום הגון עד עתה לא ידעתי כמה. אתמול שלחתי לך עדשים כשרים וגם חטה-ישמעאל לזרע והשם יתעלה יתן לכם ברכתו הטוב ראשיתכם מצער ואחריתכם ישגא מאד. ואבקש ממך ומחבריך שתהיו לדוגמא לכל הקבוצות כי השם חתם סופר יהי' נגד פניכם…

אביך הנאמן שמואל וויינרעב

איגרת ה

ב"ה יום ב' לסדר "וד' ברך את אברהם בכל" לפרט תפרה (תרפ"ה) לפ"ק פרעסבורג (כ' חשוון תרפ"ה).

אודיעך שהיום היינו אנכי וד"ר שטיינער נ"י אצל הרב הגאון דפה נ"י ודברנו עמו אודות הקבוצה חת"ם סופר ושמחתו גדלה מאוד שנתיסד בני חרדים מפרעסבורג על שם אבי זקנו הגאון המפורסם זצ"ל לעסוק בעבודת האדמה בארץ הקדושה לקיים מצות ישוב א"י על פי התורה והדת במושבה חרדית כמו פתח תקוה. אבל אמר שהוא ישאל בפתח תקוה על הנהגה שלכם, אם הכל הוא באמת, כאשר אמרתי לכם. ע"כ עצתי ללך אצל הרב נ"י דפתח תקוה ולברר עמו בדברים ברורים את מטרתכם להתנהג אתכם ע"פ התורה והיראה כיאות לקבוצת חת"ם סופר.

…וגם שאלה אחת אשאלך מה שייכות חברות אצל קבוצת חת"ם סופר?

אם לא יהיה דבר זה לאבן נגף בעיני מתנגדינו? ידעתי שאתה עושה הכל על טהרת הקודש, חלילה לי לחשוד אתכם בדבר פריצות, אבל אתה מכיר אנשי מפריעי שלום כי הם חותרים על כל דבר ודבר…

גם תוכל לכתוב מכתב עברית להרב הגאון אב"ד דפה נ"י כל מטרת חפצכם בהסכמת הרב אב"ד בפתח-תקוה שכל כוונתכם לטובה באמת וישר לעזור לבנין הארץ כיאות לבן חרד.  ואם אפשר לך בהשתדלות אצל הרב הגאון והקדוש מוהר"ר חיים זאננפעלד שליט"א בירושלים להגיע ממנו הסכמתו מה טוב ומה נעים כי החרדים שלנו פה בק"ק פרשבורג נותנים הרבה על הגאון נ"י וד"ל…

איגרת ו

ב"ה לסדר "ואביו שמר את הדבר" שנת תפרה לפ"ק פרשבורג יע"א.

…שמע בני מוסר אביך ויהיו דברי המשורר דוד המלך ע"ה נגד עיניך "חבר אני לכל אשר יראוך". אין בידי לבאר את החידה שהקבוצה חת"ם סופר התחברה לאגף השמאל להסתדרות עובדים הכוללים, בלי עצתי לשאול אותי אם הדרך הזה טוב וישר או לא? הלא גלויה לפניך דעתי ומצבי שאנכי עומד בין המצרים ויש לי תמיד להלחם עם החרדים והאדוקים להראות להם שאין דעתם ומעשיהם נכונים לבנין הארץ ועתה מה יאמרו נגדינו כשמעם שאנשי הצבא עזבו וברחו ממערכות אלקים חיים לדבק ולחבר לשונאי "המזרחי" ולמטרתם ידעתי כי כל הרעות באות בשביל המעות והתוהו ובוהו והשממון רק בשביל הממון, אין בידי לתאר לפניך את המבוכה שמעשיכם עשו בתוך "חברי המזרחי" כל שומעיו תצלנה אזניו לשמוע ולהקשיב מהקבוצה הנעלה והחשובה אשר מטרתה רק לעבוד בשביל היהודית (היהדות) החרדית עזבו את מנהיגם ראש "מרכז המזרחי" בירושלים.

על כן עצתי לתקן את המעוות בכל מאמצי כחך ומה שיש בידך לעשות עשה רק בדרך השלום כי המחלוקת היא אש זרה ומחריב את התקוה היהודית חלילה לי להוציא דבה על החלוצים הכוללים המקריבים עצמם על מזבח לאומית לבנין ארצנו ולדחות ולהרחיק אותם בשתי ידים, חלילה לי, כי מצוה לקרב אותם ולהורות להם הדרך אשר ילכו בה אבל לעזוב את הדרך האמצעי "הסתדרות המזרחי" איננו נכון ומכל שכן לקיים הפסוק והייתם נקיים מד' ומישראל וד"ל.

אביך הנאמן המקוה לראותך בקרוב על אדמת הקודש. שמואל וויינרעב.

איגרת ז

ט"ז שבט לסדר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" שנת תפרה (תרפ"ה) לפ"ק

…גם מה שכתבת שקניתם עגלה עם שתי מחרשות ומשדדה אחת שמחתי עד מאוד אבל בלי בהמה לעבודה אין כלום ואין בידי לעשות בעבורכם פה מאומה כי האדוקים והחרדים המכנים עצמם בשם "אגודת ישראל" הוכו בסנוורים ואינם רואים מעשה השם בבנין הארץ וגם אוטמים אזניהם לשמוע מבנין הארץ ודי למבין. וגם "המזרחי" ישן שנת החורף בידים אסורות ואינו עושה כלום כי הוא מצווה ואינו עושה כי מרכז מזרחי העולמי בירושלם ציווה להסתדרות המזרחי פה שלא לעשות בעבור קבוצת חתם סופר בשביל שהתקשרו עם עובדים הכוללים – ועתה אשאלך בני היקר! מה יש לאל ידי לעשות בעבורכם אקוה בשבועות אחדים נוסעים מפה סיעה לארץ הקדושה וגם מר אטא ווייס נ"י יסע עם האורחה והוא ידרוש שלומך פנים אל פנים והוא יגיד לך מה לעשות לטובת הקבוצה ועמו תדבר בפרוטרוט מה שיש לעשות אפשר שיהי' שלוח לדבר מצוה בשבוע העבר שלחנו לך כסת לכסות אבקש ממך לכתוב לי תיכף בעת הקבלה.

ידעתי בני היקר את מכאובך שאין בידך למלא את אשר בלבבך לטובת בנין הארץ. אבל דע לך שהחולנית היא חולנית ישנה אצל בני אדם כי כל מעשיהם רק לעשות אסיפות ואסיפות במחיאת כפים… ועל העיקר ועל הדבר הגדול והנכבד לבנות הבית לאומי לישראל ארץ הקדושה נחלת אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב להיות אחוזת עולם לבני בניהם המדקדקים אינם שמים על לבם רק חותרים ומבקשים כל מום וחסרון ושוכחים מאמר התנא "כי היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק" ולבסוף יקבל חשבון ודין כל כת וכת שמשכו את ידם להחזיק ולסייע בבנין הארץ… אבל אקוה לה' יתעלה שיאיר עיני העוורים ויראו במהרה שהגיע עת לעשות לכל עם ישראל בלי שום שנאה כאיש אחד כמו שעמדו בעת קבלת התורה כמו שנאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר" כאיש אחד ובלב אחד.

יותר אין לחדש רק חיים ושלום אנכי ואמך הצנועה תחיה ואחיך ואחיותיך דורשים בשלומך הטוב ובשלום כל הקבוצה ואבקש ממך מעתה לכתוב לי בעבורי בעברית ולאמך ולאחיותיך באשכנזית ולכתוב לי הכל באר היטב כאשר בלבבך.

אביך הנאמן המצפה לראותך במהרה על אדמת הקודש בירושלם. שמואל וויינרעב

איגרת ח

ב"ה יום ג' י"ד אלול לסדר "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך" שנת תרפו לפ"ק פה פרסבורג יע"א (יגן עליה אלוקים).

… מר גרינוולד נ"י שב מנסיעתו הנה בשבוע העבר וארץ-ישראל עשה עליו רושם גדול רשומה לטובה … ובשבוע העבר נסע מפה מר גינזברג נ"י לחזות בנועם ד' לבקר א"י זה הולך וזה בא והארץ לעולם עומדת …

היום קבלתי אנכי ואמך תחי' ואחותך שרה את אזרחיות מפה ונשבעתי היום להיות אזרח נאמן לטשכא-סלבקיה ועתה אקוה שבקל אגיע מטרתי לקבל תעודת נסיעה בעבורנו כאזרח הארץ בלי שום מניעה ומפרג נקבל הויזם בעזרת השם ממרכז הציונית הנקרא פלשתינא-א"י אנחנו עושים מה שיש בידינו לעשות והשם יתעלה ימלא משאלותנו לטובה…

אביך הנאמן המצפה לראותך בקרוב על אדמת הקודש. שמואל וויינרעב

איגרת ט

ב"ה יום ג' לסדר לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך …."

…אודיעך שאנחנו כלנו תהילה לא-ל בקו הבריאה כה יתן השם לשמוע ולהשמיע תמיד. על יו"ט האחרון של החג הייתי אני ואחיך יצחק נ"י בפשעמישל אצל אבי היקר נ"י ות"ל שהכל שם במצב הטוב ולקחתי מאתם רשות לנסיעתי לארץ הקדושה והסכימו בשמחה על עזיבת הגלות המר … ואקוה בעזרת השם יתעלה ביום ה' פרשת חיי שרה שהוא יום כ"ח לאקטבר אעזוב טריעסט ואמך תחיה ואחותך תחיה ונסע משם עם האניה עד יפו ואודה לאלקי מרום על הטוב שהחיינו והגיענו לזמן הזה לבוא אני וביתי אל הארץ הטובה לראות עין בעין זאת מה שחכיתי זמן רב.

אביך הנאמן המצפה לראותך בקרוב על אדמת הקודש. שמואל וויינרעב

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', י'ד באדר א' תשע"א, 18.2.2011

פורסמה ב-21 בפברואר 2011, ב-גיליון כי תשא תשע"א - 706 ותויגה ב-, , , , . סמן בסימניה את קישור ישיר. 2 תגובות.

  1. חומר נוסף על ר' אהרן זמורה (ויינרב) באתר 'ארכיון בית עדות' (מיזם 'תיק לכל ותיק' ע"ש ד"ר יחיאל וחנה מושקוביץ). קבוצת 'חת"ם סופר' התיישבה ב'עין גנים' שליד פתח תקוה.
    בין מייסדי פתח תקוה היו יהודים מהונגריה, כמשפחות שטמפפר וראב. תקופה מסויימת ישב בפ"ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר, תלמיד ה'חת"ם סופר'. ידועים דברי החת"ס בחידושיו לפ' לולב הגזול שיישוב א"י והוצאת פירותיה הקדושים הם מצוה, ולפיכך סבר שבא"י יודה גם רשב"י ש'ואספת דגנך' הוא לכתחילה.

    • תיקון: 'קבוצת חת"ם סופר' קמה ב'עין גנים'. היא היתה אמורה להתיישב על אדמות וורקני שנרכשו ע"י הקרן הקיימת בעמק יזרעאל (ארכיון בית עדות, שם).
      כנראה שזו הקבוצה של הפועל המזרחי שהתיישבה בתרפ"ו באדמות וורקני, במקום שבו קם אחר כך 'כפר ברוך'. כעבור כמה שבועות קיבלו חברי הקבוצה את הצעת המוסדות הלאומיים לעבור לכפר סבא (ויקיפדיה, ערך 'כפר ברוך).

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: